Danh sách nhận thưởng Doc24

Tuần từ 4/6/2017 đến 10/6/2017

1. Vũ Lê Ngọc Liên với số điểm 44EXP

2. Phương Phan Thị với số điểm 42EXP

3.Nguyễn Quang Trung với số điểm 40EXP

...........................................................

Tuần từ 13/03/2017 đến 20/03/2017

1.Nguyễn Thúy Hòa với số điểm 118EXP

2.Đỗ Ngọc Hoàng Hải với số điểm 114EXP

3.Nguyễn Quang Trung với số điểm 40EXP

Tuần từ 6/03/2017 đến 12/03/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Tuần từ 28/02/2017 đến 5/03/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Giải thưởng tháng 2/2017

Lưu ý: Tháng vừa rồi không bạn nào tích lũy được số EXP > 200 nên không bạn nào được giải thưởng tháng

Tuần từ 21/02/2017 đến 27/02/2017

1.Nguyễn Trần Bích Châu với số điểm 98EXP

2.Trần Hà Quỳnh Như với số điểm 74EXP

3.Bui Ngoc Truc với số điểm 40EXP

Tuần từ 6/02/2017 đến 12/02/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Tuần từ 30/01/2017 đến 5/02/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Giải thưởng tháng 1/2017

Lưu ý: Tháng vừa rồi không bạn nào tích lũy được số EXP > 200 nên không bạn nào được giải thưởng tháng

Tuần từ 23/01/2016 đến 29/01/2017

1. Bui Ngoc TRuc đạt 44EXP

Tuần từ 16/01/2017 đến 22/01/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Tuần từ 8/01/2016 đến 15/01/2017

1. Trung đạt 40EXP

Tuần từ 2/01/2017 đến 7/01/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Tuần từ 26/12/2016 đến 01/01/2017

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Tổng kết năm 2016

1.Nguyễn Trần Thành Đạt đạt 1152 EXP

2.Nguyễn Quang Trung đạt 1100 EXP

3.Nguyễn Trang Như 618 EXP

Giải thưởng tháng 12/2016

Lưu ý: Tháng vừa rồi không bạn nào tích lũy được số EXP > 200 nên không bạn nào được giải thưởng tháng

Tuần từ 12/12/2016 đến 19/12/2016

Lưu ý: Tuần vừa rồi trên doc24.vn chưa bạn nào đạt đủ số > 40exp cần thiết để được giải thưởng tuần.

Tuần từ 6/12/2016 đến 11/12/2016

   1. Nguyễn Xuân Sáng với số điểm 58EXP

   2. Nguyễn Quang Trung với số điểm 50EXP

   3. Đỗ Ngọc Hoàng Hải với số điểm 52EXP

Tuần từ 28/11/2016 đến 5/12/2016

   1. Trần Hà Quỳnh Như với số điểm 56EXP

   2. hochocnuahocmai>,< với số điểm 46EXP

GIẢI THƯỞNG THÁNG 11/2016

  1. Nguyễn Thảo Linh với số điểm trong tháng 136EXP

Tuần từ 21/11/2016 đến 27/11/2016

   1. Võ Nguyễn Gia Khánh với số điểm 70EXP

   2. Hacker với số điểm 52EXP

Lưu ý: Bạn Nguyễn Thảo Linh, Trần Khánh An đã nhận quà trong 3 tuần đổ lại đây nên không được nhận ở tuần trước.

Tuần từ 14/11/2016 đến 20/11/2016

   1. Trần Thị Duyên với số điểm 24EXP - chưa đủ tiêu chuẩn, điểm của bạn sẽ được cộng dồn tuần sau

   2. Hacker với số điểm 16EXP - chưa đủ tiêu chuẩn, điểm của bạn sẽ được cộng dồn tuần sau

   3. Hello Chào với số điểm 16EXP - chưa đủ tiêu chuẩn, điểm của bạn sẽ được cộng dồn tuần sau

Tuần từ 7/11/2016 đến 13/11/2016

   1. Trần Khánh An với số điểm 52EXP

   2. hochocnuahocmai>,< với số điểm 46EXP

   3. hackerdangcap với số điểm 36EXP - chưa đủ tiêu chuẩn, điểm của bạn sẽ được cộng dồn tuần sau

