Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia môn lịch sử năm 2019

b350aa6d2d3d7155570d9d0785d69a88
Gửi bởi: Võ Hoàng vào ngày 2018-12-08 15:45:32 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 273 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI MINH HỌA THPT QUỐC GIA NĂM 2019 MÔN: LỊCH SỬ THỰC HIỆN: BAN CHUYÊN MÔN TUYENSINH247.COM 1.D 11.B 21.A 31.A 2.B 12.A 22.C 32.C 3.B 13.D 23.C 33.D 4.C 14.C 24.B 34.B 5.D 15.C 25.B 35.C 6.A 16.B 26.A 36.A 7.A 17.A 27.D 37.D 8.C 18.A 28.C 38.A 9.A 19.C 29.D 39.B 10.C 20.D 30.B 40.A Câu 1: Phương pháp: Sgk 12 trang 11. Cách giải: Từ năm 1950 đến những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành quốc gia có nền công nghiệp đứng thứ hai thế giới (sau Mĩ) CHỌN Câu 2: Phương pháp: Sgk 12 trang 31. Cách giải: Từ 1967 1975: tổ chức non trẻ, hợp tác lỏng lẻo, chưa có vị trí trên trường quốc tế. Từ 1976 đến nay: hoạt động khởi sắc từ sau Hội nghị Bali (Indonesia) tháng 2/1976, với việc ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Đông Nam (Hiệp ước Bali). CHỌN Câu 3: Phương pháp: Sgk 12 trang 42. Cách giải:2 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! Từ năm 1945 đến năm 1973, nền kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ. CHỌN Câu 4: Phương pháp: Sgk 12 trang 82. Cách giải: Năm 1921, Nguyễn Ái Quốc cùng một số người yêu nước Angieri, Marốc, Tuynidi,… lập ra Hội Liên hiệp thuộc địa. CHỌN: Câu 5: Phương pháp: Sgk 12 trang 87. Cách giải: Tháng 6-1929, Đông Dương Cộng sản đảng được thành lập, ta báo Búa liềm làm cơ quan ngôn luận. CHỌN: Câu 6: Phương pháp: Sgk 12 trang 94. Cách giải: Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 10-1930) quyết định đổi tên Đảng thành Đảng Cộng sản Đông Dương CHỌN: Câu 7: Phương pháp: Sgk 12 trang 112. Cách giải: Đang lúc Nhật đảo chính Pháp, Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp tại làng Đình Bảng (Từ Sơn Bắc Ninh). Ngày 12-3-1945, Ban Thường vụ Trung ương Đảng ra chỉ thị: “Nhật Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta”. CHỌN: Câu 8: Phương pháp: Sgk 12 trang 146. Cách giải: Năm 1953, Pháp đề ra kế hoạch Nava với hi vọng trong vòng 18 tháng sẽ giành lấy một thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”.3 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! CHỌN: Câu 9: Phương pháp: Sgk 12 trang 164. Cách giải: Tháng 1-1959, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định để nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ Diệm. CHỌN: Câu 10: Phương pháp: Sgk 12 trang 195. Cách giải: Chiến dịch Hồ Chí Minh (từ ngày 26-4 đến ngày 30-4-1975) là chiến dịch diễn ra cuối cùng trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân năm 1975. Đây cũng là chiến thắng đánh dấu thắng lợi hoàn toàn của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1954 1975) CHỌN:C Câu 11. Phương pháp: sgk 12 trang 210 Cách giải: Trong những năm 1986-1990, về lương thực thực phẩm, Việt Nam đã đạt thành tựu là đã đáp ứng được nhu cầu trong nước, đã có dự trữ và xuất khẩu CHỌN Câu 12. Phương pháp: sgk 11 trang 50. Cách giải: Với thắng lợi của cách mạng tháng Hai năm 1917, chính quyền Nga hoàng bị lật đổ, nước Nga đã trở thành một nước cộng hòa với hai chính quyền cùng tồn tại là Xô viết đại biểu công- nông- binh và chính phủ tư sản lâm thời CHỌN: Câu 13. Phương pháp: sgk trang 5. Cách giải:4 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! Hội nghị Pôt xđam đã thông qua quyết định phân công quân đồng minh giải giáp quân Nhật Đông Dương. Theo đó, phía Bắc vĩ tuyến 16, việc giải giáp sẽ giao cho quân Trung Hoa Dân Quốc, còn phía nam vĩ tuyến 16 giao cho quân Anh CHỌN: Câu 14. Phương pháp: sgk 12 trang 36. Cách giải: Thắng lợi của nhân dân Mô dăm bích và Ăng gô la trong cuộc đấu