Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kỳ 2 môn toán học 10 (6)

34303136313361656134316663376564316565636463323730323333366163313963656338636135626539613638326531646133656430616330353935373430
Gửi bởi: Võ Hoàng vào 04:26 PM ngày 21-04-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 233 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

GD&ĐT HOÀ BÌNHỞ KỲ THI TUY SINH VÀO 10 NĂM 2014-2015Ể TR NG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN TH ƯỜ chính th cề THI MÔN LÝỀ Ngày thi: 23 tháng năm 2014 Th gian làm bài: 150 phút (không th gian giao )ể thi có 01 trangề ồCâu (1,5 đi m) ểT World cup 2014, tr bóng đá Nga vào lúc 23h00' ngàyạ ầ22/6/2014 (theo gi Vi Nam múi gi 7) sân ng thành ph Rio de Janeiroờ ố(22 054'N; 43 012'T). Em hãy:a) Tính múi gi Rio de Janeiro và ngày gi tr thành phờ ốnày (theo gi ph ng) ?ờ ươ (1,0 đi m)ểb) Tính góc nh Rio de Janeiro vào gi tr ngày di ra tr ?ậ (0,5đi m)ểCâu (2,0 đi m). Cho ng li sau: ệM dân vùng ta năm 2010ậ ướVùng dân (ng i/kmậ ườ 2) ng ng Sông ngồ 939Trung du và mi núi phía cề 117B Trung 202Duyên Nam Trung Bả 189Tây Nguyên 95Đông Nam Bộ 617Đ ng ng Sông Longồ 426C cả ướ 263(Theo Niên giám th ng kê CHXHCN Vi Nam, NXB Th ng kê, 2011)ố ốa) vào ng li trên, em hãy rút ra nh xét, nêu phân dân aự ủn ta ?ướ (1,0 đi m)ểb) Cho bi phân dân trên raế nh ng thu và khó khăn gì iữ ớkinh và ng nhân dân ta ?ế (1,0 đi m)ểCâu (3,5 đi m). Cho ng li sau:ả ệNhi ng Hà iệ ượ ộTháng II III IV VI VII VIII IX XI XIIM aư(mm) 18,6 26,2 43,8 90,1 188,5 239,9 288,2 318,0 265,4 130,7 43,4 23,2Nhi tệđ (ộ 0C) 16,4 17,0 20,1 23,7 27,3 28,8 28,9 28,2 27,2 24,6 21,4 18,2a) bi th hi nhi ng Hà i.ẽ ượ (2,0 đi m)ểb) Nh xét và gi thích tính ch khí Hà i.ậ (1,5 đi m)ểCâu (3,0 đi m). a) Em hãy tên các nhân nh ng phát tri Nông nghi p?ể ưở ệ(1,0đi m) ểb) Phân tích các đi ki thu và khó khăn trong vi phát tri xu tề ấcây công nghi lâu năm Tây Nguyên?ệ (2,0đi m)ể(Thí sinh ng máy tính tay. Giám th không gi thích gì thêm)ượ ảH và tên thí sinh:............................................. báo danh: ............ Phòng thi: .....ốhÕtGiám th Giám th 2ịS GD&ĐT HÒA BÌNHỞH NG CH THI TUY SINH VÀO 10ƯỚ ỂNĂM 2014 2015ỌTR NG THPT CHUYÊN HOÀNG VĂN THƯỜ ỤMÔN: LÝỊ I. NG CHUNG ƯỚ ẪThí sinh có th di dung câu tr theo cách riêng, nhể ng đáp ng yêuức hầ ng ch thì cho đi đa.ớ II. ĐÁP ÁN THANG ĐI MỂCâu (1,5 đi m):ểa Múi gi Rio de Janeiro là: 21ờ 0,5- Ngày gi tr u: 13h00 ngày 22/06ờ 0,5b Góc nh vào lúc gi tr tr u: 90 (23 027’ 22 054) 43 39’ 0,5Câu (2,0 đi m):ểa Nh xét:ậ 0,5- trung bình ta 263 ng i/ kmậ ướ ườ 2, dân ta phân bậ ướ ốkhông ng gi các vùng trong c.