Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

chuyên đề về tập hợp

a92a05e86d5f6be53dbca0bfb9d35213
Gửi bởi: Phương Smisun vào 07:37 AM ngày 31-07-2018 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 218 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

pậ ợT có hai cách vi t:ậ ế- Li kê các ph N={1;2;3;4;...}; A={xuân; thu; đông} ạ- Ch ra tính ch tr ng các ph :ỉ ửB {n NÎ ch n}ẵC {n NÎ 5n <}Quan gi hai p:ệ ợ- con:ậ ợ{}{} 1; 1; 2; 3CDC D==Ì Hai ng nhau: ằ{} 1; nFNEnE F===Î

64636233366336656432613364383534636138336636363533386231313233343765303366383733653736623032643736393730366438623531613664353939