Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 15 phút chương III: Mol và tính toán hoá học

c98726ac0ef8f6d2c318c77aedc8f594
Gửi bởi: Cẩm Vân Nguyễn Thị vào ngày 2018-05-20 12:43:12 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 377 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT MÔN HÓA HỌC ĐỀ SỐ 01 Câu Nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt A. và B. và C. và D. n,p và Câu Việc hiểu biết tính chất của chất có lợi gì A. Giúp phân biệt chất này với chất khác, tức nhận biết được chát B. Biết cách sử dụng chất C. Biết ứng dụng chất thích hợp trong đời sống và sản xuất D. Cả ba trên Câu Đâu là chất tinh khiết trong các chất sau A. Nước khoáng B. Nước mưa C. Nước lọc D. Nước cất Câu Hỗn hợp là sự trộn lẫn của mấy chất với nhau A. chất trở lên B. chất C. chất D. chất Câu Để biểu thị khối lượng của một nguyên tử, người ta dùng đơn vị A. miligam B. gam C. kilogam D. đvC Câu 6: Hợp chất là những chất được tạo nên bởi bao nhiêu nguyên tố hóa học A. nhiều hơn B. C. D. Câu Đơn chất là những chất được tạo nên bởi mấy nguyên tố hóa học A. B. C. D. Câu Mỗi công thức hóa học của một chất cho chúng ta biết A. nguyên tố nào tạo ra chất B. số nguyên tử của mỗi nguyên tố có trong một phân tử của chất C. phân tử khối của chất D. Cả ba trên Câu Nguyên tử nguyên tố có hạt proton trong hạt nhân. Vậy số hạt electron trong nguyên tử nguyên tố là A. B. C. D. Câu 10 Phân tử H2SO4 có khối lượng là A. 49 đvC C. 98 đvC C. 49g D. 98g ĐỀ SỐ 02 I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Nguyên tử Mg có 12 proton trong hạt nhân, vậy số electron có trong nguyên tử có là A. B. 10 C. 12 D. -1 Câu 2: Cl có ngĩa là gì A. chất clo B. nguyên tố clo C. phân tử clo D. nguyên tử clo Câu 3: So sánh nguyên tử Mg với nguyên tử C, ta thấy: A. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử lần B. Nguyên tử Mg nhẹ hơn nguyên tử lần C. Nguyên tử Mg nặng hơn nguyên tử 0,5 lầnTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! II. Tự luận: (7 điểm) Câu (2 điểm): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của Brom, biết phân tử Brom gồm 2Br liên kết Brom là đơn chất hay hợp chất? Câu (1 điểm) Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử Bari? Câu (4 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm nguyên tử liên kết với nguyên tử Clo và nặng hơn nguyên tử Oxi 6,9375 lần. Hãy cho biết: a. Phân tử khối của hợp chất? b. Nguyên tử khối của M? Tên và kí hiệu của nguyên tố M? ĐỀ SỐ 03 I. Trắc nghiệm: (3 điểm) Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất: Câu 1: Phát biểu nào sau đây đúng nhất: A. Nguyên tử có thể bị chia nhỏ hơn trong phản ứng B. Nguyên tử gồm hạt nhân mang điện tích dương C. Nguyên tử cùng loại là những nguyên tử có cùng số proton trong nhân D. Nguyên tử chỉ chứa các nơtron không mang điện Câu 2: H2O có nghĩa là gì A. chất nước B. nguyên tố nước C. phân tử nước D. nguyên tử nước Câu 3: Đơn vị của nguyên tử khối, phân tử khối là: A. gam B. Kg C. g/cm3 D. đvC II. Tự luận: (7 điểm) Câu (2 điểm): Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của Bạc nitrat, biết bạc nitrat có phân tử gồm Ag, và O. Bạc nitrat là đơn chất hay hợp chất? Câu (1 điểm): Tính khối lượng bằng gam của nguyên tử sắt? Câu (4 điểm): Một hợp chất có phân tử gồm nguyên tử liên kết với nguyên tử Oxi và nặng hơn phân tử Hiđro 116 lần. Hãy cho biết: a. Phân tử khối của hợp chất? b. Nguyên tử khối của M? Tên và kí hiệu của nguyên tố M?Truy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất! ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM ĐÁP ÁN ĐỀ 01 10 ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 02 I. Trắc nghiệm: mỗi câu điểm II. Phần tự luận Câu Lời giải Thang điểm 1(2đ) Công thức hóa học Br2 0,5 Phân tử khối của brom 80 160 đvC 0,5 Brom là đơn chất (1đ) Nguyên tử bari có khối lượng nguyên tử là 137 1,6605. 10-24 0,5 Khối lượng bằng gam của nguyên tử Bari là: 137. 1,6605. 10-24 2,27. 10-22 gam 0,5 3(4đ) a) Phân tử khối của hợp chất 6,9375. 16 111 đvC 1đ b) Hợp chất chứa nguyên tử và nguyên tử clo nên hợp chất có công thức: MCl2 1đ Theo câu a) phân tử khối của hợp chất 111 đvC => 111 MM 2. MCl MM 35,5 <=> MM 40 đvC 1đ là nguyên tố Canxi KH Ca 1đ ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03 I. Trắc nghiệm: mỗi câu điểm II. Phần tự luận Câu Lời giải Thang điểm 1(2đ) Công thức hóa học AgNO3 0,5 Phân tử khối của bạc nitrat 108 14 16. 170 đvC 0,5 Bạc nitrat là hợp chất (1đ) Nguyên tử sắt có khối lượng nguyên tử là 56 1,6605. 10-24 0,5 Khối lượng bằng gam của nguyên tử sắt là: 56. 1,6605. 10-24 9,2988. 10-23 gam 0,5 3(4đ) a) Phân tử khối của hợp chất 116. 232 đvC 1đ b) Hợp chất chứa nguyên tử và nguyên tử oxi nên hợp chất có công thức: M2O 1đ Theo câu a) phân tử khối của hợp chất 232 đvC => 232 2. MM MO 2. MM 16 <=> MM 108 đvC 1đ là nguyên tố bạc KH Ag 1đTruy cập vào: http://tuyensinh247.com/ để học Toán Lý Hóa Sinh Văn Anh tốt nhất!