Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán lớp 11

a31874e05a515f7cbaacfabacc3171ee
Gửi bởi: trung123 vào ngày 2016-10-07 11:09:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 340 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ IMÔN: TOÁN LỚP 11Thời gian: 45 Phút.Câu 1: Giải phương trình sau: 1s inx cosx 2= 2đ )Câu 2: Cho tập {}1; 2; 3; 4;A= Hỏi từ các phần tử số của tập hợp 2đ )a) Có bao nhiêu số có chữ số?b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?c) Có bao nhiêu số nhỏ hơn 100?Câu 3: Giả sử có bông hoa khác nhau và lọ khác nhau Hỏi có bao nhiêu cách cắm bông hoa đã cho vào lọ (mỗi lọ cắm một bông) 2đ )Câu 4: Khai triển nhị thức sau ()43 2x y+ 2đ )Câu 5: Tìm hệ số tự do trong khai triển: 15232xxæ ö+ç ÷è (2đ)ĐÁP ÁNNội dung ĐiểmCâu 1: Giải phương trình sau: 1s inx cosx 2= 2đ )2Chia vế pt (1) cho pt (1) trở thành:1 1s inx cosx 22 2=1os inx sin cosx 2cp pÛ =1sin sin4 6xp pæ öÛ =ç ÷è ø24 624 6x kx kp ppp pp pé+ +êÛêê+ +êë2127212x kx kpppp -é= +êÛêê= +êëPhương trình (1) có nghiệm: 212x kpp-= ,7212x kpp= k΢ 0.50.50.250.250.250.25Câu 2: Cho tập {}1; 2; 3; 4;A= Hỏi từ các phần tử số của tập hợp 2đ )a) Có bao nhiêu số có chữ số?b) Có bao nhiêu số có hai chữ số?c) Có bao nhiêu số nhỏ hơn 100? 2a) Số có chữ số số 0.5b) Gọi số có chữ số ab .+ số cách chọn (cách).+ số cách chọn (cách).Þsố có chữ số có: 4.4= 16 (số) 0.250.250.5c) số nhỏ hơn 100 có: 16 20 (số) 0.5Câu 3: Giả sử có bông hoa khác nhau và lọ khác nhau Hỏi có bao nhiêu cáchcắm bông hoa đã cho vào lọ (mỗi lọ cắm một bông) 2đ 2cắm bông hoa đã cho vào lọ (mỗi lọ cắm một bông) 3560A= (cách) 2Câu 4: Khai triển nhị thức sau ()43 2x y+ 2()()()()()()()()()4 40 44 43 2x y+ 41.3 4.3 .2. 6.3 .2 4.3 .2 1.2x y= 10.54 481. 216 216 96 16x xy y= 0.5Câu 5: Tìm hệ số tự do trong khai triển: 15232xxæ ö+ç ÷è 2Số hạng thứ k+1:()151 15232kkkkT xx-+æ ö=ç ÷è ø15 15 2152 .k kC x- -= 0.50.515 15 3152 .k kC x- -=0.5Theo đề 15 0kx x-=15 5k kÞ .Vậy hệ số tự do: 10 5152 3C 0.250.25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.