Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề dự bị

30386361636132636161396235626138336361643965623464653038666235323761653461303664353633633332393864323931656433626531343465643635
Gửi bởi: Nguyễn Thị Hồng Qúy vào 10:00 PM ngày 25-10-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 286 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI GIA LAI LỚP 12 DỰ THI QUỐC GIA NĂM HỌC 2014 2015 MÔN THI: LỊCH SỬ ĐỀ THI DỰ BỊ Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Ngày thi 22/10/2014 (Đề thi có 01 trang gồm 07 câu)Câu (2,5 điểm) Trình bày sự khác nhau về hoàn cảnh điều kiện lịch sử và khuynh hướng chủ yếutrong phong trào yêu nước Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX Đầu thế kỷ XX .Câu (2,5 điểm) Trong những năm 1919 1925, Việt Nam có những lực lượng chủ yếu nào đã thamgia vào phong trào dân tộc dân chủ? Nhận xét về mục tiêu đấu tranh và hình thức đấutranh của phong trào đó.Câu (3,0 điểm) Tại sao đến năm 1941, Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trương thànhlập Mặt trận Việt Minh Vai trò của Mặt trận Việt Minh đối với thắng lợi của Cách mạngtháng Tám năm 1945.Câu (3,0 điểm)Hãy phân tích thái độ chính trị của mỗi thế lực ngoại xâm để xác định kẻ thù chínhcủa nhân dân Việt Nam sau ngày Cách mạng tháng Tám 1945 thành công. Câu (3,0 điểm) So sánh về mục tiêu chiến dịch, phương châm tác chiến, thời gian, địa bàn, kết quảcủa chiến dịch Điện Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975). Rút ra nhận xét.Câu (3,0 điểm) Quan hệ Mỹ Liên Xô trong và sau chiến tranh thế giới thứ hai có gì khác nhau?Cuộc Chiến tranh lạnh được khởi động như thế nào trong những năm 1947 1949?Câu (3,0 điểm) Trình bày quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ. Kế hoạch Maobáttơn 15-8-1947 đã để lại những hậu quả gì cho đến hiện nay ?------------------------------------Hết------------------------------------ Thí sinh không được sử dụng tài liệu.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.