Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Giáo dục công dân lớp 12 trường THPT Chi Lăng năm học 2016 - 2017

d3280dd3d0f5f50b8cf03aa0a0be2cc3
Gửi bởi: Phạm Thị Huệ vào ngày 2016-11-17 10:25:30 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 1023 | Lượt Download: 10 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnTrường THPT Chi LăngHọ và Tên…………………………………L ớp 12a ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HK IMÔN: GDCDNăm học: 2016-2017Thời gian: 45 phútĐ 1Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20TLCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40TLCâu Chị tham gia kinh doanh đã đóng thuế đầy đủ đúng quy định.Ta nói chị đã: A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật.Câu Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh vì chở quá số người quy định.Cảnh sát giao thôngđã:A. Áp dụng pháp luật B. Sử dụng pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. Câu Học sinh chạy xe đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại. Ta nói học sinh đã :A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Thi hành pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?A. Vi phạm pháp luật B. Không vi phạm pháp luậtC. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luật D. Vi phạm kỉ luậtCâu Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?A. Trách nhiệm hình sự B. Trách nhiệm hành chính C. Trách nhiệm kỉ luật D. Trách nhiệm dân sựCâu Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là:A. Các bên cùng có lợi. B. Đoàn kết giữa các dân tộc.C. Bình đẳng. D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.Câu Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:A. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em.B. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình.C. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con.D. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa ông bà và cháu.Câu Anh H.T.T thấy cháu đang bị đuối nước đã nhảy xuống cứu giúp, đưa em lên bờ. Ta nói anhH.T.T đã:A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu Trách nhiệm pháp lí là………(1)……..mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu ……(2)………từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.A. Nghĩa vụ (1), hậu quả bất lợi (2) B. Nghĩa vụ (1), hậu quả (2) C. Việc làm (1), thiệt hại (2) D. Việc làm (1), hậu quả bất lợi (2)Doc24.vnCâu 10 Khi việc kết hôn trái pháp luật bị huỷ hôn thì hai bên nam, nữ phải……………...quan hệ như vợchồng.A. Duy trì B. Tạm hoãn C. Chấm dứt D. Tạm dừngCâu 11 Mục đích của hôn nhân là:A. Duy trì nòi giống. B. Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tiến bộ. C. Đáp ứng nhu cầu phát triển xã hộiD. Thỏa mãn tình yêu chân chính.Câu 12 Anh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.Trong trường hợpnày, anh đã vi phạm:A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Hành chính Câu 13 Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là nhữngngười:A. Đủ 16 tuổi trở lên B. Đủ 14 tuổi trở lên C. Đủ 15 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lênCâu 14 Chọn phát biểu sai về biểu hiện của bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.A. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới nghe.B. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.C. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích từng cá nhân, từng cá nhân quan tâm đến lợi ích chung của giađình.D. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đờisống chung của gia đình.Câu 15 Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tộiphạm, xâm phạm các:A. Quan hệ xã hội B. Quy tắc ứng xử trong xã hội. C. Quy tắc quản lý nhà nước. D. Quy tắc hành chính nhà nước.Câu 16 Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáođối với đạo và đất nước:A. Kính chúa yêu nước. B. Tốt đời đẹp đạo. C. Buôn thần bán thánh. D. Đạo pháp dân tộc.Câu 17 Yếu tố quan trọng nhất dùng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan là:A. Hậu quả xấu để lại. B. Niềm tin. C. Nguồn gốc. D. Nghi lễ.Câu 18 Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ…………….do pháp luật laođộng và pháp luật hành chính bảo vệ.A. Lao động, công vụ nhà nước. B. Tài sản và quan hệ nhân thân. C. Lao động và quan hệ kinh doanh D. Lao độngCâu 19 Hôn nhân là quan hệ vợ chồng sau khi đã:Doc24.vnA. Có con B. Làm đám cưới C. Kết hôn D. Sống chungCâu 20 Các cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật có nghĩa là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làmnhững gì mà pháp luật quy định:A. Cấm làm B. Phải làm C. Cho phép làm. D. Không ược làm.Câu 21 Nguyễn Văn bị bắt về hành vi gây thù hằn, kì thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳnggiữa các dân tộc Việt Nam. Trong trường hợp này Nguyễn Văn phải chịu trách nhiệm pháp lí về:A. Dân sự B. Hình sự C. Kỉ luật D. Hành chínhCâu 22 Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt:A. