Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chương 2: Mô hình OSI - Môn mạng máy tính

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
Gửi bởi: Đỗ Thị Ngọc Dung vào ngày 2020-09-10 03:23:53 || Kiểu file: PPTX Lượt xem: 162 | Lượt Download: 2 | File size: 3.616156 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương 2: Mô hình OSI

(Open Systems Interconnection)

Lý do hình thành: Sự gia tăng

mạnh mẽ về số lượng và kích

thước mạng dẫn đến hiện tượng

bất tương thích giữa các mạng.

• Ưu điểm của mô hình OSI:

– Giảm độ phức tạp

– Chuẩn hóa các giao tiếp

– Đảm bảo liên kết hoạt động

– Đơn giản việc dạy và học1Mô hình OSI2Mô hình OSI

Truyền dẫn nhị phân

Dây, đầu nối, điện áp

Tốc độ truyền dữ liệu

Phương tiện truyền dẫn

Chế độ truyền dẫn

(simplex, half-duplex, fullduplex)

• Đơn vị dữ liệu: Bits

• Thiết bị: Cáp nối, Hub, Bộ

lặp (repeater)

3Mô hình OSI

Điều khiển liên kết, truy xuất

đường truyền

• Đóng Frame

• Ghi địa chỉ vật lý

• Điều khiển luồng

• Kiểm soát lỗi, thông báo lỗi

•Chức năng chính: Địa chỉ

MAC

•Đơn vị dữ liệu: FRAME

•Thiết bị: Switch, Router và

Bridge4Mô hình OSIĐịa chỉ mạng và xác định

đường đi tốt nhất

• Tin cậy

• Địa chỉ luận lý, topo mạng

• Định tuyến (tìm đường đi)

cho gói tin

• Đơn vị dữ liệu: Packets

• Router

5Mô hình OSI

Kết nối end-to-end

• Vận chuyển giữa các host

• Vận chuyển tin cậy

• Thiết lập, duy trì, kết nối các

mạch ảo

• Phát hiện lỗi, phục hồi

thông tin và điều khiển

luồng

• Đơn vị dữ liệu: Packets

• Thiết bị: Gateway

6Mô hình OSI

Truyền thông liên host

• Thiết lập, quản lý và kết

thúc các phiên giữa các ứng

dụng

• Đơn vị dữ liệu: Data

• Thiết bị: Gateway7Mô hình OSI

Trình bày dữ liệu

• Định dạng dữ liệu

• Cấu trúc dữ liệu

• Mã hóa, giải mã

• Nén dữ liệu

• Đơn vị dữ liệu: Data

• Thiết bị: Gateway8Mô hình OSICác quá trình mạng của ứng

dụng

• Xác định giao diện giữa

người sử dụng và môi

trường OSI

• Cung cấp các dịch vụ mạng

cho các ứng dụng như email,

truyền file…

• Đơn vị dữ liệu: Data

9

• Thiết bị: GatewayMô hình OSI

Những lớp này chỉ tồn tại

trong máy tính nguồn và

máy tính đích10Mô hình OSINhững lớp này quản lý

thông tin di chuyển trong

mạng LAN hoặc WAN giữa

máy tính nguồn và máy

tính đích11Tầng vật lý12Tầng vật lý

• Nhiệm vụ: Truyền dòng bit qua môi trường

vật lí. Nó giải quyết các đặc tả kỹ thuật

của giao diện cũng như môi trường truyền.13Tầng vật lý

• Chức năng của tầng vật lý:

- Đặc tính vật lý của giao diện và môi

trường

- Biểu diễn của các bit

- Tốc độ dữ liệu

- Sự đồng bộ hoá của các bit

- Cấu hình đường

- Topo vật lý

- Chế độ truyền: simplex, half-duplex, full

duplex

1415Tầng liên kết dữ liệu (Data link)

• Đảm bảo việc truyền dòng bit của tầng vật lý

được tin cậy và chiu trách nhiệm truyền phát

point – to - point. Xử lí các lỗi của

dữ liệu nhận được từ tầng vật lý để đảm bảo

dữ liệu không có lỗi khi lên các tầng

trên.16Tầng liên kết dữ liệu (Data link)

• Tầng liên kết dữ liệu chính là nơi các cầu nối

(bridge) và các thiết bị chuyển mạch

(switches) hoạt động. Kết nối chỉ được cung

cấp giữa các nút mạng được nối với nhau

trong nội bộ mạng. Tầng liên kết dữ liệu cung

cấp các phương tiện có tính chức năng và quy

trình để truyền dữ liệu giữa các thực thể

mạng, phát hiện và có thể sửa chữa các lỗi

trong tầng vật lý nếu có.

17Chức năng tầng liên kết dữ liệu

Điều khiển liên kết logic (Logical Link

Control - LLC):18