Đề Kiểm tra 1 tiết Môn Tập Làm Văn lớp 2 mã đề 479

Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2019-01-17 23:32:50 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

PHÒNG GD&ĐT PHÚ TÂNTR NG TI CH VÀMƯỜ Ợ( Không th gian phát để ĐÁP ÁN MÔN Làm Vănậ Kh ớTh gian làm bài 30 phút Mã 479ềĐ bài:ềEm hãy vi đo văn ng câu) nói con nuôi mà em thích,ế ậd theo các câu đây :ự ướ- Em thích con nuôi nào nh ?ậ ấ- Con có gì ?ậ ẹ- Con có ích gì ?ậ ợ- Em yêu quý con đó nh th nào?ậ ếBài làmG làm bài: sinh vi câu theo bài. Câu văn dùng đúng, khôngọ ượ ừsai ng pháp. Ch vi rõ ràng, trình bày ch đi m.ữ ể( Tùy theo sai sót ý, di và ch vi t, có th cho các đi m:ứ ể4,5 3,5 2,5 1,5 0,5 )1