Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề kiểm tra 15 phút Môn toán lớp 12 có đáp án

f6a59e52f669c6d73699fef4c47ff8e0
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-10-21 08:02:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 246 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

So bài: Chính chép: Tr bóng lòngạ ướđngườCâu (trang 56 sgk Ti ng Vi 3): Đi vào ch tr ng và gi câu đề ốa) tr hay ch?Mình …òn mũi nh nọCh ng ph bò, …âuẳ ảU ng ao sâuố ướLên cày ru ng nộ ạb) iên hay iêng?Trên tr có gi.. trongờ ướCon k… ch ng t, con ong ch ng vào.ẳ ẳTr i:ả ờa) tr hay ch?Mình tròn mũi nh nọCh ng ph bò, trâuẳ ảU ng ao sâuố ướLên cày ru ng nộ ạ(Là cái gì ?)• Gi đáp câu đi trên: Đó là cái bút c.ả ựb) iên hay iêng?Trên tr có gi ng trongờ ướCon ki ch ng t, con ong ch ng vào.ế ẳ(Là qu gì?)ảDoc24.vn• Gi đáp câu đi trên: Đó là qu a.ả ừCâu (trang 56 sgk Ti ng Vi 3): Vi vào nh ng ch và tên ch cònế ữthi trong ng sau:ế ảS th tố Chữ Tên chữ1 q2345 th6 tê­e­rờ7 u8910 x11 dàiTr i:ả ờS th tố Chữ Tên chữ1 quy2 e­rờ3 et­sì4 tê5 th tê­hát6 tr tê­e­rờ7 uDoc24.vn8 ư9 vê10 ich­xì11 dàiDoc24.vn