Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ I NĂM HỌC 2015

73c7452c2295ddbbe6c8116e109f5b97
Gửi bởi: Huỳnh Thị Phương Duyên vào ngày 2018-10-18 20:34:36 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 299 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ NĂM HỌC 2015-2016MÔN: NGỮ VĂN 7I/ Văn học1. Văn bản nhật dụng Cổng trường mở ra theo Lý Lan);– Mẹ tôi Trích Những tấm lòng cao cả của Et-môn-đô đơ A-mi-xi);– Cuộc chia tay của những con búp bê theo Khánh Hoài). Hiểu nội dung, nghệ thuật, nghĩa của các văn bản trên. *Biết rút ra bài học cho bản thân.2. Văn học dân gian– Những câu hát về tình cảm gia đình;– Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người;* Học thuộc lòng và nêu được nội dung của các bài ca dao đã được học .3. Thơ trung đại– Sông núi nước Nam (theo Lê Thước- Nam Trân dịch);– Phò giá về kinh (Trần Quang Khải);– Bạn đến chơi nhà (NGuyễn Khuyến);* Nắm được những nét chính về tác giả, tác phẩm. Hiểu nội dung, nghệ thuật, nghĩa và học thuộc lòng các bài thơ trên.4. Thơ hiện đại– Cảnh khuya (Hồ Chí Minh);– Rằm tháng giêng (Hồ Chí Minh);– Tiếng gà trưa (Xuân Quỳnh).* Nắm được những nét chính về tác giả, hoàn cảnh sáng tác và thể loại của tác phẩm. *Hiểu nội dung, nghệ thuật, nghĩa và học thuộc lòng các bài thơ trên.II/ Tiếng Việt Chữa lỗi về quan hệ từ; Từ đồng nghĩa; Từ trái nghĩa; Từ đồng âm; Thành ngữ;– Điệp ngữ; Chơi chữ; Chuẩn mực sử dụng từ. Cần ôn tập cho học sinh: Nắm vững kiến thức cơ bản về từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, từ đồng âm, thành ngữ, điệp ngữ, chơi chữ. Nhận biết các lỗi khi sử dụng quan hệ từ, biết cách chữa các lỗi đó. Nắm được các yêu cầu của việc sử dụng từ đúng chuẩn mực trong khi nói và viết. III/ Tập làm văn: Văn bản biểu cảm. Ôn tập cho học sinh nắm vững các bước làm bài văn biểu cảm có sử dụng các yếu tố miêu tả, tự sự. Lưu ý: Trong quá trình ôn tập, GV cần rèn luyện cho HS kĩ năng đọc hiểu văn bản, vì đề kiểm tra có thể sử dụng những ngữ liệu ngoài chương trình sgk