Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Dàn ý kể lại kỉ niệm ngày đầu tiên đi học

1fa70659345836545a7113873e073a81
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào ngày 2017-09-20 13:50:16 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 784 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Doc24.vnDàn ni ngày đu tiên đi cể ọBài tham kh 1ảI. bài: ởGi thi hoàn nh nh ni ngày đu tiên đi cớ ọSáng m, tôi đang xách hoa thì ngoài đng ng ràng ti ng tr nh xônớ ướ ướ ườ ỏxao. nh tr ng tinh đang chu cho ngày đu đi c, nhìn nhụ ỏmà tôi ch nh ngày đu tiên đi mình. Tôi không th tin đc là mình giợ ượ ờđã tr ng thành và nh ng đi đó ch còn là ni m. Ôi, ngày đu tiên đi th làưở ậnôn nao và háo làm sao, gi nh lòng tôi cũng nôn nao theo.ứ ạII. Thân bài1. Tr ngày khai gi ngướ ả­ Tr ngày khai gi ng tôi còn vui ch i, nô đùa lũ trong xómướ ạ­ tôi mua sách, qu áo, bút cho tôiẹ ở­ sao tôi không th ng tôi mân mê nhìn ng chi và ngố ưởt ng nh ngày mai đn tr ngượ ườ­ Sáng tôi th chu đi c, lòng tôi náo c.ậ ứ2. Trên đng đn tr ngườ ườ­ Tôi th nh tôi đã n, không còn tr con nh hôm quaả ư­ Tôi qu áo mua th ch nh và đi bên năm tay th ch tặ ắ­ tr sang hôm đó trong xanh, gió th nh nhàngầ ẹ­ Hai bên đng hoa um tùm, sao th khác khi, đp th ngườ ườ­ Tôi đi nh nh ng anh ch khóa trên, th th nh phúcạ ạ­ Sao nh th ng ngày hôm nay đi khácọ ườ ổ3. Vào sân tr ngườ­ Tr ng to và ng nhi so tr ng giáo tôiườ ườ ủDoc24.vnDoc24.vn­ Sân tr ng nh nh và ng i: Ng thì đi c, ng thì đa con đnườ ườ ườ ườ ếtr ng,…ườ­ Ti ng tr ng vang lên: Tôi ph xa sao vi đó th khó khăn nh ng nàoế ườ­ Th hi tr ng chào ng năm iầ ườ ớ­ Th cô giáo ch nhi chúng tôi vào pầ ớ4. Vào pớ­ Ch ch ng i, đón ti đu tiên trong cu điọ ờ­ Quan sát bè, khung nh xung quanhạ ảIII. bàiếĐây là ni mà em không bao gi quên trong cu đi mình.ỉ ờBài tham kh 2ảI. bài:ở­ Th các em nh chu sách qu áo đón năm i, tôi nôn nao nh đnấ ếngày đu tiên đi mình.ầ ủ(Ho c:ặ Tình trông th nh trong ngày đu mình đi c.ờ ọ­ món quà ni nh ngày đu tiên đi c,…)ộ ọ­ Nh nh là nh ng giác ng p, mình.ớ ủII. Thân bài: 1/ Tr ngày khai gi ng:ướ ả­ Tr ngày đi c, tôi đc mua qu áo i, sách i. Lòng nôn nao khôngướ ượ ớng đc.ủ ượ­ Tr tr c, ng mân mê chi và nh ng quy còn th mùiằ ơgi y.ấSáng, tôi th m, thay đng ph tinh mua hôm tr c. Trongậ ướlòng khó .ồ ảDoc24.vnDoc24.vn2/ Trên đng đn tr ng:ườ ườ­ Ch nh trong đng ph áo tr ng qu xanh, đi nón lúp xúp đi bên nh .ỉ ẹ­ tr bu mai trong xanh, cao vòi i, vài tia ng xuyên qua cành cây, tán lá.ầ ắVài chú chim chuy cành hót líu lo.ề­ Xe đông đúc, bóp còi inh i.ộ ỏ­ Hàng quán hai bên đng đã ra, buôn bán nh nh p.ườ ị­ Có nhi anh ch sinh khăn quàng trên vai, đi đn tr ng.ề ươ ườ ườ­ Hôm là ngày ng khai gi ng năm nên ph huynh đa con đn tr ng th tấ ườ ậđông.­ Tôi trông th vài anh ch trong xóm, các giáo chung cũng đc ba mấ ượ ẹđa đn tr ng.ư ườ­ nh quen thu ngày sao hôm nay th khác .