Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra giữa học kì môn Toán lớp 8 năm 2015 - 2016

fe4b844c3e05af37c1351b7589ea9633
Gửi bởi: Hoàng Thị Gấm vào ngày 2016-10-12 13:50:24 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1534 | Lượt Download: 15 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1NĂM HỌC 2015 2016MÔN: TOÁN 8Ngày kiểm tra:……………………………..Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề)Bài 1: (2.0đ) Tính:a) 6x 2(3x 4x +5)b) (x- 2y)(3xy 6y x)c) (18x 4y 24x 3y 12x 3y 3) (-6x 2y 3)d) [4(x y) 2(x y) 3(x 2] (y x) 2Bài 2: (1.5đ) Phân tích đa thức thành nhân tử:a) 3x -3xy 5x 5yb) 4x 45Bài 3: (1.5đ) Tìm biết:a) 5x (x 2) 3x 0b) 9x 0Bài 4: (2.0đ)a) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức 6x 2023b) Chứng minh rằng biểu thức sau không phụ thuộc vào biến (3x 5) (3x 5) 2(3x 5)(3x 5)c) Tính +…. 2013 2014 2015 2Bài 5: (3.0đ) Tam giác MNI cân tại N, có hai trung tuyến IA, MB cắt nhau tại D. Gọi C, theo thứ tự là trung điểm của các cạnh KI, MK.a) Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình chữ nhật.Doc24.vnDoc24.vnb) Biết MI 18 cm, NK 12 cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1Doc24.vnDoc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.