Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra - Đề 2 - Câu 2 (Sách bài tập trang 23)

Lý thuyết

Câu hỏi

Cho hình lăng trụ ABC.A'B'C' có đáy là tam giác ABC vuông cân ở B, mặt phẳng (A'BC) vuông góc với mặt phẳng đáy, AB = 3a, AA' = 5a, \(\widehat{A'BC}=60^0\)

a) Tính thể tích khối lăng trụ ABC.A'B'C'

b) Tính khoảng cách từ C đến mặt phẳng (ABB'A')

Hướng dẫn giải

Khối đa diện

Khối đa diện

Các câu hỏi cùng bài học