Đề kiểm tra chất lượng thi THQG Sở GD-DT Nam Định

Gửi bởi: Gà Rừng vào ngày 2016-01-27 15:38:51 || Kiểu file: DOC

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

SỞ GD VÀ ĐT NAM ĐỊNH KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MÔN TOÁN THI THPT QUỐC GIA Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề ĐỀ SỐ 1 Câu 1 (4,0 điểm).Cho hàm số y x 3 3x 2 2 , gọi đồ thị là (C).a)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số.b)Xác định m để đường thẳng y = 3mx - 4m – 1 là tiếp tuyến của (C).x 2 Câu 2 (2,0 điểm).Giải phương trình: 2sin cos5x 1 2 Câu 3 (2,0 điểm).3 Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : f ( x) x.(5 x) trên đoạn 0;5 Câu 4 (2,0 điểm).a) Giải phương trình sau : 2log 3 (2 x 1) 2log3 (2 x 1) 2 0 b) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam , 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà hóa học nữ .Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.Câu 5 (2,0 điểm).2 3 Tính nguyên hàm: I x(e x 1)dx Câu 6 (2,0 điểm).Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thoi cạnh a .Góc BAC SOB 600 ,hình chiếu của S trên mặt ABCD trùng với trọng tâm của tam giác ABC .Tính thể tích khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ B đến mặt phẳng SCD theo a .Câu 7 (2,0 điểm).Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy , cho tam giác nhọn ABC.Đường thẳng chứa đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A và đường thẳng BC lần lượt có phương trình là 3x 5 y 8 0, x y 4 0 .Đường thẳng qua A vuông góc với đường thẳng BC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại điểm thứ hai là D 4; 2 .Viết phương trình các đường thẳng AB, AC; biết rằng hoành độ của điểm B không lớn hơn 3.x 3 2 y y 2 x 1 x 3 1 x (x, y ) Câu8 (2,0 điểm).Giải hệ phương trình: 2 2 2 9 4 y 2 x 6 y 7 Câu 9 (2,0 điểm).Cho các số thực a,b,c thỏa mãn a b c và a 2 b2 c2 5 .Chứng minh rằng: (a b)(b c)(c a)(ab bc ca) 4 ---------HẾT-------Thí sinh không được sử dụng tài liệu .Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm Họ và tên:………………………………………………..SBD:…………………… SỞ GD VÀ ĐT THANH HÓA TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN THI THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 – 2015 ĐỀ THI MÔN: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề Câu 1 (4,0 điểm).Cho hàm số y 2x 1 , gọi đồ thị là (C).x 1 a)Khảo sát và vẽ đồ thị (C) hàm số.b)Viết phương trình tiếp tuyến của (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng (d): x 3 y 2 0 .x Câu 2 (2,0 điểm).Giải phương trình: 2sin 2 cos5x 1 2 Câu 3 (2,0 điểm).Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số : f ( x) x.(5 x)3 trên đoạn 0;5 Câu 4 (2,0 điểm).a) Giải phương trình sau : 2log2 3 (2 x 1) 2log3 (2 x 1)3 2 0 b) Một đội ngũ cán bộ khoa học gồm 8 nhà toán học nam , 5 nhà vật lý nữ và 3 nhà hóa học nữ, .Chọn ra từ đó 4 người, tính xác suất trong 4 người được chọn phải có nữ và có đủ ba bộ môn.