Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra giữa kỳ 1 - Môn toán lớp 3

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Kiều1 vào ngày 2020-12-23 06:18:38 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 181 | Lượt Download: 2 | File size: 0.667136 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trang 118 ĐỀ ÔN KIỂM TRA GIỮA HK1

MÔN TOÁN LỚP 3 (2012 – 2013)

ĐỀ SỐ 1)

Họ và tên học sinh:

..............................................

Lớp: ...............

Trưòng TH số 1 Nam PhướcĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 1

Môn Toán - Lớp Ba

Năm học: 2010 - 2011

Thời gian: 40 phútĐiểm:

Bằng chữ:

Giám thị:

Giám khảo:A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Bài 1: (0,5 điểm)

Kết quả của phép tính 56 : 7 = ?

A. 6B. 7C. 8D. 9Bài 2: (1 điểm)

Mẹ hái được 42 quả cam, mẹ biếu bà

A. 21 quả camB 12 quả cam1

6số cam. Số cam mẹ biếu bà là:

C. 14 quả cam D. 7 quả camBài 3: (1 điểm) Hãy khoanh vào:

a)1

3số con thỏ:b)Bài 4: (0,5 điểm)

6dm 4mm = .... mm

Số cần điền vào chỗ trống là:

A. 64B. 60C. 604D. 6401

4số quả camTrang 2

Bài 5: (1 điểm) Đúng ghi Đ. Sai ghi S

a) 80 4

8 2

0b) 45 5

5 9

0c) 48

42 7

66d) 19

16 8

32Bài 6: (1 điểm)

a) Vẽ một đoạn thẳng AB dài 4cm

....................................................................................................................................

b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đôi (gấp 2) đoạn thẳng AB:

....................................................................................................................................

B. PHẦN TỰ LUẬN:

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

32 x 3

36 x 4

.............

.............

.............

.............

............

.............

.............

.............

............

.............93 : 3

................

...............

................

...............

................84 : 4

.............

.............

............

.............

............Bài 2: (1 điểm)

Trong tháng thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm

mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được

bao nhiêu điểm mười ?

Tóm tắt

Giải

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............................................................................

Bài 3: (1 điểm)

Trong lớp có 27 học sinh, trong đó có1

3số học sinh là học sinh giỏi. Hỏi lớp học đócó bao nhiêu học sinh giỏi ?

Tóm tắt

Giải

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.............................................................................

Bài 4: (1 điểm)

Cuối năm, cô phát vở cho 7 em học sinh giỏi. Cô nói: “Nếu thêm 6 quyển vở nữa thì

mỗi em sẽ được 8 quyển”. Hỏi cô có bao nhiêu quyển vở ?Trang 3

ĐỀ SỐ 2)

Đề kiểm tra giữa học kỳ I – Năm học 2011 - 2012

Môn: Toán

Lớp Ba

PHẦN I : Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng

1)1đ Số 569 đọc là :

A. Năm trăm sáu mươi chín.C. Năm trăm sáu mươi năm.B. Năm trăm chín mươi sáu..D. Năm mươi sáu chín.2) Gấp 3 lít lên 5 lần thì được3) 1đA. 3lít + 5 = 8 lítC. 5lít – 3 = 2 lítB. 3 lít x 5 = 15 lítD. 5 lít x 3 = 18 lít1

3của 93 kg làA. 18 kgC. 15 kgB. 31 kgD. 11 kg

PHẦN 2:

Câu 1). Đặt tính rồi tính :

310 + 40422 - 11425 x 348 : 2....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 2). Tìm x : 2ñ

a. x : 6 =12b. x x 4 =84................................................................................................................................................Câu 3). Một cửa hàng có 40 mét vải xanh và đã bán dược1

5số vải đó. Hỏi cửa hàngđó đã bán bao nhiêu mét vải ? 2ñ

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................Trang 4

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

Câu 4)1ñ Hình bên có :

………hình tam giác;

. ……..hình tứ giac.Trang 5

ĐỀ SỐ 3)

TRƯỜNG TIỂU HỌC VIỆT ANH

KTĐK – GIỮA HỌC KÌ I (2011 - 2012)

HỌ VÀ TÊN:……………………………..

