Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Copy, sao chép tất cả nội dung file PowerPoint sang file Word nhanh

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-02-06 08:27:23

Hướng dẫn copy toàn bộ nội dung file PowerPoint sang file Word

1/ Mở file PowerPoint mà bạn cần chuyển ra.

2/ Vào Create Handouts:

+ Trên PowerPoint 2010: Bạn nhấn vào File => chọn Save & Send => chọn tiếp Create Handouts. Bạn tiếp tục chọn Create Handouts như hình bên dưới.

PowerPoint 2007: File, Publish, Create Handouts in Microsoft Office WordPowerPoint 2013: File => Export => chọn Create Handouts )

3/ Bảng Send to Microsoft Word sẽ hiện ra, bạn có 5 lựa chọn, bạn cứ nhìn hình minh họa sẽ hiểu các dạng của nó thôi.

Cụ thể như sau:

  1. Notes next to slides: Lựa chọn này cho phép bạn ghi chú  ghi chú thích ở bên phải slides.
  2. Blank lines next to slides: Dòng trống bên phải của slides.
  3. Notes below sides: Lựa chọn này cho phép bạn ghi chú bên dưới slides.
  4. Blank lines below slides: Dòng trống bên dưới slide.
  5. Outline only: Dạng văn bản (chỉ có chữ không có nền slide).

Trong đó 4 dạng đầu sẽ có dòng để ghi chú, dạng thứ 5 (Outline only) chỉ có chữ không có hình nền slide, bạn chọn dạng này (Vì để thu nhỏ tài liệu mà).

4/ Chọn OK, ngay lập tức tất cả các chữ trong file PowerPoint sẽ được chuyển sang file Word. Okey, công việc còn lại của bạn là biên tập lại file Word theo ý muốn mà thôi 😀

Lượt xem: 206

Các bài học liên quan