Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Địa lý lớp 12 trường THPT Phan Ngọc Hiển, Cà Mau năm học 2014 - 2015

f09c587249af8ee2f3d9b93ff445c0e6
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-02-26 13:14:34 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 248 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTHPT PHAN NGỌC HIỂN ĐỀ KIỂM TRA MỘT TIẾT HKII, 2014-2015MÔN: ĐỊA LÍ, KHỐI: 12I. PHẦN LÍ THUYẾT: (7 ĐIỂM)Câu 1: (2 điểm) Tại sao vấn đề việc làm đang là vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt nướcta. Trình bày các phương hướng giải quyết việc làm?Câu 2: (3 điểm) Nêu những điều kiện thuận lợi, khó khăn để phát triển ngành thủy sảnnước ta?Câu 3: (2 điểm) Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy chứng minhrằng cơ cấu công nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ?II. PHẦN BÀI TẬP: (3 ĐIỂM)Cho bảng số liệu:Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân số cả nước, giai đoạn: 1990-2005Năm Số dân thành thị(triệu người) Tỉ lệ dân thành thị trong dân sốcả nước (%)1990 12,9 19,51995 14,9 20,82000 18,8 24,22005 22,3 26,91. Hãy vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị trong dân sốcả nước, giai đoạn: 1990-2005.2. Qua biểu đồ rút ra nhận xét.--------------------------------------------------ĐÁP ÁN ĐỊA 12Doc24.vnDoc24.vnI. PHẦN LÍ THUYẾT: (7 ĐIỂM)Câu 1: (2 điểm)Tại sao vấn đề việc làm đang là vấn đề kinh tế- xã hội gay gắt nước ta.Trình bàycác phương hướng giải quyết việc làm?1. Vấn đề việc làm đang là vấn đề kinh tế-xã hội gay gắt nước ta vì: Năm 2005,tính trung bình cả nước, tỉ lệ thất nghiệp là 2,1 %, tỉ lệ thiếu việc làm là 8,1 %. khuvực thành thị tỉ lệ thất nghiệp là 5,3 %, nông thôn là 1,1 %; tỉ lệ thiếu việc làm ởthành thị là 4,5 %, nông thôn là 9,3 %. 0,5 đ)2. Hướng giải quyết việc làm: 1,5 đ)- Phân bố lại dân cư và nguồn lao động.- Thực hiện tốt chính sách dân số, sức khỏe sinh sản.- Đa dạng hóa các hoạt động sản xuất.- Thu hút vốn đầu tư nước ngoài.- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo nghề.- Đẩy mạnh hợp tác xuất khẩu lao động.Câu 2: (3 điểm)Nêu những điều kiện thuận lợi, khó khăn để phát triển ngành thủy sản nước ta?1. Điều kiện tự nhiên: 1,5 đ)a Thuận lợi:- Nước ta có đường bờ biển dài, vùng biển rộng lớn.- Nước ta có bốn ngư trường lớn.- Mạng lưới sông ngòi, kênh rạch chằn chịt. Bờ biển khúc khuỷu nhiều vũng vịnh,đầm phá, bãi triều.- Nguồn lợi thủy sản phong phú đa dạng. Diện tích rừng ngập mặn lớn.b Khó khăn:- Thiên tai: bão, gió mùa Đông Bắc...- Số lượng loài thủy sản bị suy giảm, môi trường biển bị suy thoái.2. Điều kiện kinh tế- xã hội: 1,5 đ)a Thuận lợi:- Dịch vụ thủy sản và công nghiệp chế biến phát triển.- Người dân có nhiều kinh nghiệm trong đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.- Nhiều chính sách ưu đãi của Nhà nước.- Thị trường tiêu thụ được mở rộng trong và ngoài nước.b Khó khăn:- Phương tiện đánh bắt còn nhiều hạn chế.- Chất lượng chế biến chưa cao.Doc24.vnDoc24.vn- Các cảng cá chưa đáp ứng được yêu cầu.Câu 3: (2 điểm)Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học hãy chứng minh rằng cơ cấucông nghiệp nước ta có sự phân hóa về mặt lãnh thổ?Hoạt động công nghiệp nước ta chỉ tập trung một số khu vực:- Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng và vùng phụ cận có mức độ tập trung cn caonhất cả nước.- Nam Bộ hình thành một dải các trung tâm cn:TP. Hồ Chí Minh,Thủ Dầu Một,Biên Hòa,Vũng Tàu…- Duyên hải Miền Trung ngoài Đà Nẵng là trung tâm cn lớn nhất còn có các trungtâm cn khác: Vinh, Huế, Nha Trang…- Các khu vực còn lại cn phân tán rời rạc như: Tây Nguyên, Tây Bắc.II. PHẦN BÀI TẬP: (3 ĐIỂM)1. Vẽ biểu đồ kết hợp cột và đường. 2,0 đ)2. Nhận xét.Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị tăng liên tục và tăng không đều (dẫnchứng). 1,0 đ)-----------------------------------------Doc24.vn