Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đề cương địa lý lớp 8

6edecdc168b4d372123359f79861bd00
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-08-09 11:01:22 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 238 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Nh vòng tu hoàn cu ng, đông qua, xuân n. Chúa xuân mang cho ậnh ng tia ng áp sau mùa giá nh, th vào cu ng ng ng ngào mùa xuân. ươ ủN nh hoa mai ng tr ng cho cái sung túc ph ng Nam thì hoa đào là bi ng cho ượ ươ ượm mùa xuân di mi c.ộ ắTuy có ngu xa xôi Ba th nh ng ngày nay hoa đào có kh trên ướVi Nam bi là mi và khi Xuân .ệ ềCây đào thu hoa ng, thân nh cao kho ng năm mét, lá có hình mũi mác. Hoa ườm c, có màu ng ho màu tr ng, năm cánh i, màng nh nhung. Khi cây ra hoaọ ưng n, nh không có cu ng, đài có ng hình chuông, thùy hình tr ng, có nhi nh Dòng ủhoa đào da ng và phong phú. theo cánh thì có th chia đào thành hai lo là đào ơvà đào kép. Còn theo màu th có th chia đào thành đào phai, đào bích, đào ch, đào th ấth n. Nh ng có nh là đào bích. Đào bích cánh hoa màu ng th m, tán tròn nhi cành ềcân i. Đào phai màu nh t, ng i, trang nhã mà nh đôi má ng ng ng thi ươ ườ ến khi th thùng. Đào ch ít hoa ng khó tr ng. Đào th th dáng nh hoa nh có màu ươ ỏth m.ẫHoa đào ch tr ng mi và đúng vào mùa xuân. Nh ng mu hoa đúng th thì ượ ụđòi nhi kinh nghi ng tr ng hoa. Và thi sĩ Xuân Sách đã dùng nh ng th nêu ra ườ ểcách làm cho hoa đúng ngày t:ở ế"V tr lá, bè tr cànhặ ơĐê cây gi thành trăm hoa "Vì y, mu có đào ch vào ngày thì tháng âm ch ng ta th ng ng lá ườ ườ ườ ểnh cây tích lên thân làm tùy theo th ti nóng hay rét nhi mà ng tr ng đào ph thúcự ườ ảhay hãm hoa.N mi Nam, xuân ph có mai vàng, bi ng cho giàu sang, phú quý, nh phúc và ượ ạsum thì mi có hoa đào có mùa xuân. Ng mi chu ng ch đào vào ngày ườ ơT có vì màu ng mang may và phúc năm. Các ngày th ng o, ườ ắm cành đào trong nhà là gió và đu tà khí. Và sân nhà ai có tr ng đào thì đó là ượ ượ ồsân nhà phú quý. Nh ng nhà có đi ki th ng cây đào ghép ba ng, nh ng nhà nghèoữ ườ ữh cũng có mua vài nhánh đào ch ng trong nhà. Đón xuân mà không có hoa đào cũng nh ạnh thi bánh ch ng xanh, câu đó, tràng pháo ng. Vì y, n, dù vi thì ấng dân mi cũng ph mua cho gia đình mình vài nhánh đào.ườ ộHoa đào không ch mang giá tr th mĩ mà còn mang nét văn hóa ng th còn là ượph m, mĩ ph đáo. a, hình nh hoa đào đã vào th ca làm xúc ng lòng ượ ộng i. Trong truy Ki u, Nguy Du có nh hình nh cùa hoa đào trong luy ti khi nh ườ ảcũ còn mà ng không th y: “Hoa đào năm ngoái còn gió đông”. Và ườ ườ ủhoa đào trong ngày còn th hi qua câu th :ế đóa đào hoa khoe i,ộ ươ ng xuân th xuân i”.ướ ườMùa xuân năm u, vua Quang Trung sau khi th ng quân Thanh, đã mang cành đào ừThăng Long Phú Xuân ng cho công chúa Ng Hân- ng yêu quý ng báo tin ườ ườ ểth ng tr n. Trong ch Đông, danh Tu Tĩnh đã ghi nhi ph ng pháp chăm sóc da ươm cho ph ng hoa đào.ặ ằCây đào không tr ng nh cây mai. Nó là lo cây th t, phân bón ph i, nhi ánhễ ềsáng, thoáng và thông gió. mi Vi Nam, ng ta tr ng đào hoa ch t, sau ngày ườ ếT t, ng ta ti tr ng đào tr i.ế ườ ạXuân mang bao nhiêu đi kì di u. Đúng là muôn ng, nghìn tía, cái đi ng ng i, ườt ng nhà và hoa đào là món quà mà thiên nhiên ái dành ng cho con ng i. Xuân xuânừ ườ ồđi, hoa đào tàn, th nh ng hình nh hoa đào Còn ng mãi th gian nh th ơc Ch Lan Viên:ủ cành đào nh aộ ng bàn tay anh m,ặ Nghe ng th lan aươ Qua màn ng th gianươ