ồ ướ- có dân cao nh ng ng sông ng (DC), Đông Nam (DC)ơ ộ- có dân th nh Trung du và mi núi phía c, Tây Nguyênơ ắ(DC)* phân dân taự ướ 0,5S phân dân ta phân không ng u:ự ướ ề- trung đông đúc ng ng, th th mi núi: ng ng chi ¼ậ ếdi tích, chi dân mi núi chi di tích, chi dân .ệ ố- trung không gi thành th và nông thôn: năm 2003 dân ng nông thônậ ố74% dân thành th 26% dân .ố ốb Thu và khó khăn kinh và ngậ ố* Thu i:ậ ng ng và các thành ph dân trung đông, lao ng dào, thồ ịtr ng tiêu th ng thu vi hình thành các trung tâm công nghi vàườ ệd ch .ị ụ* Khó khăn:- Dân ta phân không ng gây khó khăn cho ng lí ngu nư ướ ồlao ng và khai thác hi qu tài nguyên thiên.ộ ả+ ng ng th lao ng th nghi thi vi làm tăng nhi uỞ ềt xã i.ệ ộ+ Ng trung du mi núi dân th th t, thi lao ng nh là laoượ ấđ ng có kĩ thu t.ộ ậ- khác quá trình đô th hoá không đi đôi quá trình công nghi hoá nên lặ ệth nghi thành th cao ép nhà vi làm, môi tr ng...ấ ườ 1,0Câu (3,5 đi m):ểa) bi :ẽ Yêu chính xác, chú thích (có tên bi ký hi u, chú ệgi i) ả- thi trong các yêu trên tr 0,25 đi mế 2,0Bi th hi nhi ng Hà iể ượ ộ18.626.243.890.1188.5239.9288.2318265.4130.743.423.216.41720.123.727.328.828.928.227.224.621.418.2050100150200250300350IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII05101520253035Mua(mm)Nhi?td?(0C)Mmm0CNhiÖt ®éM ab) Nh xét và gi thích tính ch khí Hà i:ậ *Nh xét ậ- Nhi Nhi không gi các tháng, nhi trung bình năm 23,5ệ 0C,nhi tháng cao nh vào tháng VII 28,9ệ 0C, nhi tháng th nh vàoệ ấtháng 16,4 0C, biên nhi cao 12,5ộ 0C.- ng a: ng ng trong năm 1676 mm, không gi aượ ượ ữcác tháng, trung tháng tháng X.ư ế* Gi thíchả- Hà vùng chí tuy bán vì nh nhi năngộ ượ ềl ng Tr i.ượ ờ- Do khí Hà ch nh ng ch gió mùa: gió mùa tây namậ ưở ủ(tháng X) tính ch nóng m, nhi u. Gió mùa đông (tháng XI –ấ ắIV) tính ch nh, phùn.ấ 1,50,750,75Câu (3,0 đi m):ểa tên các nhân nh ng phát tri Nông nghi p:ể ưở 1,0* Các nhân nhiên:ố ự- Tài nguyên tấ- Tài nguyên khí uậ- Tài nguyên cướ- Tài nguyên sinh tậ* Nhân kinh xã i:ố ộ- Dân và lao ng nông thônư ộ- ch kĩ thu tơ ậ- Chính sách phát tri nông nghi pể ệ- Th tr ng trong và ngoài cị ườ ướb Phân tích các đi ki phát tri xu cây công nghi lâu năm Tâyề ởNguyên: 2,0* ki nhiênề ự- Thu i:ậ ợ+ badan màu phân thành nh ng cao nguyên ng, lấ sóng di nợ ệtích nớ+ Khí xích nóng quanh nạ m, có phân hoá theo ai cao Thu cho phát tri cây công nghi lâu nậ quy mô n, ngạhoá ph cây công nghi p.ả Khó kh n: mùa khô kéo dài sâu gây hi tắ ng thi nợ c, mùa mớ pậtrung gây hi tệ ng lũ t...ợ ụ* Kinh xã i:ế ộ- Thu i: ợ+ Dân có kinh nghi trong vi tr ng cây công nghi pệ ệ+ Có cộ ch bi ph cây công nghi p: Plâycu, Buôn Ma Thu t...ở ộ+ Đư nhà nợ quy ho ch là vùng chuyên canh cây công nghi ớ- Khó kh n:+ Thi lế ng lao ngộ+ ng u, công nghi ch bi còn thở th t...ớ 1,01,0