Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra chương 1 hình học lớp 7 có đáp án

aed436e3a36f6a3de7eaf519c3214f04
Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Sáng vào ngày 2016-08-28 13:07:36 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 11474 | Lượt Download: 753 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾTTổ: Toán Tin học Môn: Hình học (Tiết ppct: 16) Năm học: 2013 2014MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC CHƯƠNG Cấp độChủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụngCộng Cấp độ thấp Cấp độ caoChủ đề 1:Hai góc đối đỉnh. Hai đườngthẳng vuông góc. Biết vẽ hai góc đối đỉnh. Nhận biết được cặp góc đối đỉnh Biết vẽ đườngtrung trực củađoạn thẳng Số câu 2Số điểm Tỉ lệ 30,8% Số câu: 1(Bài 1)Số điểm: 1,0 Số câu: 1(Bài 3)Số điểm: 1,0đ Số câu 2Số điểm 2,0 đ=20% Chủ đề 2:Góc tạo bởi một đường thẳng cắthai đường thẳng. Hai đường thẳng song song. Nhận biếtđược cặp gócso le trong, cặpgóc đồng vị,căp góc trongcung phía (cóhình vẽ) .- Vận dụngđược tính chấtđể tính số đogóc.Số câu 4Số điểm 3,0 Tỉ lệ 23,1% Số câu: 3(Bài 2a,b,c)Số điểm: 1,5đ Số câu: 1(Bài 6)Số điểm: 1,5 Số câu 4Số điểm 3,0đ=30% Chủ đề 3:Tiên đề clit vềhai đường thẳngsong song. Từvuông góc đếnsong song Vận dụng tínhchất, quan hệgiữa tính vuônggóc với tính songsong để giải thíchhai đường thẳngsong song và tínhsố đo các góc. Vận dụngđược tính chấtcủa hai đườngthẳng song,tính số đo củagócSố câu 3Số điểm 3,5Tỉ lệ 30,7% Số câu: 2(Bài 5a,b)Số điểm: 2,0 Số câu: 1Bài 7Số điểm: 1,5đ Số câu 3Số điểm 3,5đ= 35% Chủ đề 4:Định lý Biết vẽ hình,viết GT KLbằng kí hiệu.Số câu 1Số điểm 1,5 Tỉ lệ 15,4% Số câu: 1Bài: Số điểm: 1,5 Số câu 1Số điểm 1,5đ=15% Tổng số câu 10Tổng số điểm 10Tỉ lệ 100 Số câu: 3Số điểm: 1,5đ15% Số câu: 2Số điểm: 2,5đ25% Số câu: 5Điểm: 6,0đ60% Số câu 10,0Điểm 10,0đTỉ lệ 100%Giáo viên ra đềLại Văn TiếnTrường THCS Nguyễn Vă Trỗi Thứ ............. ngày ............ tháng 10 năm 2013Họ và tên ………......................……………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG ILớp 7/ ………… Môn: Hình học Tiết PPCT 16 Đề 01Bài (1,0đ): Vẽ hai đường thẳng aa’ và bb’ cắt nhau tại A. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh.Bài (1,5đ): Cho hình 1, hãy viết tên: a) Hai cặp góc so le trong b) Hai căp góc đồng vị c) Hai căp góc trong cùng phíaBài (1,0đ): Cho đoạn thẳng AB cm.Vẽ, ký hiệu đường trung trực của đoạn thẳng AB.Bài (1,5đ): Vẽ hình, ghi GT KL cho định lý: “Nếu một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng kia”.Bài (2,0đ): Cho hình 2, biết µ1A= 115 0. a) Vì sao // n? b) Tínhµ1B .Bài (1,5đ): Cho hình 3, biết µµ11A B= hứng tỏ b^ .Bài (1,5đ): Cho hình 4, biết Ax // Cy. Chứng tỏ rằng µµ·A ABC+ Hình 2Hình Hình 4Trường THCS Nguyễn Vă Trỗi Thứ ............. ngày ............ tháng 10 năm 2013Họ và tên ………......................……………… ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG ILớp 7/ ………… Môn: Hình học Tiết PPCT 16 Đề 02Bài (1,0đ): Vẽ hai đường thẳng xx’ và yy’ cắt nhau tại B. Hãy viết tên các cặp góc đối đỉnh.Bài (1,5đ): Cho hình 1, hãy viết tên: a) Hai cặp góc so le trong b) Hai căp góc đồng vị c) Hai căp góc trong cùng phíaBài (1,0đ): Cho đoạn thẳng CD cm.Vẽ, ký hiệu đường trung trực của đoạn thẳng AB.Bài (1,5đ): Vẽ hình, ghi GT KL cho định lý: “Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau”.Bài (2,0đ): Cho hình 2, biết µ1B= 65 0. a) Vì sao // b? b) Tínhµ1A .Bài (1,5đ): Cho hình 3, biết µµ11A B= hứng tỏ ^.Bài (1,5đ): Cho hình 4, biết Ax // Cy. Chứng tỏ rằng µµ·A ABC+ Hình 2Hình Hình 4ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT CHƯƠNG IMôn: Hình học Tiết PPCT 16Bài (1,0đ) Vẽ đúng hình (0,5đ)- Viết được tên hai cặp góc đối đỉnh. (0,5đ)Bài 2: (1,5đ)- Viết đúng mỗi cặp góc được 0,25 1,5đ (1,5đ)Bài 3: (1,0đ) Vẽ đúng hình (0,5đ)- Ký hiệu đầy đủ (0,5đ)Bài (1,5đ)- Vẽ đúng hình, đầy đủ ký hiệu (0,5đ)- Ghi đúng GT (0,5đ)- Ghi đúng KL (0,5đ)Bài (2,0đ)- Giải thích đúng mỗi căn cứ (0,5) (1,0đ)- Lập luận và tính đúng µ1B 65 0(1,0đ)Bài (1,5đ): Chứng tỏ được // dựa vào hai góc so le trong bằng nhau (0,75đ)- Lập luận chỉ ra được b^ (0,75đ)Bài (1,5đ): Qua đường thẳng song song với Ax (0,25đ)- Chỉ ra // Cy (0,25đ)- Chỉ ra được µµ1B A= (0,25đ)- Chỉ ra được ¶µ2B C= (0,25đ)- Suy ra được µ¶µµ1 2B C+ (0,25đ)- Mà µ¶·1 2B ACB+ nên ·µµACB C= (0,25đ)(Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.