Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đề Cương Ôn Tập Lịch Sử 7 HKII

d75e0a118afeb717d77cc106c8c03413
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-09-14 08:29:31 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 213 | Lượt Download: 0

Nội dung tài liệu Tải xuống

Link tài liệu:

Các tài liệu liên quan

Loading...

Thông tin tài liệu

CÂU ÔN KÌ II MÔN CH 7Ỏ Ử1/ Tình hình giáo th Lê sụ ơ2/ Em có nh xét gì tình hình giáo th Lê sậ ơ3/ Nh ng ng hi to phong trào Tây 1771 1789ữ ừ4/ Công lao to Nguy Hu Quang Trung ch dân cớ ộ5/ Ngh thu đánh gi đáo Nguy Hu Quang Trungệ ệ6/ Văn ta th 19 đã phát tri nh th nào?ọ ướ ế7/ Ngh thu ta cu th 18 th 19 có nh ng nét gì so các th tr ướ ướđó?CÂU ÔN KÌ II MÔN CH 7Ỏ Ử1/ Tình hình giáo th Lê sụ ơ2/ Em có nh xét gì tình hình giáo th Lê sậ ơ3/ Nh ng ng hi to phong trào Tây 1771 1789ữ ừ4/ Công lao to Nguy Hu Quang Trung ch dân cớ ộ5/ Ngh thu đánh gi đáo Nguy Hu Quang Trungệ ệ6/ Văn ta th 19 đã phát tri nh th nào?ọ ướ ế7/ Ngh thu ta cu th 18 th 19 có nh ng nét gì so các th tr ướ ướđó?CÂU ÔN KÌ II MÔN CH 7Ỏ Ử1/ Tình hình giáo th Lê sụ ơ2/ Em có nh xét gì tình hình giáo th Lê sậ ơ3/ Nh ng ng hi to phong trào Tây 1771 1789ữ ừ4/ Công lao to Nguy Hu Quang Trung ch dân cớ ộ5/ Ngh thu đánh gi đáo Nguy Hu Quang Trungệ ệ6/ Văn ta th 19 đã phát tri nh th nào?ọ ướ ế7/ Ngh thu ta cu th 18 th 19 có nh ng nét gì so các th tr ướ ướđó?CÂU ÔN KÌ II MÔN CH 7Ỏ Ử1/ Tình hình giáo th Lê sụ ơ2/ Em có nh xét gì tình hình giáo th Lê sậ ơ3/ Nh ng ng hi to phong trào Tây 1771 1789ữ ừ4/ Công lao to Nguy Hu Quang Trung ch dân cớ ộ5/ Ngh thu đánh gi đáo Nguy Hu Quang Trungệ ệ6/ Văn ta th 19 đã phát tri nh th nào?ọ ướ ế7/ Ngh thu ta cu th 18 th 19 có nh ng nét gì so các th tr ướ ướđó?