Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 5: Phản ứng thủy phân tinh bột, xenlulozo

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-23 07:26:03

Mục lục
* * * * *

Lý thuyết và Phương pháp giải

    Dựa trên phản ứng:

Ví dụ minh họa

Bài 1: Đem thủy phân 1 kg khoai chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất phản ứng là 75%, thì khối lượng glucozo thu được sau phản ứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

    Ta có: mtinh bột = 1000. 20/100 = 200(gam)

    ⇒ khối lượng tinh bột phản ứng: 200. 75/100 = 150 (gam)

Bài 2: Từ 10 kg gạo nếp (có 80% tinh bột), khi lên men sẽ thu được bao nhiêu lít cồn 96o? Biết rằng hiệu hiệu suất của quá trình lên men đạt 80% và cồn 96o có khối lượng riêng D = 0,807 g/ml

Hướng dẫn:

    Ta có: m(C6H10O5)n = 10*80/100 = 8(kg) = 8000(gam)

    Vì hiệu suất quá trình lên men đạt 80% nên:

Bài 3: Lượng mùn cưa (chứa 50% là xenlulozo) cần là bao nhiêu để sản xuất 1 tấn C2H5OH, biết hiệu suất cả quá trình đạt 70%.

Hướng dẫn:

    Gọi x là số mol của xenlulozo:

    Từ tỉ lệ phản ứng ta có: nrượu = 2nglucozo = 2.n.nxenlulozo = 2n*x (mol)

    Số mol C2H5OH là :

    Suy ra khối lượng xenlulozo là : 15528/n.162n = 2515536 (gam)

    mmùn cưa = 25155,36.2 = 5031072(gam) ≈ 5,031(tấn)

Bài 4: Để sản xuất ancol etylic, người ta dùng nguyên liệu là mùn cưa và vỏ bào từ gỗ chứa 50% xenlulozo. Nếu muốn điều chế 1 tấn ancol etylic, hiệu suất quá trình là 70%, thì khối lượng nguyên liệu mà nhà máy đó cần dùng là bao nhiêu?

Hướng dẫn:

    Ta có : mC2H5OH lý thuyết = 1.100/70 = 100/70 (tấn)

    Sơ đồ:

Lượt xem: 460