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức được hành vi của mình.B. Một độ tuổi nhất định, có thể điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.C. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.D. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức, điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sựcủa mình.Câu 23 Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên…………theo quy định của phápluật.A. Không đồng B. Chưa đăng ký kết hônC. Không tự nguyện D. Chưa đủ tuổi kết hônCâu 24 Hình thức áp dụng pháp luật là:A. Do mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện.B. Do cơ quan, công chức nhà nước thực hiện.C. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.D. Do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.Câu 25 Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhấtthì phải đủ………….tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.A. 18 B. 15 C. 16 D. 17Câu 26 Tôn giáo được biểu hiện:A. Qua các đạo khác nhau. B. Qua các tín ngưỡng.C. Qua các hình thức lễ nghi. D. Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chứcCâu 27 Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các:A. Quan hệ sở hữu tài sản, quan hệ hợp đồng. B. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.C. Quan hệ tài sản và quan hệ lao động. D. Quan hệ tài sản và quan hệ hôn nhân. Câu 28 Lê Thị đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới.Trong trường hợp này, Lê ThịH đã vi phạm:A. Hành chính B. Dân sự C. Kỉ luật D. Hình sựCâu 29 Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn giữa hai vợ chồng anh và chị D.Tanói tòa án nhân dân đã :Doc24.vnA. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. Câu 30 Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đivào cuộc sống, trở thành những hành vi…………….. của các cá nhân, tổ chức.A. Hợp lý B. Tự giác C. Hợp pháp D. Bắt buộc Câu 31 Vi phạm pháp luật được hiểu là:A. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.B. Là hành vi trái pháp luật, hành vi đó có thể là hành động hoặc không hành động, có lỗi, xâm hại cácquan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.C. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại cácquan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.D. Là hành vi trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệxã hội được pháp luật bảo vệ.Câu 32 Vi phạm hình sự là hành vi:A. Nguy hiểm cho xã hội, được coi là tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự.B. Đặc biệt nguy hiểm bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.C. Rất nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự.D. Nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.Câu 33 Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người:A. Đủ 14 tuổi trở lên B. Đủ 16 tuổi trở lên C. Đủ 15 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lênCâu 34 Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:A. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới phải nghe.B. Các thành viên trong đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.C. Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng trong gia đình được đề cao, quyết địnhtoàn bộ công việc trong gia đình.D. Các thành viên trong đình đối xử công bằng với nhau về mọi mặtCâu 35 Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là: A. Vợ có bổn phận làm công việc nội trợ, chăm sóc giáo dục con cái.B. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.C. Chồng có quyền quyết định đối với tài sản chung, có giá trị lớn.D. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.Câu 36 Lê Văn đã ăn trộm của ông Trần Thanh một con chó trị giá khoảng 300000đ.Vậy Lê Văn Aphải chịu trách nhiệm pháp lí về:A. A. Dân sự B. D.Hành chính C. B. Hình sự D. C. Kỉ luật Câu 37 Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật:A. Cho phép làm. B. Không cấm. C. Không đồng ý. D. Cấm Câu 38 Hành vi nào dưới đây thể hiện tín ngưỡng?Doc24.vnA. Không ăn trứng trước khi đi thi B. Yểm bùaC. Thắp hương trước lúc đi xa D. Xem bói để biết trước tương laiCâu 39 Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miềnnúi của Chính phủ còn có tên gọi khác là:A. Chương trình 134. B. Chương trình 132. C. Chương trình 135. D. Chương trình 138. Câu 40 Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật chophép làm.”