Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 45 phút học kì 1 môn Lịch sử lớp 8 trường THCS Mỹ Bình, Long An năm 2015 - 2016

effbebcfe4762b6b4aaf1ef146e04d4b
Gửi bởi: đề thi thử vào ngày 2016-10-10 11:37:37 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1716 | Lượt Download: 6 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS THPT MỸ BÌNHĐỀ KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ INĂM HỌC 2015 2016MÔN:Lịch sử KHỐI:8Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: (3,5đ) Trình bày tình hình nước Pháp cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX như thế nào ?Câu 2: (3,5đ) Cho biết quá trình xâm lược và chính sách thống trị của thực dân Anh đốivới nhân dân Ấn Độ?Câu 3: (3,0đ) Nguyên nhân vì sao Trung Quốc bị các nước đế quốc xâu xé ?Doc24.vnS GD VÀ ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA 45’ HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: Lịch sử KHỐI: 8Câu a- Kinh tế: Trước 1870, công nghiệp Pháp đứng thứ hai thế giới (sau Anh), nhưng từ sau 1870,công nghiệp Pháp tụt xống hàng thứ TG (sau Mĩ, Đức, Anh).- Tuy nhiên, tư bản Pháp vẫn phát triển mạnh, nhất là các ngành khai mỏ, đường sắt, luyệnkim… nhiều công ti độc quyền ra đời, chi phối nền kinh tế Pháp, đặc biệt trong lĩnh vực ngânhàng. Pháp còn làm giàu bằng cho vay lãi. Vì vậy Pháp có đặc điểm “CNĐQ cho vay lãi”.b- Chính trị: Sau cách mạng 4-9-1870, nền Cộng hòa thứ ba được thành lập, đã thi hành chínhsách dàn áp nhân dân, tích cực xâm lược thuộc địa, hệ thống thuộc địa của Pháp đứng thứ hai thếgiới (sau Anh). 1,0đ1,0đ1,0đ0,5đCâu Quá trình xâm lược của TD Anh:+ Đến giữa thế kỉ XIX, TD Anh đã hoàn thành việc xâm lược và áp đặt ách thống trị đối với ẤnĐộ.+ Ấn Độ trở thành thuộc địa quan trọng nhất của TD Anh, cung cấp ngày càng nhiều lương thực,nguyên liệu cho chính quốc.- Chính sách thống trị của TD Anh: Về chính trị: Chính phủ Anh trực tiếp cai trị An Độ.+ Thực hiện nhiều chính sách để củng cố ách thống trị của mình như “chia để trị”, khoét sâu sựcách biệt vể chủng tộc, tôn giáo và đẳng cấp trong xã hội 1,0đ1,0đ0,5đ1,0đCâu Trung Quốc là nước rộng lớn, đông dân, giàu tài nguyên, sớm trở thành mục tiêu xâm lược củacác nước đế quốc.- 1840-1842 TD Anh gây chiến tranh thuốc phiện, mở đầu quá trình xâm lược Trung Quốc, tiếpđó các nước đế quốc Âu Mĩ Nhật Bản tranh nhau xâm chiếm, biến Trung Quốc thành nướcnửa thuộc địa. 1,0đ1,0đ1,0đDoc24.vnS GD ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS THPT MỸ BÌNHDoc24.vnMA TRẬN KIỂM TRA 45’ HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: Lịch sử KHỐI: Tên chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộngđiểm1. Các nước Anh,Pháp, Đức, Mĩcuối TK XIX đầuXX. Trình bày tình hình nướcAnh cuối thế kỉ XIX đầu thếkỉ XX như thế nào ?Số câu 1Số điểm: 3,5 Số câu: 1Số điểm: 3,5 3,52. Ấn Độ thế kỉXVIII- đầu XX. Cho biết quá trình xâmlược và chính sáchthống trị của thực dânAnh đối với nhân dânẤn Độ?Số câu 1Số điểm: 3,5 Số câu: 1Số điểm: 3,5 3,53. Trung Quốccuối thế kỉ XIXđầu XX Nguyên nhân vì saoTrung Quốc bị cácnước đế quốc xâu xé?Số câu 1Số điểm: 3,0 Số câu 1Số điểm: 3,0 3,0Tổng số câu:3Tổng số điểm:10Tỉ lệ: 100% Tổng số câu:2Tổng số điểm:5Tỉ lệ:35% Tổng số câu:2Tổng số điểm:5Tỉ lệ:75% Tổng:10Tỉ lệ:100%Doc24.vnDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.