Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

CÔNG THỨC TÍNH BÁN KÍNH

8edc8f75c1da5743d5876a7bd25257dc
Gửi bởi: Công Hoang vào ngày 2016-12-08 07:59:26 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 348 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

S= √[ p.( p­a) (p­ b). (p ­c) Bán kính đng tròn ti ườ bi ba nh a,b,c )ế r= Bán kính đng tròn ngo ti ườ R= Bán kính đng tròn bàng ti ườ ếBán kính đường tròn ngoại tiếp góc A:Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc B:Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc C:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.