ả ạ­ Lòng tôi pha giác ng rè khi đn ng tr ng ti c.ồ ườ ọ3/ Vào sân tr ng:ườ­ Ngôi tr ng th khang trang tr ng giáo nhi u.ườ ườ ề­ Tr ng tr ng đc treo băng rôn màu có dòng ch mà tôi nh mướ ườ ượ ẩđánh đc: “Chào ng năm i”.ầ ượ ớ­ Sân tr ng th nh nh hoa, sinh, ph huynh, giáo viên,…trông ai cũngườ ụt vui ng áo qu t.ươ ươ ấ­ Các anh ch vui ng tíu tít trò chuy nhau sau ba tháng hè i.ị ạ­ Tôi quan sát th nhi có cũng là sinh vào nh tôi cái vấ ẻr rè, nhi còn bíu ch tay và khóc làm tôi cũng mụ ớtheo.­ tr ng vang lên, theo ng th giáo các anh ch nhanh chóngộ ướ ịx hàng vào p. Ch có lũ trò tôi là không bi ph làm gì.ế ả­ Chúng tôi đc các cô giáo ch nhi đc tên đi danh, có nhi đc tênượ ượ ọnh ng im ng không đáp cô đn ph huynh ph lên ti ng đáp thay.ư ếDoc24.vnDoc24.vnKhi nghe đn tên tôi, tôi gi mình. Tim đp nhanh. Trán hôi. Dù đã đi cọ ọm giáo nh ng trong lòng tôi th p, lo th nào y. Khi buôngẫ ấtay vào hàng tôi có giác lõng. là tôi đã vào tẹ ướ ướ ộth gi khác: ng và đy màu n. Nhi òa lên khóc bám mế ẹkhông ch hàng, cô giáo ph dành. Các khác cũng khóc theo.ị ạ­ Th hi tr ng lên đc khai gi ng năm i.ầ ưở ướ ớ­ Sau đó giáo viên ch nhi chúng tôi vào p. Tôi ngoái tìm chân ng pủ ậng ng không mu c. ph dành an i.ừ ướ ủ4/ Vào c:ớ ọ­ Ng vào ch đón nh gi đu tiên. ng sâu đm tâm tr ng bồ ượ ỡng t, p, gũi và tin,..).ỡ ự­ Mùi vôi i, bàn gh ch …ớ ẽ­ Quan sát khung nh c: Các ai cũng ng ngay ng n, háo đón gi cả ọđu tiên.ầIII. bài:ếNh mãi ni trong sáng êm đm tu th .ớ ơBài tham kh 3ảI. bàiở­ Có th ng đôi câu th hay bài hát "Ngày đu tiên đi c, tể ắtay đn tr ng,... "ế ườ­ Ngày đu tiên đi luôn là ngày ng sâu trong lòng chúng ta.ầ ượ ắII. Thân bàiC xúc, tâm tr ng cúa tôi trong đêm tr khi ngày mai đi cả ướ ọ­ Ch n, háo đn .ộ ạ­ Chu đy qu áo, sách,... sàng cho ngày mai đi c.ẩ ọ­ Lo ng, tr tr c, khó ng .ắ ủDoc24.vnDoc24.vn­ Đã đi ng nh ng không ch đc vì lo nghĩ đn ngày mai raủ ượ ẽsao?2. Ngày tiên đn tr ng.ầ ườa. Trên đng đn tr ngườ ườ­ Sau khi đng ph c, nhà ch hình làm ki ni “Ngày đu tiên tôi điặ ầh c”.ọ­ tay tôi đi háo tràn đy ni vui.ẹ ề­ Con đng quen thu sao mà hôm nay ng nhiên th cái gì cũng m. Conườ ẫđng, hàng cây, ti ng chim hót, đng ph xe đông đúc qua i,.. đu mườ ườ ẫ­ Nhìn xung quanh, tôi nh th cùng nhi gi ng mình, cũng đu tiên đnậ ếtr ng bi bao đi thú .ườ ịb. Khi tr ngớ ườĐng tr ng tr ng: ng tr ng to n, hàng cây th đp, ng tên tr ng toứ ướ ườ ườ ườ ấvà nghe sao th hay... tôi nh choáng ng p.ậ ợM tôi vào tr ng, còn tôi trong lòng xi bao p, lo ng.ẹ ườ ắ­ vào sân tr ng: Sân tr ng th ng n, ng dãy phòng khangướ ườ ườ ọtrang, đp khi tôi th thích thú.ẹ ậ­ hàng: buông tay tôi và tôi vào hàng các theo sế ựđi đng nhà tr ng.ề ườ­ xúc tôi lúc này vì lo mình, uả ướ ấvíu áo không i,...ấ ờ­ tôi dàng khuyên tôi ph nh n.ẹ ơc. Trong gi cờ ọ­ Cô ch nhi lên phòng c.Tôi ngoái nhìn xem có còn đngủ ứtrong sân tr ng không? Tôi không th y, lòng càng nh ng nh sườ ẽm nh n.