Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn toán học 10 (7)

7cba178236b72854ace613ea08d36b11
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-04-21 16:29:17 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 247 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD ĐT HOÀ BÌNHỞ KỲ THI TUY SINH VÀO 10 CÁC TR NG THPT,Ể ƯỜTHPT CHUYÊN HOÀNG VĂN TH PT DTNT THPT NHỤ ỈNĂM 2014-2015ỌĐề chính th cứ THI MÔN NG VĂNỀ ỮNgày thi: 22/6/2014 Th gian làm bài 120 phút (không th gian giao )ể ề(Đ thi có 01 trang, 03 câu)ề ồCâu (1,0 đi m)ểChép theo trí nh kh th trong bài th “Vi ng lăng Bác”ế tácủgi Vi Ph ng.ả ươCâu (3,0 đi m)ểĐ chu hành trang vào th XXI, nguyên Phó Th ng Vũể ướ ướKhoan đã vi t: “S chu thân con ng là quan tr ng nh t”ự ườ (Trích“Chu hành trang vào th i”ẩ Ng văn 9, 2, NXB Giáo c, 2011).ữ ụEm hãy vi đo văn hoàn ch nh (có dài 10 câu) nêu ng nế ắg “s chu hành trang”ự thân em ng ng lai.ủ ướ ươCâu (6,0 đi m)ểSuy nghĩ em nhân anh thanh niên trong văn “L ng Sa Pa”ặ ẽc Nguy Thành Long (Ng văn 9, 1).ủ ậ------------------------- -------------------------ếH và tên thí sinhọ .............................................. SBD ................. Phòngthi ........Giám th 1ị (H và tên, chọ ữký) .................................................................................Giám th 2ị và tên, chọ ữký .................................................................................