Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 4 ĐẠI SỐ 10

4a52f678597d4741f2cdd8314d76ff7a
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-02-25 16:48:32 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 239 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG IV: ĐẠI SỐ LỚP 10

Số câu

MẠCH KIẾN

THỨC

Xét dấu nhị thức,

tam thức.

Bất phương trình

TổngMức độ nhận thức

Thông

Vận dụng Khả năng

hiểu

cao hơnNhận

biết

Số điểm

Câu

Số điểm

Câu

Số điểm

Số câu

Số điểm1Tổng

12

2a2

2b,31

22c

1,232d

23

34

21

28

623

Mô tả nội dung:

1/ Chủ đề:

Xét dấu nhị thức, tam thức: 2điểm.

Bất phương trình: 8 điểm.

2/Mức độ nhận thức: Chuẩn hóa 6 điểm; Phân hóa: 4 điểm

Mô tả nội dung:

Câu 1: xét dấu biểu thức

Câu 2a: bất phương trình bậc nhất

Câu 2b: bất phương trình bậc hai

Câu 2c: Hệ bất phương trình

Câu 2d: bất phương trình có ẩn trong dấu căn bậc hai

Câu 3: Tìm điều kiện của của tham số để bất phương trình thỏa điều kiện cho trước10SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG

MÔN TOÁN – LỚP 10(CB)

------------------Ngày kiểm tra: 22/02/2014

ĐỀ: 1

Câu 1: [2,0 đ] Xét dấu các biểu thức sau:.Câu 2: [7,0 đ]

a/Giải bất phương trình:.b/Giải bất phương trình:.c/Giải hệ bất phương trình:

d/Giải bất phương trình:.

.Câu 3: [1,0 đ] Tìm m để bất phương trình sau:

Đáp án

Bàivô nghiệm.Nội dungĐiểmBảng xét dấu đúng 0,5 điểm0,50,50,5-0,5Câu 1:

[2,0 đ]

Bảng xét dấu đúng 1 điểm1-0,50,5Câu 2a:

[2,0 đ]

Câu 2b:

[1,0 đ]0,5-0,5Tập nghiệmCâu 2c:

[2,0 đ]Tập nghiệm1-0,50,5Ta có:

Câu 2d:

[2,0 đ]1-0,50,5

Vậy:Câu 3:

[1,0 đ]BPT vô nghiệm

Vây BPT vô nghiệm khi0,250,250,250,25SỞ GD& ĐT KIÊN GIANG

BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG IV

TRƯỜNG PT DTNT TỈNH KIÊN GIANG

MÔN TOÁN – LỚP 10(CB)

------------------Ngày kiểm tra: 22/02/2014

ĐỀ: II

Câu 1: [2,0 đ] Xét dấu các biểu thức sau:

.

Câu 2: [7,0 đ]

a/Giải bất phương trình:.b/Giải bất phương trình:.c/Giải hệ bất phương trình:

d/Giải bất phương trình:.

.Câu 3: [1,0 đ] Tìm m để bất phương trình sau:

mọi x.

Đáp án

BàiNội dung

Bảng xét dấu đúng 0,5 điểmnghiệm đúng vớiĐiểm

0,50,50,5-0,5Câu 1:

[2,0 đ]

Bảng xét dấu đúng 1 điểm1-0,50,5Câu 2a:

[2,0 đ]

Câu 2b:

[1,0 đ]0,5-0,5Tập nghiệmCâu 2c:

[2,0 đ]Tập nghiệm1-0,50,5Ta có:

Câu 2d:

[2,0 đ]1-0,50,5

Vậy:

BPT nghiệm đúng với mọi xCâu 3:

[1,0 đ]

Vây BPT nghiệm đúng với mọi x khi0,250,250,250,25