MÔN: TOÁN

LỚP :……………………………………..LỚP 3

THỜI GIAN: 40 PHÚT

PHẦN I: (3 ĐIỂM)

Hãy khoanh vào câu trả lời đúng:

Bài 1) Soá 981 đọc laø :

A. Chín trăm tám mươi mốtC. Chín trăm tám mưoiB. Tám trăm chín mươi mốtD. Chín mươi támBài 2) 8 lít gấp lên 7 lần thì được:Bài 3)1

3A. 8 lít + 7 = 15 lítC. 8 lít – 7 = 1 lítB. 8 lít x 7 = 56 lítD. 8 lít x 2 = 16 lítcủa 72 cm là:

A. 18 cmC. 24 cmB. 42 cmD. 22 cmPHẦN II : (7ĐIỂM)

Câu 1) Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm :

28; 35; 42;........;……..;

Câu 2: Đặt tính rồi tính

310 + 5955 x 7...............…………..56 : 885: 5….……….…………....................………….…………...…………....................…………..…………...…………...................................................................................................................................................Caâu 3) Tìm x :a) x : 7 = 11b) X x 4 = 84……………………. ….. .….………………………………………...Trang 6

Caâu 4) Một lớp học có 32 học sinh. Số học sinh giỏi của lớp chiếm 1/3 tổng số học

sinh của lớp. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh giỏi?

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Câu 5)

a) Vẽ một đoạn thẳng AB có độ dài 8 cm

b) Gấp độ dài đoạn thẳng đó lên 2 lần thì được độ dài đoạn thẳng CD. Hãy vẽ đoạn thẳng

CD

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................Trang 7

ĐỀ SỐ 4)

Bài 1: (1 điểm) Viết các số sau:

a) 62 chục và 9 đơn vị: ………………..c) Số chẵn lớn nhất có ba chữ số:

……….......b) 8 trăm và 3 đơn vị: …………………d) Số nhỏ nhất có ba chữ số:

…………….......Bài 2: ( 2 điểm) Đặt tính rồi tính:

83 x 6

42 x 548 : 658 : 7.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

Bài 3: (1,5 điểm) Điền dấu thích hợp( >; =; <) vào chỗ chấm:

a)1hm ….. 50m + 46m

b) 5dam…...90m - 35m

c) 6hm……35dam+25dam

Bài 4: ( 2 điểm) Tìm X:

a) x x 6 = 31 + 23

b) 42 : x = 6Trang 8

Bài 5: (2 điểm)Trong vườn có 63 cây cam và bưởi, biết1

số cây đó là cây bưởi. Hỏi:

7Trong vườn có bao nhiêu cây bưởi?

a)Số cây cam trong vườn là bao nhiêu cây?Bài 6: (1,5 điểm) Cho hình vẽAE

NC

Trong hình vẽ trên có:…….tam giác .............tứ giác (0,5đ)

a) Kể tên các góc vuông có trong hình vẽ trên: (1đ)BTrang 9

ĐỀ SỐ 5)

Môn Toán

Phần 1- Trắc nghiệm

Mỗi bài tập dưới đây có nêu một số câu trả lời A, B, C, D ( là đáp số, kết quả tính).

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

1/ Cho dãy số: 275; 295; 380; 258

Dãy số trên được viết theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 295, 275, 258, 380

B, 380, 295, 275, 258

C, 258, 275, 295, 380

2/ Kết quả của phép tính 982 – 458 là:

A. 424

C. 524

B. 526

D. 442

3/ Kết quả của phép tính 7 x 6

A. 42

C. 24

B. 13

D. 76

4/ 1 của 54 kg là ;

6

A, 6 kg,

B, 8kg

C, 9kg

Phần II – tự luận

Bài 1: tính

a/ 7 x 7 + 11 =…………………………………………………………………

=

b/ 7 x 10 - 54 = …………………………………………………………………

=…………………………………………………………………..

c/ 17 : 5= ………………………………………………………………

= ……………………………………………………………Bài 2: - Từ hai chữ số 3 và 7. Viết tất cả các số có hai chữ số?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

- Từ ba chữ số 4, 1, 8. Hãy viết các số có 3 chữ số khác nhau.Trang 10

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống

Số đã cho

Nhiều hơn số đã cho 4 đơn vị

Gấp 4 lần số đã cho607Bài 4: Năm nay em 7 tuổi, tuổi chị gấp 2 lần tuổi em. Hỏi năm nay chị bao nhiêu tuổi

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….

Bài 5: Mẹ hái được 45 quả cam, Lan hái được số cam bằng 1 số cam mẹ hái. Hỏi

5

Lan hái được bao nhiêu quả cam?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………….Trang 11

ĐỀ SỐ 6)

Trường:…………………………………..

Lớp:………………………………………

Họ và tên:………………………………...

Bài 1.(1 điểm). Tính nhẩm:

6x6=

7x3=

Bài 2.(2 điểm). Đặt tính rồi tính :

a. 57 x 3

b. 15 x 6ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

Môn: TOÁN – KHỐI 3

Thời gian: 60 phút

48 : 6 =

56 : 7 =

c. 24 : 6d. 48 : 4Bài 3.(1 điểm). Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 566 < ......... < 568

b. 30 ; 36 ; ...... ;...... ;........ ;........

