Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

đáp án đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh tỉnh bình định

039038b953d54be40ae3fce3ce4a0ee4
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-06-26 14:54:05 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 257 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

ĐÁP ÁN THI ANH VÀO 10 BÌNH NH 2018Ề ỊPART 1:1. IN2. DO3. AFTER 4. BECAUSE5. WHICH6. IFPART 2:1. A2. C3. G4. D5. B6. FPART 31. GOES2. BOUGHT3. BE BUILT4. READING5. TO COME6. ACTIVITIES7. HARMFUL8. SERIOUSLYPART 41. EQUALLY -> EQUAL2. WILL -> WOULDPART 5:1. ARE ATTRACTED BY2. HAD TIME3. SHE TOOK4. WHICH LAURA PAINTED ISPART 6:1. DESTRUCTION2. CAUSES3. SLOWLY4. POISONOUSPART 7:1. F2. F3. T4.