Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề khảo sát chất lượng đầu năm môn Hóa học lớp 11 trường THPT Trần Hưng Đạo, Hải Dương, năm học 2017-2018

192e41794bba4ded51b49263ca85fb84
Gửi bởi: Thái Dương vào 02:18 PM ngày 19-02-2019 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 230 | Lượt Download: 1 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN SÔNG HINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN LỚP 6Thời gian: 90 phút không kể thời gian phát đề )I. Lý thuyết (2,0 điểm) Câu 1: Nêu quy tắc nhân hai phân số. Viết công thức tổng quát. Câu 2: Nêu quy tắc tìm giá trị phân số của một số cho trước.II. Bài tập (8,0 điểm)Câu 3: (2,0 điểm) Thực hiện phép tính:a) 53 3-+ b) 37 7- c) 6.12 5- d) 7:5 4-Câu 4: (1,0 điểm) Viết các phân số sau dưới dạng hỗn số:a) 293 b) 335-Câu 5: (1,0 điểm) Tìm x, biết:a) 5.x3 6-+ b) 31 .x2 8- =Câu 6: (1,5 điểm) Lớp 6B có 40 học sinh, trong đó 58 số học sinh thích chơibóng đá, 25% số học sinh thích chơi nhảy dây và số học sinh còn lại thích chơi đácầu. Tính số học sinh lớp 6B thích chơi đá cầu.Câu 7: (2,0 điểm) Cho góc xOy bằng 120 0. Vẽ tia Oz nằm giữa hai tia Ox vàOy sao cho góc xOz bằng 60 0. a) Tính số đo góc zOy.b) Tia Oz có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao? Câu 8: (0,5 điểm) Cho tia Ox. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ thêm6 tia phân biệt chung gốc khác tia Ox gồm: Oa, Ob, Oc, Od, Oe, Of. Hỏi trong hìnhvẽ đó có bao nhiêu góc được tạo thành? (không cần kể tên các góc đó) -------------------------- Hết --------------------------Giám thị không giải thích gì thêmĐỀ CHÍNH THỨC(Đề có 01 trang)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN SÔNG HINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN LỚP 6CÂU NỘI DUNG ĐIỂM1 Muốn nhân hai phân số, ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫuvới nhau.a a.c.b b.d= 0,500,502Muốn tìm mn của số cho trước, ta tính b. mn (m, N, n≠0)1,003 a) -1 0,50b) 67 0,50c) 12-0,50d) 1235-0,50 4a) 293 0,50b) 365-0,505a) 4.x3 34 2x 23 3-=-= 0,250,25b) 5.x2 85 5x :8 12== 0,250,256Số học sinh lớp 6B thích chơi bóng đá: 40. 58 25 (học sinh) 0,50Số học sinh lớp 6B thích chơi nhảy dây: 40.25% 10 (học sinh) 0,50Số học sinh lớp 6B thích chơi đá cầu: 40 (25 10) (học sinh) 0,507 Vẽ hình đúnga) Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox vàOy nên xOz zOy xOy60 zOy 120 zOy 60 0,500,250,250,25b) Tia Oz là tia phân giác của góc xOy vì xOz zOy xOy và xOz zOy 0,250,508 Tia Ox tạo với tia còn lại được góc0,50Tia Oa tạo với tia còn lại được gócTiếp tục như vậy ta có số các góc là 6+5+…+1 21 gócPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN SÔNG HINH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN LỚP 8Thời gian: 90 phút không kể thời gian phát đề )Câu 1: (3,0 điểm)Giải phương trình a) 33 1x x=+ b) 0235=--xx Câu 2: (1,5 điểm) Giải bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số: 5x 4Câu 3: (1,5 điểm) Năm nay, tuổi bố gấp lần tuổi Hoàng. Sau năm nữa thì tuổi bố gấp lần tuổiHoàng, Hỏi năm nay Hoàng bao nhiêu tuổi Câu (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vuông tại đường cao AH. Tia phân giác của góc ABC cắt AHvà AC lần lượt tại và F.a) Chứng minh ABC HBA Từ đó suy ra AB BH.BCb) Chứng minh: FCFAAEEH=Câu (2,0 điểm) Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’, có AB 5cm; BC= 4cm và chiều caoAA’= 10cm. Tính diện tích xung quanh và tính thể tích hình hộp chữ nhậtABCD.A’B’C’D’ -------------------------- Hết --------------------------Giám thị không giải thích gì thêmĐỀ CHÍNH THỨC(Đề có 01 trang)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOHUYỆN SÔNG HINH ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016MÔN: TOÁN LỚP 8Câu Lời giải ĐiểmCâu a) Điều kiện xác định của phương trình 3, 1x x¹ Giải phương trình 3x 1Suy ra 5(x 1) 3(x 3)5x 3x 5x 3x 52x 14 7=+ -- +Û +Û Vậy phương trình có tập nghiệm 7} 0,51,0b Khi 05x hay 0x thì phương trình đã cho tương đương phương trình 122235=Û=Û+=xxxx (TMĐK)Khi 05x hay 0x thì phương trình đã cho tương đương phương trình 25,028235-=Û=-Û+=-xxxx (TMĐK)Vậy phương trình có tập nghiệm 25,0;1-=S 0,50,50,5Câu 2: 5x 5x 10 2Vậy phương trình có tập nghiệm {x/ 2} 1,00,5Câu 3: Gọi là số tuổi năm nay của Hoàng (ĐK: dương)Số tuổi của bố năm nay là: 4xSố tuổi của Hoàng năm nữa là: Số tuổi của bố năm nữa là: 4x Ta có phương trình: 4x 3( 5) 4x 3x 15 10 (TMĐK)Vậy năm nay Hoàng 10 tuổi 0,250,250,250,50,252350235+=Û=--xxxxE FH CB ACâu 4: Câu 5: Vẽ hình đúnga) Chứng minh ABC HBA (g-g) ˆˆBAC BHA;ˆB Chung=Vậy ABC HBA (g-g)Từ đó suy ra 2.= =BH ABAB BH BCAB BC 0,250,50,25b) Áp dụng tính chất đường phân giác trong BAH có EH BHAE AB= (1) BAC có FA ABFC BC= (2)Theo chứng minh của câu ta có: BH ABAB BC= (3) Từ (1),(2) và (3) suy ra: EH FAAE FC= 1,0* Sxq 2(4+5) 10 180cm V=5.10.4=200 3cm) 1,01,0

30313066333061306534346236653139306635613833613838643765333463323133316130356139343864613632623033316366383430653865646531316636