Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề cương ôn thi học kì 1 môn hóa học lớp 12

c989705feab038d51ed45430f8e817b3
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-11 16:05:05 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 215 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Trung tâm luy thi 155 Nguy Trãi, Nha Trang TS. Lê Công Hoanệ ễPh ng pháp ươ PH NG PHÁP DÙNG CÔNG TH TRUNG BÌNHƯƠ Ứ1. Nguyên c: ch kì ta có th bi di chúng thành ch ng ng, là ch tố ươ ươ ấtrung bình. ng trung bình đó bi di qua công th c:ạ ượ ượ ứ11 .ni iinin XXn== åå iớ Xi ng đang xét ch th trong p;ạ ượ ợ( có th là kh ng phân nguyên nhóm ch c, liên π…..)ể ượ ế- ni là mol ho %theo mol ch đang xét.ố ấ2. Áp ng: ng trung bình th ng dùng gi các ng bài nh Xác nh các tr trung bình; toán nhi uạ ượ ườ ềch có tính ch gi ng nhau; Tính các ch trong p; Xác nh các nguyên thu cùng chu kỳ ho cùng nhóm trongấ ặb ng HTTH; Tìm CTPT ch ……vvả ơ3. ý: Theo toán c: Xọmin 2020-09-25 17:35:32