tranh chống thực dân Bồ Đào Nha năm 1975 đã cơ bản đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ châu Phi CHỌN: Câu 15. Phương pháp: Nhận xét, đánh giá. Cách giải: Sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào giải phóng dân tộc diễn ra đầu tiên khu vực Đông Nam với sự bùng nổ và giành thắng lợi của cuộc đấu tranh giành độc lập Indonesia (8-1945), Việt Nam (9-1945) và Lào (10-1945) CHỌN: Câu 16. Phương pháp: sgk 12 trang 56, suy luận. Cách giải: Từ những năm 70 của thế kỉ XX, dựa trên tiềm lực kinh tế- tài chính hùng hậu (một trong ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới), Nhật Bản đã cố gắng thi hành chính sách đối ngoại tự chủ trước hết là thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu CHỌN: Câu 17. Phương pháp: nhận xét, đánh giá. Cách giải: Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925) là mốc đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam bước đầu chuyển từ đấu tranh tự phát sang đấu tranh tự giác. Do Bên cạnh mục tiêu kinh tế, công nhân Ba Son đấu tranh nhằm mục tiêu chính trị Thể hiện tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản5 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! CHỌN: Câu 18. Phương pháp: sgk 12 trang 95, loại trừ. Cách giải: Phong trào cách mạng 1930-1931 không đưa quần chúng nhân dân bước vào thời kỳ trực tiếp vận động cứu nước mà chỉ tập dượt cho quần chúng đấu tranh, chuẩn bị cho thời kì trực tiếp vận động cứu nước trong những năm 1939-1945 CHỌN: Câu 19. Phương pháp: sgk 12 trang 117. Cách giải: Ngày 30-8-1945, vua Bảo Đại tuyên bố thoái vị là sự kiện đánh dấu chế độ phong kiến Việt Nam sụp đổ sau CHỌN: Câu 20. Phương pháp: sgk 12 trang 146, suy luận. Cách giải: Trong những năm 1953-1954 để can thiệp sâu vào chiến tranh Đông Dương, Mĩ đã tăng cường viện trợ cho Pháp, giúp Pháp thực hiện kế hoạch Nava Đáp án A, B, là những sự can thiệp của Mĩ trong những năm 1949-1950 CHỌN: Câu 21. Phương pháp: sgk 12 trang 187, loại trừ. Cách giải: Các đáp án B, C, D: là nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973. Đáp án A: văn bản pháp lý quốc tế đầu tiên ghi nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân Việt Nam là Hiệp định Giơnevơ. CHỌN: Câu 22. Phương pháp: sgk 12 trang 194, suy luận. Cách giải:6 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! Trong chủ trương, kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam, điểm khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng, đó là: Bộ Chính trị nhấn mạnh: “Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. Chủ trương này được đề ra trên cơ sở nhận đúng đúng đắn tình hình cách mạng nước ta, trong hoàn cảnh so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng Việt Nam. CHỌN: Câu 23. Phương pháp: sgk 12 trang 197. Cách giải: Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước đã mở ra kỉ nguyên mới trong lịch sử dân tộc kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất, đi lên chủ nghĩa xã hội. CHỌN: Câu 24. Phương pháp: sgk 12 trang 24, suy luận. Cách giải: Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1884: Đáp án A, C: triều đình nặng về phòng thủ (xây dựng đại đòn Chí Hòa) và lần lượt kí các Hiệp ước đầu hàng thực dân Pháp. Đáp án B: Nhân dân từ năm 1858 đến năm 1884 luôn kiên quyết đấu tranh chống Pháp, mặc dù từ Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình đã ra lệnh giải tán các toán nghĩa binh chống Pháp. Đáp án D: Nhân dân từ sau năm 1862 đến năm 1884 đã kết hợp chống triều đình và chống phong kiến đầu hàng. CHỌN: Câu 25. Phương pháp: so sánh, nhận xét. Cách giải: Hiệp định về những cơ sở quan hệ giữa Đông Đức và Tây Đức (1972) có nội dung: Hai bên thiết lập quan hệ láng giềng thân thiện trên cơ sở bình đẳng và giải quyết các