Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chương 3: Cấu trúc mạng (TOPOLOGY HAY TÔ PÔ) - Môn mạng máy tính

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Ngọc Dung vào 03:23 AM ngày 10-09-2020 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 109 | Lượt Download: 2 | File size: 0.266779 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CHƯƠNG 3:

CẤU TRÚC MẠNG (TOPOLOGY HAY TÔ PÔ)

• Phương thức nối mạng

• Cấu trúc vật lý của mạng

• Giao thức truy cập đường truyền trên

mạng LAN1Phương thức nối mạng• Broadcast (một điểm - nhiều điểm): tất cả

các trạm phân chia chung một đường

truyền vật lý.2Phương thức nối mạng• Point-to-point (điểm –

điểm): các đường

truyền riêng biệt được

thiết lập để nối các cặp

máy tính lại với nhau.3Cấu trúc vật lý của mạng LAN4Dạng đường thẳng (Bus Topology)

Ưu điểm

Dễ dàng cài đặt và mở rộng

Chi phí thấp

Một máy hỏng không ảnh hưởng đến các

máy khác.Hạn chế

Khó quản trị và tìm nguyên nhân lỗi

Giới hạn chiều dài cáp và số lượng máy tính

Hiệu năng giảm khi có máy tính được thêm

vào

Một đoạn cáp backbone bị đứt sẽ ảnh

hưởng đến toàn mạng5Dạng vòng tròn (Ring Topology)

• Ưu điểm– Sự phát triển của hệ thống

không tác động đáng kể

đến hiệu năng

– Tất cả các máy tính có

quyền truy cập như nhau• Hạn chế– Chi phí thực hiện cao

– Phức tạp

– Khi một máy có sự cố thì

có thể ảnh hưởng đến các

máy tính khác6Dạng hình sao (Star Topology)

• Ưu điểm

– Dễ dàng bổ sung hay loại bỏ bớt

máy tính

– Dễ dàng theo dõi và giải quyết

sự cố

– Có thể phù hợp với nhiều loại

cáp khác nhau• Hạn chế

– Khi hub không làm việc, toàn

mạng cũng sẽ không làm việc

– Sử dụng nhiều cáp7Phương thức truy cập đường truyền

• CSMA/CD

• Token Bus

• Token ringPhương thức đa truy nhập sử dụng sóng mang có

phát hiện xung đột (CSMA/CD)

• Là phương pháp truy cập ngẫu nhiên sử dụng

cho mạng có cấu trúc hình BUS. Tất cả các

Nude truy cập ngẫu nhiên vào Bus chungPhương thức đa truy nhập sử dụng sóng mang có

phát hiện xung đột (CSMA/CD)

• Nguyên tắc hoạt động: Khi 1 máy trạm truyền

dữ liệu, trước hết nó phải “nghe” xem đường

truyền “bận” hay “rỗi”. Nếu “rỗi” nó sẽ truyền

dữ liệu đi (theo khuôn dạng chuẩn), nếu

đường truyền “bận” thì nó sẽ thực hiện 1

trong 3 giải thuật sau:Phương thức đa truy nhập sử dụng sóng mang có

phát hiện xung đột (CSMA/CD)

• Nếu đường truyền “bận” thì nó sẽ thực hiện 1

trong 3 giải thuật sau:

Trạm tạm “rút lui” chờ đợi trong một thời gian

ngẫu nhiên, sau đó lại bắt đầu nghe ngóng

đường truyền

Trạm tiếp tục “nghe” đến khi đường truyền “rỗi”

thì truyền dữ liệu đi với xác suất bằng 1

Trạm tiếp tục “nghe” đến khi đường truyền rỗi

thì truyền dữ liệu đi với xác suất bằng 0


Phương thức đa truy nhập sử dụng sóng mang có

phát hiện xung đột (CSMA/CD)

• Ưu điểm của các giải thuật:

 Giải thuật 1 có hiệu quả trong việc tránh xung đột,

tuy nhiên, có thể có thời gian “chết” của đường

truyền vì cả 2 cùng đợi

 Giải thuật 2: ngược lại, cố gắng giảm được thời gian

chết của đường truyền nhưng neeys có hơn 1 trạm

cùng truyền thì khả năng xảy ra xung đột sẽ cao

 Giải thuật 3: với giá trị p chọn một cách hợp lý có

thể tối thiểu hóa được khả năng xung đột cũng như

giảm được thời gian chết trên các đường truyềnPhương thức đa truy nhập sử dụng sóng mang có

phát hiện xung đột (CSMA/CD)

• Tuy nhiên, xung đột xảy ra thường do độ trễ truyền

dẫn. CSMA thực chất là các trạm chỉ “Nghe trong khi

nói”, nên thực tế có xung đột nhưng các trạm vẫn

không thể biết và tiếp tục truyền dữ liệu dẫn đến tắc

nghẽn, xung đột thông tin trên đường truyền.TOKEN BUS• Để cấp phát quyền truy nhập đường truyền cho

một trạm cần truyền dữ liệu, một thẻ bài được

lưu chuyển trên một vòng logic được thiết lập

bởi các trạm có nhu cầu. Khi một trạm nhận

được thẻ bài nó có quyền truy nhập đường

truyền trong một thời gian xác định và có thể

truyền 1 hoặc nhiều đơn vị dữ liệu. Khi đã hết

dữ liệu hoặc hết thời gian cho phép, nó chuyển

thẻ bài cho trạm tiếp theo trên vòng logic. Thẻ

bài (token) là 1 đơn vị dữ liệu đặc biệt, có kích

thước và nội dung gồm các thông tin điều khiển

được quy định riêng cho mỗi phương phápTOKEN BUSTOKEN BUS• Thiết lập vòng logic: Vòng logic giữa các trạm có

nhu cầu truyền, được xác định theo một chuỗi

có thứ tự mà trạm cuối dùng liền kề với trạm

đầu tiên của vòng. Mỗi trạm được biết địa chỉ

của trạm liền kề và sau nó. Thứ tự các trạm trên

vòng logic độc lập với thứ tự vật lý. Các trạm

không hoặc chưa có nhu cầu truyền dữ liệu thì

không đưa vào vòng logic và chúng chỉ có thể

tiếp nhận dữ liệuTOKEN BUS• Duy trì trạng thái thực tế của mạng

 Bổ sung định kỳ các trạm nằm ngoài vòng logic

nếu có nhu cầu truyền dữ liệu

 Loại bỏ 1 trạm không còn nhu cầu truyền dữ

liệu ra khỏi vòng logic

 Quản lý lỗi: Lỗi có thể đứt vòng hoặc trùng địa

chỉ

 Khi cài đặt mạng hoặc đứt vòng cần phải khởi

tạo lại vòng. Việc khởi tạo vòng logic được thực

hiện khi một hoặc nhiều trạm phát hiện bus

vượt quá giá trị ngưỡng thời gian (time out)

hoặc thẻ bài bị mấtTOKEN RING• Nguyên tắc hoạt động: Dùng thẻ bài lưu chuyển

trên đường vật lý để cấp phát truy nhập đường

truyền
2020-09-28 21:54:43