Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2019-09-17 02:29:19 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 231 | Lượt Download: 0 | File size: 0.040348 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TRƯỜNG THPT ANHXTANH

ĐỀ KIỂM TRA KÌ II, NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn NGỮ VĂN - Lớp 10 – Khối A

Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề
(Đề thi có 02 trang)
***

I. ĐỌC HIỂU (3,0 điểm) Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi bên dưới
Bạo lực học đường liên tiếp xảy ra, giang hồ cộm cán từng vào tù ra tội bỗng một ngày có hàng
triệu người theo dõi trên youtube, facebook. Thậm chí, khi “giang h ồ m ạng” b ước ra đ ời th ực có c ả
trăm bạn trẻ đi theo, háo hức muốn có tấm hình chụp cùng “thần t ượng”. Ngay c ả phong cách ăn
mặc không giống ai, lời ăn tiếng nói được cho là “chất” của các “ngôi sao” m ạng này cũng nhanh
chóng lan tỏa trong một bộ phận không nhỏ giới trẻ. Khá “bảnh”, “thánh chửi” Dương Minh Tuyền
không phải là những trường hợp đầu tiên cho thấy văn hóa thể hiện lòng yêu mến, hâm mộ một cách
kỳ quặc và lệch lạc trong giới trẻ hiện nay.
… Từ Dương Minh Tuyền cho đến Khá “bảnh” hay những hiện tượng giang hồ m ạng xã h ội khác,
chúng ta cần phải nhìn vào sự thật rằng khủng hoảng niềm tin là th ực tr ạng đang di ễn ra trong m ột
bộ phận giới trẻ hiện nay.
Lý giải về hiện tượng này, Tiến sĩ Tâm lý Bùi Hồng Quân cho r ằng: “Hiện tượng giới trẻ tôn
sùng nhân vật “Khá bảnh” khiến cho các bậc phụ huynh và các nhà giáo dục có nhiều suy nghĩ, trăn
trở và đặt ra nhiều câu hỏi. Thông thường, con người ta thường tôn sùng hoặc thần tượng một nhân
vật nào đó có những dấu ấn tích cực, làm được những việc to lớn và có sức ảnh hưởng sâu s ắc đ ến
cộng đồng hoặc cá nhân đó. Tuy nhiên, “Khá bảnh” là m ột nhân v ật l ại theo m ột chi ều h ướng khác
nhưng vẫn được giới trẻ tôn sùng. Điều này phản ánh nhận thức của một bộ phận giới tr ẻ hiện nay
đang vượt ra ngoài những chuẩn mực thông thường và là biểu hiện của s ự “phá cách” trong tâm lý
của các bạn trẻ theo chiều hướng tiêu cực. Có thể, các em đang bị khủng hoảng về niềm tin và giá trị
sống dẫn đến việc tôn sùng những hành vi đi ngược lại với chuẩn mực ứng xử của xã hội. Điều này
đặt ra bài toán về giáo dục giá trị sống cho học sinh hiện nay”.
(Trích Thần tượng “giang hồ ảo”: Khi giới trẻ rơi vào “hố đen” thị hiếu! – congluan.vn)
Câu 1: Nêu chủ đề của đoạn văn bản trên.
Câu 2: Theo tác giả, hiện tượng giới trẻ tôn sùng nhân vật “Khá bảnh” và các giang h ồ m ạng xã h ội
phản ánh thực trạng gì?
Câu 3: Anh/chị có đồng ý với quan điểm của tác giả con người ta thường tôn sùng hoặc thần tượng
một nhân vật nào đó có những dấu ấn tích cực, làm được những việc to lớn và có s ức ảnh h ưởng sâu
sắc đến cộng đồng hoặc cá nhân đó không? Vì sao?
II. LÀM VĂN (7,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm)

1

Từ nội dung của đoạn trích đọc – hiểu trên, anh/chị hãy viết đoạn văn nghị luận ngắn (khoảng
100 chữ) nêu lên nguyên nhân và hậu quả của việc thần tượng “giang hồ ảo” ở một bộ phận giới trẻ
hiện nay.
Câu 2 (5,0 điểm) Phân tích hình ảnh bà Tú trong đoạn thơ sau:
Quanh năm buôn bán ở mom sông
Nuôi đủ năm con với một chồng
Lặn lội thân cò khi quãng vắng
Eo sèo mặt nước buổi đò đông
Một duyên hai nợ, âu đành phận
Năm nắng mười mưa, dám quản công.
(Thương vợ - Trần Tế Xương)
Từ đó, anh/ chị hãy liên hệ đến bài thơ “Tự tình II” – Hồ Xuân Hương để thấy
được sự giống và khác nhau trong vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ xưa.
…………………………………………………………....................…………………………
2019 © ANHXTANH

2
vanchuyenvan@gmail.com
2020-09-24 18:53:56