Đây là nội dung nói đến hình thức thực hiện pháp luật:A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. ----------------------------------- HEÁT -----------------------------Doc24.vnTrường THPT Chi LăngHọ và Tên…………………………………L ớp 12a ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HK IMÔN: GDCDNăm học: 2016-2017Thời gian: 45 phút Đề 2Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20TLCâu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40TLCâu Thực hiện pháp luật là quá trình hoạt động có mục đích, làm cho những quy định của pháp luật đivào cuộc sống, trở thành những hành vi…………….. của các cá nhân, tổ chức.A. Hợp pháp B. Hợp lý C. Tự giác D. Bắt buộc Câu Chọn phát biểu sai về biểu hiện của bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình.A. Các thành viên trong gia đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.B. Tập thể gia đình quan tâm đến lợi ích từng cá nhân, từng cá nhân quan tâm đến lợi ích chung của giađình.C. Các thành viên trong gia đình có quyền và nghĩa vụ chăm sóc, giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đờisống chung của gia đình.D. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới nghe.Câu Vi phạm kỉ luật là hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ…………….do pháp luật laođộng và pháp luật hành chính bảo vệ.A. Tài sản và quan hệ nhân thân. B. Lao động, công vụ nhà nước. C. Lao động và quan hệ kinh doanh D. Lao độngCâu Bình đẳng giữa các thành viên trong gia đình được hiểu là:A. Lợi ích cá nhân phục tùng lợi ích chung của gia đình, dòng họ, trên nói dưới phải nghe.B. Vai trò của người chồng, người cha, người con trai trưởng trong gia đình được đề cao, quyết địnhtoàn bộ công việc trong gia đình.C. Các thành viên trong đình đối xử công bằng với nhau về mọi mặtD. Các thành viên trong đình đối xử công bằng, dân chủ, tôn trọng lẫn nhau.Câu Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật chophép làm.”Đây là nội dung nói đến hình thức thực hiện pháp luật:A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Sử dụng pháp luật Câu Lê Văn đã ăn trộm của ông Trần Thanh một con chó trị giá khoảng 300000đ.Vậy Lê Văn Aphải chịu trách nhiệm pháp lí về:A. A. Dân sự B. B. Hình sự C. D.Hành chính D. C. Kỉ luậtDoc24.vnCâu Người có hành vi tham nhũng là người như thế nào?A. Không vi phạm pháp luật B. Sai phạm nặng hơn vi phạm pháp luậtC. Vi phạm pháp luật D. Vi phạm kỉ luậtCâu Trách nhiệm pháp lí là………(1)……..mà các cá nhân hoặc tổ chức phải gánh chịu ……(2)………từ hành vi vi phạm pháp luật của mình.A. Nghĩa vụ (1), hậu quả bất lợi (2) B. Nghĩa vụ (1), hậu quả (2) C. Việc làm (1), thiệt hại (2) D. Việc làm (1), hậu quả bất lợi (2) Câu Khẩu hiệu nào sau đây phản ánh không đúng trách nhiệm của công dân có tín ngưỡng, tôn giáo đốivới đạo và đất nước:A. Kính chúa yêu nước. B. Buôn thần bán thánh. C. Tốt đời đẹp đạo. D. Đạo pháp dân tộc.Câu 10 Anh H.T.T thấy cháu đang bị đuối nước đã nhảy xuống cứu giúp, đưa em lên bờ. Ta nói anhH.T.T đã:A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 11 Tôn giáo được biểu hiện:A. Qua các đạo khác nhau. B. Qua các tín ngưỡng.C. Qua các hình thức tín ngưỡng có tổ chức D. Qua các hình thức lễ nghi.Câu 12 Anh điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường mà không đội mũ bảo hiểm.Trong trường hợpnày, anh đã vi phạm:A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Hành chính Câu 13 Cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt anh vì chở quá số người quy định.Cảnh sát giao thôngđã:A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luậtCâu 14 Đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm là những người:A. Đủ 14 tuổi trở lên B. Đủ 16 tuổi trở lên C. Đủ 15 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lênCâu 15 Lê Thị đã lừa bán hai phụ nữ và một trẻ em qua bên kia biên giới.Trong trường hợp này, Lê ThịH đã vi phạm:A. Hành chính B. Dân sự C. Hình sự D. Kỉ luậtCâu 16 Tảo hôn là việc lấy vợ, lấy chồng khi một bên hoặc cả hai bên…………theo quy định của phápluật.A. Không đồng B. Chưa đăng ký kết hônC. Không tự nguyện D. Chưa đủ tuổi kết hônCâu 17 Vi phạm hình sự là hành vi:A. Nguy hiểm cho xã hội, bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.B. Nguy hiểm cho xã hội, được coi là tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự.C. Đặc biệt nguy hiểm bị coi là tội phạm, được quy định tại Bộ luật Hình sự.Doc24.vnD. Rất nguy hiểm cho xã hội được coi là tội phạm, quy định tại Bộ luật Hình sự.Câu 18 Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân, nếu là cá nhân thì ít nhấtthì phải đủ………….tuổi, có thuê mướn, sử dụng và trả công lao động.A. 15 B. 18 C. 16 D. 17Câu 19 Năng lực trách nhiệm pháp lí được hiểu là khả năng của người đã đạt:A. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức được hành vi của mình.B. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức, điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sựcủa mình.C. Một độ tuổi nhất định, có thể điều khiển được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.D. Một độ tuổi nhất định, có thể nhận thức được hành vi của mình, tự quyết định cách xử sự của mình.Câu 20 Chị tham gia kinh doanh đã đóng thuế đầy đủ đúng quy định.Ta nói chị đã: A. Thi hành pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 21 Vi phạm pháp luật được hiểu là:A. