Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

CÔNG THỨC TÍNH BÁN KÍNH

34643736376264643631363061313535373439363738363339333762656237386237316336653766666133303964376561326531343332303737613433616165
Gửi bởi: Công Hoang vào 07:59 AM ngày 8-12-2016 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 232 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

S= √[ p.( p­a) (p­ b). (p ­c) Bán kính đng tròn ti ườ bi ba nh a,b,c )ế r= Bán kính đng tròn ngo ti ườ R= Bán kính đng tròn bàng ti ườ ếBán kính đường tròn ngoại tiếp góc A:Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc B:Bán kính đường tròn ngoại tiếp góc C:Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.