Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi lịch sử 7

6cd40bef986112c0414602188382e3f7
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào 08:31 AM ngày 14-09-2018 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 244 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ng ôn môn ch 7ề ươ ửCâu Em hãy nêu nguyên nhân th ng và nghĩa ch ịs phong trào Tây n.ử ơCâu Vua Quang Trung có nh ng chính sách gì ph ụh i, phát tri kinh nh xã và phát tri ểvăn hóa dân c?ộCâu Em hãy nêu văn th Nguy n. Vi các tác ếph tiêu bi u.ẩ Đáp ánCâu 1:a,Nguyên nhân đông nhân dân ng chí quy tâm ượ ếb dân c.ả lãnh tài tình, sáng su ch huy nghĩa ỉquân ng là Quang Trung.ứ ầb, nghĩa. toàn ven lãnh th qu c.ả ng c.ạ ướCâu 2: Thi hành ch quân ch, ba su đinh su ấlính. Ch tr ng Quang Trung nhà Thanh là ươ ớm nh ng kiên quy ng ổqu c.ốCâu 3: Văn ta phát tri và phong phú.ọ ướ ỡCác tác ph tiêu bi nh Truy Ki Nguy ễDu, Chinh ph ngâm khúc, th Xuân ng, Bà ươHuy Thanh Quan, Cao Bá Quát, Nguy Văn Siêu....ệ Bánh trôi c.ướ Xuân ng.ồ ươ Thân em tr ng trònừ i, ba chìm nonả ướ nát tay nắ Mà em gi lòng son.ẫ Truy Ki u.ệ Nguy Du.ễ Trăm năm trong cõi ng ta.ườ Ch tài ch nh khéo là ghét nhau.ữ Tr qua cu dâu,ả Nh ng đi trông th mà đau lòng.[...]ữ
2020-09-29 11:12:30