Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 Tiết môn địa lý lớp 11 mã đề 299 có đáp án

99b024effe1f59b71d0a0d764ae0e5c9
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 10:56 PM ngày 24-11-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 240 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trường THPT Kỳ Anh

Môn: Địa lí
Thời gian: 45 phút
Họ tên học sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .Lớp: 11 . . .
Mã đề: 299

Câu 1: Cho bảng số liệu về tốc độ tăng GDP của các nước Mĩ La tinh,
giai đoạn 1985 – 2004 (Đơn vị %)
Năm
1985
1990
1995
2000
2002
2004
Tốc độ tăng GDP
2,3
0,5
0,4
2,9
0,5
6,0
Nhận xét nào đúng với bảng số liệu trên
A. GDP tăng liên tục qua các năm
B. Năm 2004 thấp hơn năm 2000
C. GDP tăng trưởng không ổn định
D. GDP giảm liên tục qua các năm
Câu 2: Thành viên thứ 150 của WTO là:
A. Cămpuchia
B. Việt Nam
C. Liên bang Nga
D. Trung Quốc
Câu 3: Đặc trưng cơ bản của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
A. Đưa lực lượng sản suất vào nền sản xuất đại
B. Đưa lực lượng sản xuất vào quá trình tự động hoá
C. Quá trình đổi mới công nghệ
D. Xuất hiện và phát triển bùng nổ công nghệ cao
Câu 4: Nguồn tài nguyên bị khai thác mạnh mẽ ở châu Phi là
A. rừng và đất trồng
B. dầu mỏ, khí đốt, vàng, kim cương
C. đất trồng và khoáng sản
D. rừng và khoáng sản.
Câu 5: Ở Mĩ La tinh, các chủ trang trại chiếm giữ phần lớn diện tích đất canh tác là do
A. Không ban hành chính sách cải cách ruộng đất
B. Cải cách ruộng đất không triệt để
C. Người dân tự nguyện bán đất cho các chủ trang trại
D. Người dân ít có nhu cầu sản xuất nông nghiệp
Câu 6: Châu lục có số người nhiễm HIV cao nhất là
A. Châu Á
B. Châu Phi
C. Châu Mỹ
D. Châu Âu
Câu 7: Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á
A. Đều có khí hậu khô hạn, có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên
B. Đều có khí hậu nóng ẩm, giàu tài nguyên rừng.
C. Đều có khí hậu lạnh, giàu tài nguyên thủy sản
D. Đều nằm ở vĩ độ rất cao
Câu 8: Bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là
A. Công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
B. Công nghệ điện tử, công nghệ tin học, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin.
C. Công nghệ hóa học, công nghệ vật liệu, công nghệ năng lượng, công nghệ thông tin.
D. Công nghệ hóa học, công nghệ sinh học, công nghệ năng lượng, công nghệ vật liệu.
Câu 9: Nguyên nhân chủ yếu gây hiệu ứng nhà kính là chất khí:
A. CH4 tăng trong khí quyển
B. NO2 tăng trong khí quyển
C. CFC tăng trong khí quyển
D. CO2 tăng trong khí quyển
Câu 10: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại được tiến hành vào thời gian
A. Cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
B. Giữa thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
C. Giữa thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX
D. Cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI
Câu 11: Số dân sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ Latinh còn khá đông là do
A. người dân không cần cù
B. điều kiện tự nhiên khó khăn
C. đô thị hoá quá mức
D. cải cách ruộng đất không triệt để
Câu 12: Khu vực nào từng có “con đường tơ lụa” đi qua?
Trang 1/3- Mã Đề 299