Bài 4.(2 điểm). Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a. Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 10cm, 10cm, 15cm và 7cm là:

A. 45 cm

B. 32 cm

C. 42 cm

D. 42 m

b.1

5của 45 kg là :A. 5 kg

B. 8 kg

C. 9 kg

D. 10 kg

Bài 5. (1 điểm). Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm :

a. 6 cm 5mm ..... 605 mm

b. 5 m ....... 5m 3dm

Bài 6.(1 điểm). Vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm.

......................................................................................................................................

Bài 7.(1 điểm). Mai có 16 ngôi sao, Huy có gấp 6 lần số ngôi sao của Mai. Hỏi Huy có bao

nhiêu ngôi sao?

Bài giải:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

Bài 8.(1 điểm). Bao ngô cân nặng 62kg, bao gạo cân nặng bằng1

2số kg bao ngô. Hỏi baogạo cân nặng mấy ki – lô – gam?

Bài giải:

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................Trang 12

ĐỀ SỐ 7)

Trường …………………………..

Họ và tên HS :……………………

Lớp: ............ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HKI

Môn: Toán khối : 3

Thời gian: 60 phútCâu 1: Tính nhẩm(1 điểm):

6x4=7x7=3x8=4x9=Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (1,5 điểm)

a.1

7của 49 kg là ……. kgSố điền vào chỗ chấm là:

A. 42

B. 56

C. 7kg

b. Trong một phép chia cho 6, số dư lớn nhất có thể là số mấy?

A. 7B. 6C. 5D. 7

D. 3c. So sánh giữa chiếu dài 1m và chiều dài 100cm, em thấy:

A. Bằng nhauB. 100cm dài hơn 1mc. 1m dài hơn 100cmc. 1m ngắn hơn 100cmCâu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (1,5 điểm)

a. Số gồm tám trăm, năm đơn vị viết là 850

b. Số 40 giảm đi 10 lần thì được 30

c. Số liền trước số 300 là số 299

Câu 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a.238 + 527

b. 891 – 472

………………

………………

……………..

………………

………………

……………..

………………

………………

……………..

………………

………………

……………..

Câu 5: Tìm X (1 điểm)

a. 48 : X = 6

………………….

………………….

………………….c. 23 x 6

d. 96 : 3

……..…………

……….………

……………….

……………….b. X x 4 = 28

……………………

……………………

……………………Trang 13

Câu 6: (1 điểm)

a. Đo độ dài đoạn thẳng AB:

ABa. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài gấp 2 lần độ dài đoạn thẳng AB

…………………………………………………………………………………………

Câu 7: (1 điểm)

Lớp em có 7 bạn nữ, số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Câu 8: (1 điểm)

Mỗi bộ quần áo may hết 2m vải. Hỏi có 20m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….Trang 14

ĐỀ SỐ 8)

Trường :……………………………

Họ và tên :…………………………

Lớp:………………………………ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN – KHỐI 3

Thời gian: 60 phútĐề bài:

Bài 1 : Viết , đọc các số sau : (1 điểm)

a) Viết số

- Bảy trăm sáu mươi : . . . . . .

;

Một trăm mười lăm : . . . . .

b) Đọc số

- 404 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 900 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bài 2: Tính nhẩm (1 điểm)

3x4=

12 : 4 =

5x6=

35 : 5 =

3x6=

16 : 4 =

5x7=

40 : 5 =

3x5=

28 : 4 =

5x9=

45 : 5 =

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm (1 điểm)

a) 18 ; 24 ; 30 ; 36 ;…;…;…;….

b) 15 ; 20 ; 25 ;…;…;…;….;….

Bài 4 : Đặt tính rồi tính (2 điểm)

416 + 208

692 – 235

32 x 3

96 : 3

Bài 5 :Tính (2 điểm)

a) 4 x 7 + 222 = ………………

b) 200 : 2 – 75 = ……………..

= ………. . . . . . .

= ……………..

Bài 6: Bài toán ( 2 điểm)

Một đội đồng diễn thể dục có 40 người xếp thành hàng, mỗi hàng 5 người. Hỏi đội đó

xếp được bao nhiêu hàng ?

Bài giải

.................................................

.................................................

.................................................

Bài 7 : Số (1 điểm)

Trong hình bên có :

- . . . hình tứ giác

- . . . hình tam giácTrang 15

ĐỀ SỐ 9)

Trường: ---------------------------------Lớp: -------------------------------------Họ và tên: -------------------------------KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TOÁN – KHỐI 3

Thời gian: 60 phútBài 1: Tính nhẩm (1 điểm).

7x5=

6x5=

Bài 2: Đặt tính rồi tính (2 điểm).

24 x 6

………..

……….

……….39 : 3

………...

…………

…………36 : 6 =

42 : 7 =

874 – 235

…………

…………

…………548 + 132

…………

…………

…………Bài 3: Tính (2 điểm).

