Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Gửi bởi: Nguyễn Thị Vân vào ngày 2020-01-03 10:15:56 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 354 | Lượt Download: 0 | File size: 0.024164 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CƠ SỞ PHÁP LÍ VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP

Dàn ý chi tiết phân tích cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của văn bản Tuyên ngôn

độc lập

1. Mở bài

- Giới thiệu khái quát về “Tuyên ngôn độc lập”: vừa là một văn kiện lịch sử vô giá, vừa là

một mẫu mực của văn chính luận.

- Khẳng định: Cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn trong bản tuyên ngôn chính là minh chứng

tiêu biểu cho mẫu mực của nghệ thuật lập luận.

2. Thân bài

Cơ sở pháp lý của bản tuyên ngôn

+ Hồ Chí Minh đã trích dẫn hai bản tuyên ngôn của Mĩ và Pháp để làm căn cứ khẳng

định quyền tự do, độc lập của dân tộc. Đó là hai bản tuyên ngôn nổi tiếng thế giới thế kỉ

XVIII - di sản tư tưởng của nhân loại.

+ Từ lẽ phải về quyền con người, Hồ Chí Minh nâng lên thành quyền dân tộc: “Suy rộng

ra, câu ấy có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới sinh ra đều bình đẳng, dân tộc nào

cũng có quyền sống, quyền sung sướng và quyền tự do”. Tác giả đã giúp thế giới hiểu

rằng các dân tộc đều bình đẳng như nhau vì tất cả họ đều là con người.

+ Nghệ thuật lập luận: thủ pháp “gậy ông đập lưng ông”: dùng lời của Pháp và Mĩ để nói

với chính họ. Dẫn lời của Mĩ và Pháp lên đầu bản tuyên ngôn, người viết tỏ ra trân trọng,

đề cao những tuyên ngôn thuộc về lẽ phải… vì thế tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ

của nhân dân trên thế giới, đặc biệt là dư luận tiến bộ ở Pháp và Mĩ.

+ Mặt khác, Hồ Chí Minh đã gián tiếp đặt ba bản tuyên ngôn ngang hàng nhau, ba nền

độc lập ngang tầm nhau nhằm thể hiện niềm tự hào dân tộc.

=> Cách lập luận ấy còn rất kiên quyết bởi mượn lời của Pháp và Mĩ, Bác đã ngầm cảnh

cáo với bọn đế quốc thực dân rằng: Nếu chúng tiếp tục xâm lược Việt Nam có nghĩa là

chúng đã phản bội lại truyền thống tư tưởng tốt đẹp của dân tộc, vấy bẩn lên lá cờ tự do

bình đẳng bác ái mà cha ông họ đã từng giương cao.

Cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn

+ Bản cáo trạng những tội ác của thực dân Pháp để phủ nhận công lao “khai hóa”, “bảo

hộ” của chúng

Về chính trị, chúng tuyệt đối không cho nhân dân ta một chút tự do dân chủ nào.

Chúng thi hành những luật pháp dã man… làm nòi giống ta suy nhược.1Về kinh tế, chúng đã “bóc lột dân ta đến tận xương tủy… bóc lột công nhân một

cách vô cùng tàn nhẫn”.Tội ác về quân sự: đó là khi phát xít Nhật xâm lăng Đông Dương, thực dân Pháp

đã “quỳ gối đầu hàng mở cửa nước ta rước Nhật” và chỉ trong hai năm, Pháp đã

bán nước ta hai lần cho Nhật. Khi thua trận, bị tước khí giới bởi Nhật, chúng còn

nhẫn tâm giết hết số đông tù chính trị tại Cao Bằng.+ Bản tuyên ngôn còn phản ánh quá trình đấu tranh giành độc lập, khẳng định tư thế

chính nghĩa của nhân dân Việt Nam. Nhân dân Việt Nam có quyền hưởng tự do độc lập

vì:

Trong bao nhiêu năm qua, Việt Nam đã là dân tộc chịu nỗi đau xâm lược, còn

Pháp là kẻ thù đi xâm lược.Nếu thực dân Pháp đã hèn hạ phản bội lại Đồng Minh, dâng Đông Dương cho

Nhật thì nhân dân ta đã anh dũng đứng về phía Đồng Minh chống phát xít.Nếu thực dân Pháp hèn nhát, phản động, vô nhân đạo thì chúng ta luôn giữ thái độ

khoan hồng, nhân đạo: “giúp cho nhiều người Pháp chạy qua biên thùy, lại cứu

cho nhiều người Pháp ra khỏi nhà giam Nhật và bảo vệ tính mạng và tài sản cho

họ”.Không chỉ có vậy, Việt Nam đã thực sự giành được quyền tự do, độc lập. Việt

Nam đã không còn là thuộc địa của Pháp vì Pháp đã bán rẻ chúng ta cho Nhật. Và

sau đó, nhân dân ta trong cuộc Cách mạng tháng tám đã giành chính quyền từ tay

Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.Để khẳng định quyền dân tộc, Người đã sử dụng rất nhiều thủ pháp: điệp ngữ, điệp

cấu trúc (những câu văn bắt đầu bằng cấu trúc “sự thật là…”) vang lên một cách

dõng dạc vừa khẳng định sự thực, vừa khẳng định chân lý. Hàng loạt các dẫn

chứng xác thực không thể chối cãi được như tái hiện trước mắt chúng ta những

chặng đường bi thương hào hùng của dân tộc.+ Nghệ thuật lập luận:

Ngôn ngữ và những hình tượng nghệ thuật vừa chính xác vừa truyền cảm: “chúng

tắm các cuộc khởi nghĩa của ta trong những bể máu”.Thủ pháp điệp từ, điệp kiểu câu cũng được sử dụng vô cùng đắc địa. Những câu

văn mở đầu bằng từ “chúng” nặng như búa tạ giáng xuống đầu kẻ thù và gợi trong

tim ta nỗi đau xót nhức nhối.2Nghệ thuật liệt kê kết hợp với những động từ mạnh đã hệ thống hàng loạt những

tội ác chồng chất mà thực dân Pháp đã gây ra cho mọi tầng lớp từ dân cày đến dân

buôn, công nhân đến các nhà tư sản.3. Kết bài

- Đánh giá lại giá trị của phần nêu cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của bản tuyên ngôn:

góp phần làm nên áng văn chính luận mẫu mực, thể hiện tài năng nghệ thuật của Hồ Chí

Minh.3