Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 76

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2019-04-05 03:41:38 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 278 | Lượt Download: 0 | File size: 0.027648 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Đề đọc hiểu Ngữ văn ôn thi THPT Quốc Gia số 76
Đề bài
Tái hiện lại phút giây thiêng liêng Bác Hồ đọc bản luận cương của Lê Nin, tác gi ả Ch ế
Lan Viên viết:
Luận cương đến Bác Hồ. Và Người đã khóc.
Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê – nin.
Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp.
Tưởng bên ngoài, đất nước đợi mong tin.
Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc:
Cơm áo là đây! Hạnh phúc đây rồi!
Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười.
(Trích trong tập Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng)
Câu 1: Tác phẩm có đoạn trích trên được viết theo thể loại nào.
Câu 2: Biện pháp tu từ nào được sử dụng trong bốn câu: “Bốn bức tường im nghe Bác lật
từng trang sách gấp”?
Câu 3: Xác định từ trái nghĩa trong câu: “Phút khóc đầu tiên là phút Bác H ồ c ười” và cho
biết những từ đó có tác dụng gì trong việc biểu hiện tâm trạng Bác Hồ.
Câu 4: Từ đoạn trích trên, anh/chị nghĩ gì về công lao của Bác Hồ đối với đất nước.
Lời giải chi tiết
Câu 1:
Đoạn thơ viết theo thể thơ tự do
Câu 2:
Biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong câu thơ “Bốn bức tường im nghe Bác l ật t ừng
trang sách gấp” là biện pháp nhân hóa. Bức tường vốn là vật vô tri vô giác tr ở nên có linh
hồn, có tâm hồn lắng nghe tiếng Bác trong giây phút thiêng liêng của lịch sử, của dân tộc.
Câu 3:
- Cặp từ trái nghĩa: khóc - cười.
- Cặp từ trái nghĩa thể hiện tâm trạng hạnh phúc, vui sướng của Bác trong giây phút gặp lí
tưởng của cách mạng, tìm thấy con đường cứu nước cho dân tộc ta.

Câu 4:
Công lao của Bác Hồ đối với dân tộc: Bác là người tìm ra con đường cứu nước cho dân
tộc, tìm ra ánh sáng của con đường cứu nước sau trăm năm đất nước chìm trong bóng đen
xâm lược của thực dân Pháp.