A. Trung Á.
B. Mĩlatinh .
C. .Tây Nam Á
D. Châu Phi
Câu 13: Nền kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình kinh tế
mới dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao được gọi là nền kinh tế:
A. Kinh tế dịch vụ
B. Kinh tế tri thức
C. Kinh tế công nghiệp D. Kinh tế hiện đại
Câu 14: Phần lớn dân cư khu vực Tây Nam Á theo
A. Thiên chúa giáo
B. Phật giáo
C. Ấn Độ giáo
D. Hồi giáo
Câu 15: Điểm giống nhau về mặt xã hội của khu vực Tây Nam Á và Trung Á là
A. Đông dân và gia tăng dân số cao
B. Phần lớn dân số sống theo đạo Ki-tô
C. Phần lớn dân cư theo đạo Ki-tô
D. Xung độ sắc tộc, tôn giáo và khủng bố
Câu 16: Mĩ La tinh có tỉ lệ dân cư đô thị rất cao nguyên nhân chủ yếu là do
A. Điều kiện sống ở thành phố của Mĩ La tinh rất thuận lợi
B. Chiến tranh ở các vùng nông thôn
C. Dân nghèo không có ruộng kéo ra thành phố làm
D. Công nghiệp phá triển với tốc độ nhanh
Câu 17: Dựa vào số liệu sau
Số dân thế giới năm 2012 là 7.021.000.000 người. Dân số Châu Phi chiếm 14% dân số thế giới.
Vậy dân số Châu Phi là:
A. 928.940.000
B. 892.940.000
C. 982.940.000
D. 289.940.000
Câu 18: Công ty xuyên quốc gia là
A. Có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia, có nguồn vốn lớn, chi phối nhiều ngành kinh tế
B. Tổ chức liên kết nhiều quốc gia
C. Hình thức hoạt động đầu tư xuyên quốc gia, ít ảnh hưởng tới các ngành kinh tế
D. Công ty lớn của một quốc gia, có phạm vi hoạt động trong nước
Câu 19: Trên 50% nguồn đầu tư nước ngoài vào các nước Mĩ La Tinh là từ
A. . Hoa Kì, Tây Ban Nha
B. Pháp Tây Ban Nha
C. Đức ,Ý
D. Nhật, Pháp
Câu 20: Tình trạng đói nghèo ở khu vực Tây Nam Á và Trung Á chủ yếu là do
A. Thiên tai xảy tai thường xuyên
B. Thiếu hụt nguồn lao động
C. Sự khắc nghiệt của tự nhiên
D. Chiến tranh, xung đột tôn giáo
Câu 21: Cho bảng số liệu cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế các nhóm nước năm 2004
(Đơn vị %)
Nhóm nước
Khu vực I
Khu vực II
Khu vực III
Phát triển
2,0
27,0
71,0
Đang phát triển
25,0
32,0
43,0
Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế các nhóm nước năm 2004 là
A. Biểu đồ miền
B. Biểu đồ tròn
C. Biểu đồ cột
D. Biểu đồ đường
Câu 22: Ở Tây Nam Á, dầu mỏ và khí tự nhiên phân bố chủ yếu ở
A. Ven vịnh Péc-xich B. Ven biển Đỏ
C. Ven biển Ca-xpi
D. Ven Địa Trung Hải
Câu 23: Nguyên nhân làm cho FDI vào các nước Mĩ Latinh giảm xuống
A. . tình hình chính trị không ổn định
B. do nợ quá lớn
C. . do khủng bố
D. chưa có đường lối phát triển kinh tế hợp lí
Câu 24: Nhận xét đúng nhất về thực trạng tài nguyên của Châu Phi
A. Trữ lượng lớn về vàng, kim cương, dầu mỏ, phốt phát nhưng chưa được khai thác.
B. Khoáng sản nhiều, đồng cỏ và rừng xích đạo diện tích rộng lớn
C. Khoáng sản phong phú, rừng nhiều nhưng chưa được khai thác.
D. Khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh
Câu 25: Vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu trong việc phát triển ngành trồng trọt ở khu vực Trung Á

A. Nguồn lao động
B. Giải quyết nước tưới C. Bảo vệ rừng
D. Giống cây trồng
Trang 2/3- Mã Đề 299

Câu 26: Khu vực Tây Nam Á không có đặc điểm nào sau đây?
A. Vị trí địa lý mang tính chiến lược
B. Sự can thiệp vụ lợi của các thế lực bên ngoài
C. Điều kiện tự nhiên thuận lợi cho sản xuất NN D. Nguồn tài nguyên dầu mỏ giàu có
Câu 27: Các nước phát triển có đặc điểm là:
A. Nợ nước ngoài nhiều
B. GDP bình quân đầu người cao.
C. Đầu tư ra nước ngoài ít.
D. Chỉ số HDI ở mức thấp.
Câu 28: Nguyên nhân sâu xa của tình trạng mất ổn định của khu vực Tây Nam Á, và Trung Á

A. có nhiều tổ chức tôn giáo cực đoan
B. dầu mỏ và vị trí địa lí
C. do các cường quốc cạnh tranh
D. do thiếu hụt nguồn năng lượng
Câu 29: Trong nền kinh tế tri thức, vai trò to lớn nhất thuộc về yếu tố:
A. Thị trường tiêu thụ
B. Tài nguyên thiên nhiên
C. Khoa học và công nghệ
D. Tài chính và ngân hàng
Câu 30: Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực hình thành trên cơ sở
A. Những quốc gia có nét tương đồng về địa lý, văn hóa, xã hội.
B. Những quốc gia có mối quan hệ truyền thống lâu dài.
C. Những quốc gia có nền kinh tế đã phát triển
D. Những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển
---------- HẾT ----------

Trang 3/3- Mã Đề 299
65646634333735633961313235653636353661656230316339366430346530373564393530353735623038643938663061313631643863333237633735386333