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại cácquan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.B. Là hành vi trái pháp luật, có lỗi, xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.C. Là hành vi trái pháp luật, hành vi đó có thể là hành động hoặc không hành động, có lỗi, xâm hại cácquan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ.D. Là hành vi trái pháp luật, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại các quan hệxã hội được pháp luật bảo vệ.Câu 22 Tòa án nhân dân ra quyết định công nhận thuận tình li hôn giữa hai vợ chồng anh và chị D.Tanói tòa án nhân dân đã :A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. Câu 23 Người có hành vi tham nhũng không phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?A. Trách nhiệm hình sự B. Trách nhiệm dân sựC. Trách nhiệm hành chính D. Trách nhiệm kỉ luậtCâu 24 Đối tượng phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi vi phạm hành chính do mình gây ra là nhữngngười:A. Đủ 16 tuổi trở lên B. Đủ 14 tuổi trở lên C. Đủ 15 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lênCâu 25 Bình đẳng giữa vợ và chồng được hiểu là: A. Vợ có bổn phận làm công việc nội trợ, chăm sóc giáo dục con cái.B. Chồng có quyền quyết định đối với tài sản chung, có giá trị lớn.C. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.D. Vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau về mọi mặt.Câu 26 Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các:A. Quan hệ sở hữu tài sản, quan hệ hợp đồng. B. Quan hệ tài sản và quan hệ lao động.Doc24.vnC. Quan hệ tài sản và quan hệ hôn nhân. D. Quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân.Câu 27 Yếu tố quan trọng nhất dùng để phân biệt sự khác nhau giữa tín ngưỡng và mê tín dị đoan là:A. Niềm tin. B. Hậu quả xấu để lại. C. Nguồn gốc. D. Nghi lễ.Câu 28 Nguyễn Văn bị bắt về hành vi gây thù hằn, kì thị, chia rẽ dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳnggiữa các dân tộc Việt Nam. Trong trường hợp này Nguyễn Văn phải chịu trách nhiệm pháp lí về:A. Hình sự B. Dân sự C. Kỉ luật D. Hành chínhCâu 29 Học sinh chạy xe đến ngã tư có tín hiệu đèn đỏ thì dừng lại. Ta nói học sinh đã :A. Sử dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Áp dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. Câu 30 Hành vi nào dưới đây thể hiện tín ngưỡng?A. Không ăn trứng trước khi đi thi B. Thắp hương trước lúc đi xaC. Yểm bùa D. Xem bói để biết trước tương laiCâu 31 Nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác giao lưu giữa các dân tộc là:A. Đoàn kết giữa các dân tộc. B. Các bên cùng có lợi.C. Bình đẳng. D. Tôn trọng lợi ích của các dân tộc thiểu số.Câu 32 Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là:A. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa anh, chị, em.B. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa cha mẹ và con.C. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa các thành viên trong gia đình.D. Bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng, giữa ông bà và cháu.Câu 33 Mục đích của hôn nhân là:A. Xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, tiến bộ. B. Duy trì nòi giống. C. Đáp ứng nhu cầu phát triển xã hộiD. Thỏa mãn tình yêu chân chính.Câu 34 Khi việc kết hôn trái pháp luật bị huỷ hôn thì hai bên nam, nữ phải……………...quan hệ như vợchồng.A. Duy trì B. Tạm hoãn C. Chấm dứt D. Tạm dừngCâu 35 Hôn nhân là quan hệ vợ chồng sau khi đã:A. Có con B. Làm đám cưới C. Kết hôn D. Sống chungCâu 36 Các cá nhân, tổ chức thi hành pháp luật có nghĩa là thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, chủ động làmnhững gì mà pháp luật quy định:A. Cấm làm B. Phải làm C. Không ược làm. D. Cho phép làm. Câu 37 Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tộiphạm, xâm phạm các:A. Quan hệ xã hội B. Quy tắc quản lý nhà nước. C. Quy tắc ứng xử trong xã hội. D. Quy tắc hành chính nhà nước.Doc24.vnCâu 38 Hình thức áp dụng pháp luật là:A. Do cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền thực hiện.B. Do mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức thực hiện.C. Do cơ quan, công chức nhà nước thực hiện.D. Do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện.Câu 39 Chương trình phát triển kinh tế- xã hội các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miềnnúi của Chính phủ còn có tên gọi khác là:A. Chương trình 134. B. Chương trình 132. C. Chương trình 135. D. Chương trình 138. Câu 40 Cá nhân, tổ chức tuân thủ pháp luật tức là không làm những điều mà pháp luật:A. Cho phép làm. B. Không cấm. C. Cấm D. Không đồng ý.----------------------------------- -----------------------------Trường THPT Chi Lăng ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HK ITrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.