Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề HSG môn sinh học 9 có đáp án

f4566601bc94b87b0ba2971b2bc73598
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-11-10 16:09:14 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 274 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

KI TRA 15 PHÚT 1Ể ỐMÔN: SINH 6ỌH KỲ I, NĂM C: 2018 2019Ọ ỌH và tênọ ………….......................….........................………… 6ớ ......... Đi mể phê cô giáoờ bàiề Câu 1: (4.5 đi m)ểR cây có ch năng gì? Em hãy tên các lo bi ng (m lo ví dỗ ụtr lên)ở ?Câu 2: (5.5 đi m) ểTheo trí thân trên chia thân thành lo i? đi lo i?ị ạL ví cho ng lo thân (m lo ví tr lên)ỗ ?Bài làm.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ĐÁP ÁN VÀ NG CH 15 PHÚT 1, SINH 6ƯỚ ỌCâu dung tộ Đi mể14.5đ giúp cho cây trên t. hút và mu khoáng hòaễ ượ ướ ốtan.Có lo bi ng:ạ ạ+ n, cà t, ...ễ ố+ móc: tr không, tiêu, ...ễ ồ+ th c, cây c, ...ễ ướ+ Giác mút: i, ng, ...ầ 1.00.50.750.750.750.7525.5đ Theo trí thân trên chia thân thành ba lo iị ạ- Thân ng có ba ng: ạ+ Thân ng, cao, có cành. VD: cây đa, cây bàng, ...ỗ ứ+ Thân t: ng, cao, không cành. VD: cây cau, cây a, ...ộ ừ+ Thân m, u, th p. VD: các lo lúa, ...ỏ ỏ- Thân leo có ng: ạ+ Leo ng thân qu n: cây đũa, cây ng i, ...ằ ơ+ Leo ng tua cu n: cây p, cây tóc tiên, ...ằ ướ- Thân bò: u, bò lan sát t, VD: cây rau má, cây khoai lang, ...ề 1.01.51.51.5T ng: 02 câuổ 10.0đ