Đề giao lưu Toán tuổi thơ (Lớp 5)

Gửi bởi: Nguyễn Văn Bé vào ngày 2016-05-17 07:02:20 || Kiểu file: DOCX

Nội dung tài liệu Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

Đề giao lưu Toán tuổi thơ (Lớp 5)Đề 1:I. Ghi đáp số cho mỗi bài toán sau:Bài số Nội dung Đáp số Điểm1 Viết số gồm Bốn mươi triệu, támtrăm và tám đơn vị …………2 Tìm số thích hợp điền vào chỗ chấm:33 33 …… 33 33 ………….3 Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?(27 9) …………4 Kết quả dãy tính sau đây bằng bao nhiêu?1 13 17 21 25 ……………5 Tìm số tự nhiên để biểu thức:A 7025 2013 (2015 có giá trị lớn nhất ……………6 Tìm hai số biết tổng của chúng là 175và số lớn chia cho số bé được ……………7 Cho dãy số: 8; 11; 14; 17;20; ...; ...; ...; ba số cần viết tiếp vàodãy số trên là những số nào? ………………8 Một tấm vải dài 50m. Lần thứ nhấtngười bán hàng bán tấm vải. Lần thứhai người đó bán chỗ vải còn lại. Hỏitấm vải còn lại bao nhiêu mét …………………9 Kết quả dãy tính sau đây bằng baonhiêu?(42 54 17 42 ): 71 ………………10 Một thửa ruộng hình chữ nhật có chuvi là 180m. Nếu tăng chiều rộng 5mvà giảm chiều dài 5m thì thửa ruộng …………………trở thành hình vuông. Tính diện tíchcủa thửa ruộng .11 Rút gọn phân số thành phân số tối giảnta được phân số nào? …………………12 Hiện nay tổng số tuổi của hai mẹ con là48 tuổi. Biết năm trước mẹ hơn con 24tuổi. Tính tuổi hai mẹ con hiện nay …………. ……….13 Tìm a, để 2a76b chia hết cho 2, và 9? ……………………14 An và Bình có 36 viên bi. Nếu An choBình viên bi thì số bi của Bình bằng sốbi của An. Tính số bi của mỗi bạn. …………………………………………15 Khi đánh trang của một quyển sách,người ta thấy trung bình mỗi trang phảidùng hai chữ số. Hỏi quyển sách đó cóbao nhiêu trang? …………………..II. Trình bày bài giải đầy đủ cho bài toán sau đây:Bài 16: Lan và Huệ có tổng cộng 85 000 đồng. Lan mua vở hết 10 000 đồng, mua cặp hết 18 000 đồng. Huệ mua sách hết 25 000 đồng, mua cặp hết 12 000 đồng. Sau khi mua số tiền của hai bạn bằng nhau. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu tiền?Đề 2:Đề 1: Tìm biết: 12 121 229 Đề 2: Tìm hai số có tổng bằng 454 và nếu thêm chữ số vào bên trái số thứ hai thì được số thứ nhất.Đề 3: Tìm số lẻ liên tếp, biết trung bình cộng của chúng bằng số lẻ lớn nhất có hai chữ số.Đề Cửa hàng có 72 thùng nước mắm, mỗi thùng đựng 50 chai. Sáng nay cửa hàng bán đi 45 thùng và lại nhập thêm 15 thùng. Hỏi lúc này cửa hàng có bao nhiêu chai nước mắm?Đề 5: Cho phân số 2/5. Hỏi phải cộng vào tử số và mẫu số cùng mộtsố tự nhiên nào để được phân số mới bằng 4/5?Đề 6: Tổng số tuổi của ông, bố và An là 112 tuổi, bố hơn An 27 tuổi, ông 65 tuổi. Tính tuổi bố và tuổi An.Đề 2:Bài (2,0 điểm): Tính nhanh: Bài (2,0 điểm) Cho phân số: Hạnh chọn được hai phân số mà tổng có giá trị lớn nhất. Phúc chọn hai phân số mà tổng có giá trị nhỏ nhất. Tính hiệu của tổng hai phân số mà Hạnh đã chọn và tổng hai phân số mà Phúc đã chọn.Bài (2,0 điểm):Ba bạn An, Hòa Bình có một số sách. Nếu lấy 40% số sách của An chia đều cho Hòa và Bình thì số sách của ba bạn bằng nhau. Nhưng nếu An bớt quyển thì số sách của An bằng tổng số sách của Hòa vàBình Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu quyển sách ?Bài (2,0 điểm):Cho một số tự nhiên, nếu viết thêm một chữ số vào bên phải số đó ta được số mới hơn số đã cho đúng 2012 đơn vị. Tìm số đã cho và chữ số viết thêm.Bài 5(2,0 điểm) :Cho tam giác ABC. Điểm là điểm chính giữa của BC. Trên AC lấy điểm sao cho a/ So sánh diện tích các tam giác ABD, DBM và DMC.b/ Nối AM cắt BD tại O. So sánh AO và OM.Đề 3:Câu 1:Tìm số thích hợp điền vào chỗ trống: 99 99 99 99 99 .....Câu 2:Thực hiện phép nhân một số với 10,4. Khi viết 10,4 bạn Hùng lại viết thiếu chữ số nên tích giảm đi 1120,5. Tìm thừa số kia?Câu 3:Một đơn vị có 45 người đã chuẩn bị đủ gạo ăn trong 15 ngày. Sau khi ăn được ngày đơn vị đó tiếp nhận thêm người nữa. Hãy tính xem số gạo còn lại đủ cho đơn vị ăn trong bao nhiêu ngày?Câu 4:Tìm số có hai chữ số cùng chia hết cho cho và cho 5?Câu 5:So sánh hai phân số sau: Câu 6:Có 26 xe vừa xe tô bánh vừa xe máy bánh. Tìm số xe mỗi loại? Biết rằng cả hai loại xe trên cộng lại có 70 bánh xe.Câu 7:Một hình chữ nhật có chu vi 56 m. Nếu tăng chiều dài hình chữ nhật đó thêm thì diện tích hình chữ nhật đó tăng thêm 24 2. Tính diệntích hình chữ nhật ban đầu.Câu 8:Hãy viết phân số thành tổng các phân số có tử số là nhưng có mẫu số khác nhau.Câu 9:Lớp có 57,5% bạn nữ. Học sinh nam ít hơn bạn. Hỏi lớp có bao nhiêu học sinh?Câu 10:Tỉ số độ dài hai cạnh của hai hình vuông là 3/4. Tính tỉ số diện tích của hai hình vuông đó?Câu 11:Hiện nay cha hơn con 24 tuổi, ba năm nữa tuổi con bằng 1/5 tuổi cha.Vậy tuổi cha hiện nay là bao nhiêu?Câu 12: Tìm số tự nhiên bé nhất để thay vào thì được: 3,15 15,5 3,15.Câu 13.Tìm hai số, biết 1/2 số thứ nhất đúng bằng 3/4 số thứ hai và hiệu của chúng bằng 20.Câu 14.Tìm chữ số tận cùng của tích sau: 2009 2011Câu 15:Trung bình cộng số tuổi của hai anh em ít hơn tuổi anh là tuổi Hỏi Anh hơn em mấy tuổi?Câu 16:Nếu mua quyển sách, quyển vở và cây bút thì phải trả 20000 đồng. Nếu mua quyển sách, quyển vở và cây bút thì phải trả 25000 đồng. Hỏi nếu mua quyển sách, quyển vở và cây bút thì phải trả bao nhiêu tiền?Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.