5 x 4 – 12 = ……………….

= ……………….Bài 4: Tìm x: (1 điểm)

7 x X = 49

……………...........

……………............

Bài 5: Số ? (1 điểm)

2 m = …….dm30 : 6 + 24 = ………………..

= ……………….X : 5= 12

…………….........

……………........

80 dm = ……mBài 6: (1 điểm)

Trong vườn có 14 cây cam, số cây quýt gấp 4 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao

nhiêu cây quýt ?

Bài làm

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

………………………………………………………………..Bài 7: (1 điểm)Trang 16

Một cửa hàng có 42 kg táo và đã bán được1

7số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán baonhiêu ki-lô-gam táo ?

Bài làm

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Bài 8: (1 điểm)

B

4cm5cmD

3cmACa. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:………………………

b. Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 10 cm.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………...Trang 17

ĐỀ SỐ 10)

TRƯỜNG TH ĐÔNG HÒA

BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012

Môn : Toán Lớp : 3

Thời gian : 40 phút ; không kể thời gian phát đề.

( Thí sinh làm bài vào tờ giấy này, không được làm vào giấy thi khác )

I.Trắc nghiệm:

Bài 1 : Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng : ( 2 đ )

a/Trong phép chia 18 : 3

A. Thương

1

4b/B. TíchB. 6 phútTìm y ;42 : y = 7A. 6

d/C. Số bị chiaD. Số chiacủa 24 phút là …? phútA. 4 phút

c/= 6 ; Số 3 gọi là ?B. 5C. 5 phútD. 8 phút, vậy y = ?

C. 7D. 35Một đàn lợn có 7 con. Vậy, đàn lợn đó có :

A. 24 chânB. 14 chânC. 28 chânD. 7 chânBài 2: Số ? ( 1 đ )

Cho :7 x 8=x 2 =a/ Số thích hợp điền vào hình tam giác là ….

b/ Số thích hợp điền vào hình tròn là ….

Bài 3 : Điền dấu > ;< ; = vào chỗ chấm : ( 1 đ )

a/8 m 7 cm …. 870 cmb/4 m 7 dm …. 47 dm………………………………………………………………………………

Bài 4 : Số ? (2 đ)a/

b/3

30Gấp 6

lần

Giảm 5

lầnGiảm 2

lần

Gấp 4

lầnTrang 18

II/ Tự luận : ( 4 đ )

1/ Đặt tính rồi tính : ( 1 đ )

a/ 14 x 7b/ 30 x 6c/ 80 : 4d / 77 : 7………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………

2 / Một bao gạo có 48 kg, lấy ra1

4số gạo trong bao. Hỏi lấy ra bao nhiêu ki – lô – gamgạo ?

Giải : (1 đ )

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………

3/ Đoạn thẳng AB dài 20 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 5 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn

thẳng CD dài bao nhiêu cm, bao nhiêu dm ?

Giải : ( 2 đ )

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………Trang 19

ĐỀ SỐ 11)

ToánNăm học 2010 - 2011

Kiểm tra* Phần 1: Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho mỗi bài tập dưới

đây.

1. Số liền trước của số 2501 là:

A. 2502B. 2511C. 2500D. 24992. Trong các số 4257, 4752. 4572, 4527, số lớn nhất là:

A. 4257B. 4725C. 4572D. 45273. Ngày 28 tháng 2 năm 2004 là ngày thứ bảy, thì ngày ngày 8 tháng 3 năm 2004

là:..........( tháng 2 - 2004 có 29 ngày ).

A. Chủ nhậtB. Thứ haiC. Thứ baD. Thứ tư4. Hình bên có số góc vuông là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

5. Số nào là thích hợp để điền vào chỗ chấm 7m8cm = …….cm.

A. 78B. 780C. 708D. 7080* Phần 2: Làm các bài tập.

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

1729 + 3815

7280 - 1738

1726 x 2

7895 : 5

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………Trang 20

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Bài 2:

7 bao gạo cân nặng 2170 kg. Hỏi 9 bao như thế cân nặng bao nhiêu kg?

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

ĐỀ SỐ 12)

Kiểm tra giữa kì I

Môn toán lớp 3

Năm học 2011 - 2012

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm):

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: (0,5 điểm): Số 505 đọc là:

A. Năm không năm

B. Năm mươi nămC. Năm linh năm

D. Năm trăm linh nămCâu 2: (0,5 điểm): Khoảng thời gian từ 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là:

A. 10 phút

Câu 3: (0,5 điểm):B. 20 phút

1

6C. 30 phútD. 40 phútcủa 54 giờ là:A. 7 giờB. 8 giờC. 9 giờCâu 4: (0,5 điểm): Số dư trong phép chia 37 : 5 là:

A. 1B. 2C. 3D. 4