Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Đaij số 10 Chương V. §4. Phương sai và độ lệch chuẩn

cf8457b818c9a9590cbbc3ebb2762633
Gửi bởi: hoangkyanh0109 vào ngày 2017-08-22 16:03:22 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

BÀI TẬP Cho bảng các số liệu điều tra số con của 30 hộ gia đình trong một vùng dân cư được bảng sau 31 23 2Hãy lập bảng phân bố tần số tần suất, tính số trung bình ,phương sai và độ lệch chuẩnĐáp số1, 77x21,18xS2x1, 09xS S 091010 2A1224Bài tập Bảng điểm thi toán của hai lớp 10A cho bởi hai bảng sau5 48 66 67 5Hãy lập bảng phân bố tần số ghép lớp, tính số trung bình phương sai dộ lệch chuẩnĐáp số26, 58; 1, 661, 28xxx SS 
vongech@gmail.com
2020-09-24 17:56:10