Tuần từ 1/11/2016 đến 6/11/2016

   1. Nguyễn Quang Trung với số điểm 104EXP

   2. hochocnuahocmai>,< với số điểm 36EXP - chưa đủ tiêu chuẩn, điểm của bạn sẽ được cộng dồn tuần sau

   3. Nguyễn Thảo Linh với số điểm 28EXP - chưa đủ tiêu chuẩn, điểm của bạn sẽ được cộng dồn tuần sau

Giải thưởng tháng 10/2016

   1. Nguyễn Quang Trung với số điểm trong tháng 824EXP

Tuần từ 24/10/2016 đến 30/10/2016

   1. Trần Bảo Nam với số điểm 188EXP

   2. Đặng Văn Mạnh với số điểm 110EXP

   3. Lê Thị Hoài Thương với số điểm 100EXP

Lưu ý:  Bạn Nguyễn Quang Trung tuy đạt 500EXP tuần trước nhưng đã nhận quà trong 4 tuần gần đây nhất nên không được nhận quà tuần này

Tuần từ 17/10/2016 đến 23/10/2016

Lưu ý:  Tuần vừa rồi 2 bạn Thảo Phương và Nguyễn Quang Trung đã được nhận thưởng trong 4 tuần đổ lại đây nên không xét tuần vừa rồi . Bạn Nguyễn Thế Sơn chưa đủ điểm EXP để nhận thưởng nhưng sẽ được cộng dồn vào tuần này.

Tuần từ 10/10/2016 đến 16/10/2016

    1. Nguyễn Ngọc Sáng với số điểm 50EXP

    2. Nguyễn Trần Thành Đạt với số điểm 43EXP

Tuần từ 03/10/2016 đến 09/10/2016

    1. Nguyễn Quang Trung với số điểm 120EXP

    2. Nguyễn Trần Thành Đạt với số điểm 50EXP

    3. Nam Cao với số điểm 48EXP

Tuần từ 26/09/2016 đến 02/10/2016

    1. Hoàng Thùy Linh với số điểm 100EXP

    2. Thảo Phương với số điểm 100EXP

    3. Trà My với số điểm 30EXP

GIẢI THƯỞNG THÁNG 9/2016

    1.Nguyễn Trần Thành Đạt với số điểm trong tháng 600EXP

Tuần từ 19/9/2016 đến 25/9/2016

    1. Trung với số điểm 36EXP

    2. Trần Khánh An với số điểm 30EXP

    3. Bui Ngoc TRuc với số điểm 30EXP

Lưu ý: 2 bạn Thảo Phương, Nguyễn Trần Thành Đạt đã được nhận thưởng 4 tuần gần đây nên không được nhận thưởng tuần này theo quy chế giải thưởng

