Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chủ đề 2: Tìm nguyên hàm bằng phương pháp đổi biến số

Gửi bởi: Phạm Thọ Thái Dương vào ngày 2020-03-12 08:18:01

Đôi khi thay cách đặt t = t(x) bởi t = m.t(x) + n ta sẽ biến đổi dễ dàng hơn.
Đôi khi thay cách đặt t = t(x) bởi t = m.t(x) + n ta sẽ biến đổi dễ dàng hơn.

Ví dụ minh họa

Bài 1: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

Hướng dẫn:

Bài 2: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

Hướng dẫn:

Bài 3: Tìm các họ nguyên hàm sau đây:

Hướng dẫn:

Lượt xem: 206