ạ ơDoc24.vnDoc24.vn­ lên phòng c, tôi và các ng nhiên vì phòng quá đp.ướ ẹ­ Phòng đp là vì: ph màu đp đ, ng cái bàn cái gh đc nọ ượ ọgàng, ngàn p. Trên các ng đc trang trí hình nh th ng t.ắ ườ ượ ươ ắ­ Chúng tôi vào bài đu tiên trong cu đi mình.ướ ờ­ Cô gi ng bài th hay. gi ng du ng, trong treo, ng ngào đa chúng tôi đnả ươ ếv thú ng bài c.ớ ọ­ Sau ti c, tôi th th thích thú và nh phúc khi đc đi c. Đc cô giáoế ượ ượyêu th ng, đc làm quen bè i. Ôi thích thú làm sao!ươ ượ ớd. Gi ra vờ ề­ chân xu ng thang, tôi đã nhìn th mình.ừ ướ ẹ­ Tôi vui ng ch đn, hôn lên má .ừ ẹ­ tôi nhi đi c, cô giáo, bài ngày hôm nay. Tôi kẹ ểm nghe vi c.ẹ ệ­ Th tôi vui khi đi cũng th nh phúc.ấ ạIII. bàiế­ ni ngày đu tiên đi tôi là th đó.ỉ ế­ Bi bao xúc xen vào nhau khi tôi nh mãi.ế ớBài tham kh 4ảM bàiởNgày đu tiên đi luôn là ngày ng sâu trong lòng chúng ta.ầ ượ ắThân bàiC xúc, tâm tr ng trong đêm tr khi ngày mai đi c:ả ướ ọ– Ch n, háo đn .ộ ạ– Chu đy qu áo, sách,… sàng cho ngày mai đi c.ẩ ọ– Lo ng, tr tr c, khó ng .ắ ủDoc24.vnDoc24.vn– Đã đi ng nh ng không ch đc vì lo nghĩ đn ngày mai raủ ượ ẽsao?Trên đng đn tr ngườ ườ– Sau khi đng ph c, nhà ch hình làm ki ni “Ngày đu tiên tôi điặ ầh c”.ọ– tay tôi đi háo tràn đy ni vui.ẹ ề– Con đng quen thu sao mà hôm nay ng nhiên th cái gì cũng m. Conườ ẫđng, hàng cây, ti ng chim hót, đng ph xe đông đúc qua i,.. đu mườ ườ ẫ– Nhìn xung quanh, tôi nh th cùng có nhi gi ng mình, cũng đu tiên đnậ ếtr ng bi bao đi thú .ườ ịKhi tr ngớ ườ– Đng tr ng tr ng: ng tr ng to n, hàng cây th đp, ng tên tr ng tứ ướ ườ ườ ườ ấto và nghe sao th hay… tôi nh choáng ng p.ậ ợ– tôi vào tr ng, còn tôi trong lòng xi bao p, lo ng.ẹ ườ ắ– vào sân tr ng: Sàn tr ng th ng n, ng dãy phòng khang trang, đpướ ườ ườ ẹđ khi tôi th thích thú.ẽ ậ– hàng: buông tay tôi và tôi vào hàng các theo đi đngế ộc nhà tr ng.ủ ườ– xúc tôi lúc này vì lo mình, víu yả ướ ấáo không i,…ẹ ờ– tôi dàng khuyên tôi ph nh n.ẹ ơTrong gi cờ ọ– Cô ch nhi lên phòng c. Tôi ngoái nhìn xem có còn đngủ ứtrong sân tr ng không? Tôi không th y, lòng càng nh ng nh sườ ẽm nh n.ạ ơ– lên phòng c, tôi và các ng nhiên vì phòng quá đp.ướ ẹDoc24.vnDoc24.vn– Phòng đp là vì: ph màu đp đ, ng cái bàn cái gh đc nọ ượ ọgàng, ngăn p. Trên các ng đc trang trí hình nh th ng t.ắ ườ ượ ươ ắ– Chúng tôi vào bài đu tiên trong cu đi mình.ướ ờ– Cô gi ng bài th hay. gi ng du ng, trong treo, ng ngào đa chúng tôi đnả ươ ếv thú ng bài c.ớ ọ– Sau ti c, tôi th th thích thú và nh phúc khi đc đi c. Đc cô giáoế ượ ượyêu th ng, đc làm quen bè i. Ôi thích thú làm sao!ươ ượ ớGi ra vờ ề– chân xu ng thang, tôi đã nhìn th mình.ừ ướ ẹ– Tôi vui ng ch đn, hôn lên má .ừ ẹ– tôi nhi đi c, cô giáo, bài ngày hôm nay. Tôi ngheẹ ểm vi c.ọ ệ– Th tôi vui khi đi cũng th nh phúc.ấ ạK bàiế– ni ngày đu tiên đi tôi là th đó.ỉ ế– Bi bao xúc xen vào nhau khi tôi nh mãi.ế ớDoc24.vn