Tuần từ 12/9/2016 đến 18/9/2016

    1. Nguyễn Thị Hồng Quý với số điểm 122EXP

    2. Nguyễn Trần Bích Châu với số điểm 50EXP

Tuần từ 6/9/2016 đến 11/9/2016

    1. Hạ Trang với số điểm 40EXP

    2. Ten Ten với số điểm 40EXP

    3. hochocnuahocmai>,< với số điểm 40EXP

Tuần từ 29/8/2016 đến 5/9/2016

    1. Thảo Phương với số điểm 200EXP

    2. Nguyễn Trần Thành Đạt với số điểm 100EXP

    3. Nguyễn Thảo Linh với số điểm 52EXP

GIẢI THƯỞNG THÁNG 8/2016

    1.Trần Hà Quỳnh Như với số điểm trong tháng 114EXP

Tuần từ 22/8/2016 đến 28/8/2016

    1.Trần Bảo Nam với số điểm 90EXP

    2.Nguyễn Ngọc Sáng với số điểm 74EXP

    3.Chăm học với số điểm 72EXP

Tuần từ 15/8/2016 đến 21/8/2016

    1.tranhaquynhnhunhu với số điểm 56EXP

    2.duong0906 với số điểm 32EXP

GIẢI THƯỞNG THÁNG 7/2016

   1.Hoàng Thị Gấm với số điểm 60EXP

Tuần từ 24/7/2016 đến 31/7/2016

    1.Hoàng Thị Gấm với số điểm 40EXP

    2.Tự hào lm FC TFBoys với số điểm 40EXP

    3.Lê Thị Hoài Thương với số điểm 30EXP

Tuần từ 11/7/2016 đến 17/7/2016

    1.Học Mãi với số điểm 40EXP

    2.Tuyển sinh 247 với số điểm 32EXP

    3.Tài liệu VN với số điểm 24EXP

GIẢI THƯỞNG THÁNG 6/2016

    1.Lưỡi Hái Tử Thần với số điểm trong tháng 268EXP

Tuần từ 20/6/2016 đến 26/6/2016

    1.đề thi thử với số điểm 50EXP

    2.Nguyễn Hoàng Minh với số điểm 40EXP

    3.Yêu Doc24 với số điểm 20EXP

     Lưu ý: Bạn Yêu Doc24 đã nhận quà tuần trong tháng rồi nên không được nhận quà tuần này nữa theo quy chế của hệ thống.

Tuần từ 13/6/2016 đến 19/6/2016

    1.Pikachu với số điểm 178EXP

    2.Yêu Doc24 với số điểm 116EXP

    3.Lazada với số điểm 88EXP    

   Lưu ý: Bạn Yêu Doc24 tuần trước đã nhận quà nên không được nhận quà tuần này nữa theo quy chế của hệ thống.

Tuần từ 6/6/2016 đến 12/06/2016

    1.Yêu Doc24 với số điểm 78EXP

    2.Trần Bảo Nam với số điểm 74EXP

    3.Lưỡi Hái Tử Thần với số điểm 70EXP

    Lưu ý: Bạn Lưỡi Hái Tử Thần tuần trước đã nhận quà nên không được nhận quà tuần này nữa theo quy chế của hệ thống.

Tuần từ 30/5/2016 đến 5/6/2016

    1.Lưỡi Hái Tử Thần với số điểm 328EXP

    2.Pé út Kute với số điểm 68EXP

    3.Doraemon với số điểm 52EXP

GIẢI THƯỞNG THÁNG 5/2016

    1.Nguyễn Trang Như với số điểm trong tháng 618EXP

Tuần từ 23/5/2016 đến 29/5/2016

    1. Như Nguyễn với số điểm trong tuần 160EXP

    2. Nguyễn Thị Minh Thư với số điểm trong tuần154EXP

    3. Nguyễn Văn Bé với số điểm trong tuần 126EXP

Tuần từ 16/5/2016 đến 22/5/2016

   1. phamthuminh với số điểm trong tuần 118EXP

   2. Nguyễn Thị Hồng Ngọc với số điểm trong tuần 106EXP

   3. Nguyễn Thị Nương với số điểm trong tuần 102EXP

Tuần từ 9/5/2016 đến 15/5/2016

   1 .Nguyễn Thị Hồng Ngọc với số điểm trong tuần 106EXP

   2. Nguyễn Thị Nương với số điểm trong tuần 102EXP

   3. Nguyen Ngoc Sang với số điểm trong tuần 94EXP

Tuần từ 1/5/2016 đến 8/5/2016

  1 .phamthuminh với số điểm trong tuần 88EXP

  2 .Nguyễn Trang Như với số điểm trong tuần 82EXP

  3. Nguyễn Minh Anh với số điểm trong tuần 75EXP

----------------

Ghi chú: 

- Phần thưởng tháng là một chiếc áo thun mùa hè của DOC24.VN (giá trị 200.000đ).

- Phần thưởng tuần là một thẻ cào điện thoại trị giá 50.000đ hoặc 3 tháng VIP của Online Math

- DOC24.VN sẽ gửi tin nhắn thông báo và xác thực nhận giải thưởng.