Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

chuyên đề về tập hợp

a92a05e86d5f6be53dbca0bfb9d35213
Gửi bởi: Phương Smisun vào ngày 2018-07-31 07:37:58 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 263 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

pậ ợT có hai cách vi t:ậ ế- Li kê các ph N={1;2;3;4;...}; A={xuân; thu; đông} ạ- Ch ra tính ch tr ng các ph :ỉ ửB {n NÎ ch n}ẵC {n NÎ 5n <}Quan gi hai p:ệ ợ- con:ậ ợ{}{} 1; 1; 2; 3CDC D==Ì Hai ng nhau: ằ{} 1; nFNEnE F===Î