vấn đề tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Định ước Henxinki (1975) có nội dung: giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình, nhằm đảm bảo an ninh và sự hợp tác giữa các nước. CHỌN: B7 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! Câu 26. Phương pháp: sgk 12 trang 64, suy luận. Cách giải: Sau Chiến tranh lạnh, hòa bình thế giới được củng cố, nhưng nhiều khu vực tình hình lại không ổn định với những cuộc nội chiến, xung đột quân sự đẫm máu kéo dài như bán đảo Bancăng, một số nước châu Phi và Trung Á. => Các cuộc xung đột quân sự xảy ra bán đảo Bancăng và một số nước châu Phi trong thập niên 90 của thế kỉ XX là di chứng của Chiến tranh lạnh. CHỌN: Câu 27. Phương pháp: phân tích, đánh giá. Cách giải: Đặc điểm cơ bản nhất của lịch sử Việt Nam giai đoạn 1919-1930 là cuộc đấu tranh giành quyền lãnh đạo duy nhất đối với cách mạng Việt Nam giữa khuynh hướng tư sản và vô sản: Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng vô sản thông qua những hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên, sự phát triển của phong trào công nhân đưa tới sự thành lập ba tổ chức cộng sản Việt Nam. Cuộc đấu tranh theo khuynh hướng dân chủ tư sản: tiêu biểu là hoạt động của Việt Nam Quốc dân đảng. => Kết cục khuynh hướng vô sản thắng lợi với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (1930). CHỌN: Câu 28. Phương pháp: so sánh, nhân xét. Cách giải: Phong trào 1930 1931: nhiệm vụ trước mắt là đánh đổ đế quốc và phong kiến (theo đúng nội dung của luận cương) Phong trào 1936 1939: do hoàn cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến đổi. Hội nghị tháng 7-1936 xác định nhiệm vụ trước mắt của cách mạng là: đấu tranh chống chế độ phản động thuộc địa, chống phát xít, chống chiến tranh, đòi tự do, dân sinh, dân chủ, cơm áo và hòa bình. CHỌN: Câu 29. Phương pháp: Phân tích, đánh giá. Cách giải:8 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! Sau cách mạng tháng Mưởi (1917) và Cách mạng tháng Tám (1945), nước Nga và Việt Nam đều bước vào công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế vào bảo vệ độc dân tộc: Đối với nước Nga: Nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng, tình hình chính trị không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn khắp mọi nơi. Nga đã phải thực hiện chính sách kinh tế mới bắt đầu từ năm 1921. Đồi với Việt Nam: rơi vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” trước những khó khăn về nạn đói, nạn dốt, khó khăn về tài chính, đặc biệt là ngoại xâm và nội phản. Trong khi đó chính quyền mới thành lập còn non trẻ, vừa bước ra khỏi cách mạng nên suy giảm về lực lượng. Trong năm đầu sau 1945 Đảng và Chính phủ đã phải thực hiện linh hoạt sách lược: khi hòa THDQ để đánh Pháp miền Nam, khi lại hòa với Pháp để đuổi THDQ về nước. => Như vậy, tình hình nước Nga sau Cách mạng tháng Mưởi (1917) và Cách mạng tháng Tám (1945) chứng tỏ: giành chính quyền đã khó nhưng giữ chính quyền càng khó hơn. CHỌN: Câu 30. Phương pháp: sgk 12 trang 132, suy luận. Cách giải: Trong 60 ngày đêm, quân dân Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giam chân địch trong thành phố một thời gian dài để hậu phương kịp thời huy động lực lượng kháng chiến, di chuyển kho tàng, công xưởng về chiến khu, bảo vệ trung ương Đảng, chính phủ về căn cứ lãnh đạo kháng chiến. => Như vậy, cuộc chiến đấu các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1947 có nhiệm vụ trọng tâm là giam chân Pháp trong một thời gian, tạo điều kiện cho cả nước đi vào cuộc kháng chiến lâu dài. CHỌN: Câu 31. Phương pháp: phân tích, đánh giá. Cách giải: Mĩ xâm lược Việt Nam với âm mưu: chia cắt hai miền Nam Bắc, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự Mĩ Đông Dương và Đông Nam Á. Chính