Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chứng minh rằng Bác Hồ luôn luôn yêu thương thiếu nhi Việt Nam

36393037623361303232306334383665333662376661386664653063323761333432373766623031663839316134663333353538323838373632323439323534
Gửi bởi: nguyentrangnhu0606 vào 02:57 AM ngày 8-05-2016 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1895 | Lượt Download: 3 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chứng minh rằng Bác Hồ luôn luôn yêu thương thiếunhi Việt NamThi niên nhi đng Vi Nam và cế nh ng thi niên nhi đngữ ồth gi luôn dành cho Bác tình yêuế th ng bao la ng n.ươ ớNg Ng cũng yêu th ng thi niên nhi đng, không chượ ườ ươ ỉnh ng con ng ng trên đt Vi Nam chung ngu cữ ườ ướ ốcon ng cháu Tiên mà nh ng em nh thi niên nhi đng qu cồ ốt .ế Tuy ph gánh vác nhi công vi cùng lúc nh ng lúc nàoả ưBác cùng dành tình ywwu th ng cho các em nh quan tâm đn điươ ờs ng, đi ki thi uố niên nhi đng c. Trongồ ướnh ng năm tháng còn ho đng bí ho cữ khi ph căn cáchả ứm ng chi khu Vi c, Bác chú đn vi cạ nh nh các côắ ởchú cùng làm vi chăm lo cho con cháu Có n,ệ th cácấcháu ch đùa mà ng đt cát, hôi Ng đã tayơ ườ ườ ựmúc cho ng cháu t. Kháng chi thành công, Bác càngướ ếquan tâm đn thi nhi a. Ch vài ngày sau Cách ng thángế ạTám, Bác đã kí nh thành quan ph trách vi aắ ủthi niên nhi đng cế c. Trong ngày khai tr ng đu tiên Bác đãướ ườ ầg th chúc ng cácử em. Trong th có nh ng dòng th tứ ậc đng: “Non sông Vi Namả có tr nên đp đc hay không,ở ươ ượdân Vi Nam có lên đài vinhộ ướ quang đc hay không chínhượlà ph công các cháu”.ộ Nh ng câu nói đãữ ấti thêm nh cho hàng tri ng cháu nh ,ế ườ đng viên thi uộ ếniên Vi Nam p, thi đua. Vào ngày Trung thu,ệ Ng cũngườvi nh ng dòng th đng ng các cháu:ế “Trung thu trăng sáng nh ngư ươ Bác ng nh nh th ng nhi đngồ ươ Sau đây Bác vi dòngế cho các cháu lòng th ng”.ử ươ Cách quan tâm tình, th lao nh tình ng chaậ ườđi con, nh ng ông dành cho nh ng đaố ườ cháu ru th aộ ủmình. Chuy còn ng, trên đng đi côngệ ườ tác, Bác đangng trên xe tô đi qua ng tr ng. Lúc đúng gi tanồ ườ c,ọcác sinh ùa ra, Bác đã yêu chú lái xe xe đạ ểnh ngườ đng cho các cháu sinh đi tr c. Chuy ngườ ướ ằm Bác đnộ thăm tr thi niên, Bác mu ng cho cácạ ẹcháu. Đn nế ượ rè không dám nh vì “Th Bác cháuụ ưv ch ngoan ”. Bác xòaẫ ườ nói ng nh ng đángằ ứđc nh vì bi nh ra aượ mình… Lòng bao dung Bácủđi các cháu th vĩ đi nh ng nào…ố ườ Đn khi hoàn thành nh cao Ng i, đn lúc pế ườ ắnh xuôi tay, trong di chúc thiêng liêng mình, Ng cũngắ ườđ muôn vàn yêuể th ng, quý cho thi niên. Nhà th Tươ ốH khi “Thăm cõi Bácữ a” ng ngh ngào th lên:ư “Ô còn đây các emẫ Ch ng th Bác đang xemồ Ch Ng th ng lòng con trắ ườ ươ Nên bâng khuâng gió đng rèm”.ể Đi đáng trân tr ng là lòng yêu th ng thi nhi Bác đãề ươ ủv tượ không gian chia cho thi nhi th gi i. Trong nh ng nămể ữbôn ba tìm đng c, Ng luôn dành nh ng tình ngườ ướ ườ ồm nh cho nh ngấ cháu nh Ng p. Trong nh ng câu chuy vỏ ườ ềBác, ta còn nh lá th màớ bé Pôn con đng chí ng iậ ườPháp đã cho Bác Bác là “chúử Nguy n” đy trìu kèmễ ếtheo đó là “m cái hôn th kêu” vô cùng thânộ thi t. Pôn cũng iế ạbao ni thân th ng gi hai chú cháu: cùng ng iỉ ươ tâm cùngựng ch i, cùng vui đùa con chó Ma­ri­uýt… Đáng kinhồ ng là cóạnh ng giây phút, tình th ng thi nhi Bác qua cữ ươ ượ ản iỗ th ng mình. Trong nh ng năm 1940, khi Bác giam trong nhàươ ịlao ngưở Gi Th ch, đc ch ng ki nh em bé ph cùngớ ượ ảm vào nhà laoẹ ng tù thay Ng đã vô cùng xúc đng vi nênồ ườ ếth :ơ “Oa… oa… oa, cha tr không đi lính nhàố ướ Nên thân em tu iỗ Ph theo đn nhà pha”ả có Bác đn thành ph Pháp, kh bàn ti c, Ng iạ ườcó theo qu táo. Đi đó khi không ít ng ng nhiên.ầ ườ ạNh ngư ngay khi các cháu thi niên ùa ra đón, Bác đã lên tayặ ếcháu bé nhỏ nh và ng cháu trái táo. ng th vô cùngấ ườ ấthú và tay tánị th ng. bé này sau đó nhà đã gi trái táoưở ữr lâu, ai gi ăn cũngấ không ăn: em mu gi “trái táo Bác đấ ểlàm ni m!ỉ Tình th ng Bác đi thi niên nhi đng th cao ,ươ ảmênh mông. Nh đn tình Bác, chúng cháu không ch yêu quý Ng iớ ườh mà cònơ bi chăm ch hành xây ng đt đa đtế ướ ấn đi lên “sánh vaiướ cùng các ng qu năm châu” nh đi màườ ềNg ng mong i.ườ ỏNg đã đi xa, xa so chúng ta nh ng tình yêu th ng dànhườ ươcho thi niên nhi đng còn nguyên n. Tình Bác thế ểhi nh ng ch nh nh nh ng áp, thiêng liêng đn vôệ ếcùng. khi nh đn Bác không ch có các em thi nhi mà cỗ ảng cũng trào dâng nh th ng đn ngh ngào, khônườ ươ ẹxi t.ế Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.