Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 77

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-05 03:40:44 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0.031232 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SOẠN TOÁN LỚP 9BÀI: CĂN BẬC HAITóm tắt lý thuyết:1. Giới thiệu bảng:Bảng căn bậc hai được chia thành các hàng và các cột. Ta quy ước gọi tên của các hàng (cột) theo số được ghi cột đầu tiên (hàng đầu tiên) của mỗi trang. Căn bậc hai của các số được viết bởi không quá ba chữ số từ 1,00 đến 99,9 được ghi sẵn trong bảng các cột đến cột 9. Tiếp đó là chín cột hiệu chính để hiệu chỉnh chữ số cuối của cănbậc hai của các số được viết bởi bốn chữ số từ 1,000 đến 99,99.2. Cách dùng bảngBảng tính sẵn căn bậc hai của tác giả V.M.Bra-đi-xơ chỉ cho phép ta tìm trực tiếp căn bậc hai của số lớn hơn và nhỏ hơn 100. Tuy nhiên,dựa vào tính chất của căn bậc hai, ta vẫn dùng bảng này để tìm đượccăn bậc hai của số không âm lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 1.Chú ý: Khi tìm căn bậc hai của số không âm lớn hơn 100 hoặc nhỏ hơn 1, ta dùng hướng dẫn của bảng: "Khi dời dấu phẩy trong số đi 2, 4, 6,... chữ số thì phải dời dấu phẩy theo cùng chiều trong đó đi1, 2, 3,... chữ số".Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.