vì thế, cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Việt Nam thắng lợi đã giáng đòn mạnh vào âm mưu nô dịch của chủ nghĩa thực dân, cổ vũ và tác động đến phong trào giải phóng dân tộc của nhiều quốc gia trên thế giới. Chính vì thế, cuộc kháng9 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! chiến chống Mĩ cứu nước của nhân dân Việt Nam thắng lợi là sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc. CHỌN: Câu 32. Phương pháp: Nhận xét, đánh giá. Cách giải: Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta tiêu biểu có phong trào Cần Vương và khởi nghĩa nông dân Yên Thế. Trong phong trào Cần Vương: Khởi nghĩa Bãi Sậy: tổ chức chống lại các cuộc càn quét của Pháp, không chủ động tấn công. Dù chiến đâu quyết liệt nhưng sau đó cũng rơi vào bị động, cô lập. Khởi nghĩa Ba Đình: chủ yếu xây dưng căn cứ Ba Đình và mở các cuộc tập kích toán lính trên đường hành quân và chặn đánh các đoàn xe tải của địch. Khi Pháp tiến hành bao vây căn cứ (1887) nghĩa quân dần tan rã. Khởi nghĩa Hương Khê: xây dựng đại bản doanh tỉnh Bắc Trung Kì, dù có điểm nổi bật là mở các cuộc tập kích nhưng đó cũng là khi Pháp mở các cuộc càn quét. Trong khởi nghĩa nông dân Yên Thế: cũng là nhằm chống lại bước chân bình định của thực dân Pháp.Trước những cuộc tiến công càn quét mới của giặc nghĩa quân phải rút dần lên vùng Bắc Yên Thế và tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống phòng thủ. => Như vậy, hạn chế chung của các cuộc khởi nghĩa chống thực dân Pháp cuối thế kỉ XIX là nặng về phòng thủ, ít chỉ động tấn công. CHỌN: Câu 33. Phương pháp: sgk 12 trang 74. Cách giải: Một đặc điểm lớn của tình hình thế giới sau Chiến tranh lạnh là sự điều chỉnh quan hệ giữa các nước lớn theo chiều hướng đối thoại, thỏa hiệp, tránh xung đột trực tiếp nhằm tạo nên một môi trường quốc tế thuận lợi, giúp họ vương lên mạnh mẽ, xác lập vị trí ưu thế trong trật tự thế giới mới. CHỌN: Câu 34. Phương pháp: so sánh, đánh giá.10 Truy cập trang http://tuyensinh247.com/ để học Toán Văn Anh Lý Hóa Sinh Sử Địa GDCD tốt nhất! Cách giải: Phong trào giải phóng dân tộc châu Phi và khu vực Mĩ Latinh đều giành thắng lợi, đưa đến thành lập hàng loạt các nhà nước độc lập. CHỌN: Câu 35. Phương pháp: Phân tích, đánh giá. Cách giải: Khướng cách mạng dân chủ tư sản xuất phát từ châu Âu từ thế kỉ XVII, khuynh hướng vô sản bắt đầu từ nước Nga, đặc biệt ảnh hướng đến Việt Nam từ sau Cách mạng tháng Mười Nga (1917), đây là khuynh hướng cách mạng tiên tiến, đáp ứng yêu cầu của lịch sử là cần phải có giap cấp lãnh đạo đại diện cho quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân (vốn là hai lực lượng đông đảo nhất trong cách mạng Việt Nam) để chống Pháp, giành độc lập dân tộc. Trong khi đó, giai cấp tư sản đại diện cho khuynh hướng dân chủ tư sản lúc này còn non yếu về chính trị, nhỏ bé về kinh tế. Khuynh hướng vô sản phù hợp với yêu cầu của lịch sử hơn rất nhiều so với khuynh hướng dân chủ tư sản đang lỗi thời. => Như vậy, khuynh hướng vô sản thắng thế vào đầu năm 1930 do đáp ứng được yêu cầu khách quan của sự nghiệp giải phóng dân tộc. CHỌN: Câu 36. Phương pháp: so sanh, đánh giá. Cách giải: Hội nghị trung ương Đảng tháng 5-1941 đã chủ trương sau khi đánh đuổi đế quốc Pháp- Nhật sẽ thành lập chính phủ nhân dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Luận cương chính trị tháng 10-1930 không nêu ra vấn đề này. Tuy nhiên trong nội dung luận cương chỉ xác định vai trò của giai cấp công và nông dân thì không có khả năng sẽ thành lập một chính quyền có cả sự tham gia của các giai cấp khác => Điểm mới của Hội nghị tháng 5-1941 so với Luận cương chính trị tháng 10-1930 là thành lập một chính quyền nhà nước của toàn dân tộc CHỌN Câu 37. Phương pháp: Phân tích, liên hệ. Cách giải: