Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Chiếc lá cuối cùng của Ô Hen-ri

b6194839f603d6c1a5d6229e502ba51a
Gửi bởi: phamthuminh vào ngày 2016-05-10 11:43:53 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 1757 | Lượt Download: 5 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

SỞ GD ĐT TP CẦN THƠĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPTNăm học 2015 2016MÔN TOÁN thời gian 120 phútCâu 1: (2,5 điểm)1)Giải các phương trình và hệ phương trình trên tập số thực:24 2)2 27 0) 72 03 21)2 1a xb xx ycx y- =- =- =ìí+ =î2)Tính GTBT yPy x= với 3x y= +Câu 2: (1,5 điểm)Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho (P): 212y x-=a) Vẽ đồ thị của (P).b) Gọi A(x1 y1 và B(x2 ;y2 là hoành độ giao điểm của (P) và (d): 4. Chứng minh:1 25( 0y x+ =Câu 3: (1,5 điểm)Cho phương trình 25 0x ax b- =a)GPT khi 3b) Tính 2a 3b biết phương trình nhận x1 3, x2 -9 làm nghiệm.Câu 4: (1,5 điểm)Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, 13 HS nam và nữ) tham gia gói 80 phần quà cho các em thiếu nhi. Biết tổng số quà mà HS nam gói được bằng tổng số quà mà HS nữ gói được. Số quà mỗi bạn nam gói nhiều hơn số quà mà mỗi bạn nữ gói là phần. Tính số HS nam và nữ.Câu 5: (3 điểm)Cho nửa đường tròn tâm O, đường kính AB =2R. Đường thẳng qua và vuông góc AB cắt cung AB tại C. Gọi là trung điểm BC. AE cắt nửa đường tròn tại F. Đường thẳng qua và vuông góc AF tại cắt AB tại H.a)Cm: tứ giác CGOA nội tiếp đường tròn. Tính OGHb)Chứng minh: OG là tia phân giác CF Oc)Chứng minh CGO đồng dạng CFBd) Tính diện tích FAB theo R.----HẾT----Doc24.vnGIẢICâu 1:221 21))2 27 0( 3) 4.2.( 27) 225159; 32a xx x- = ==> == -Vậy phương trình đã cho có nghiệm phân biệt4 2) 72 0b x- =Đặt (t 0)Phương trình trở thành: 72 0289 17 => =Phương trình có nghiệm (tm); -8 (loại)Với 9=> 3Vậy phương trình đã cho có nghiệm phân biệt là 3; -33 21 21 2)2 10 3x xcx y- =ì ì<=> <=>í í+ -î î2) Ta có: 2( 341( )( )x yPy xy += =- +Câu 2:a) (P) 212y x-=Doc24.vnb) Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d):22142 0x xxx x-= -<=> =Giải phương trình ta được: -4Tọa độ giao điểm là: (2; -2) và (-4; -8) Khi đó: 25( 8) 5(2 4) 0y x+ =Câu 3: 25 0x ax b- =a) Khi ta có phương trình: 3x 0vì (-3) nên phương trình có nghiệm: -1; 4.b) Vì phương trình nhận 3; -9 là nghiệm nên ta có hệ phương trình2 222 223 212 719 1414 381 866322 2.( 6) 3.32 2640aa bb aa babA b= -ì ì- =ìï ï<=> <=>í í= -+ -ï ïîî î= -ì<=>í=î=> =Câu 4:Gọi (HS) là số HS nam.ĐK: 0 -<=> =Giải phương trình ta được 5.Vậy số HS nam là 5, số HS nữ là 8.Câu 5:a) Ta có AOC=AGC=90 onên O, cùng nhìn AC dưới góc 90 0Do đó tứ giác ACGO nội tiếp đường tròn đường kính AC.=>OGH=OACMà OAC vuông cân tại ONên OAC 45 0Do đó OGH 45 0b) Vì tứ giác ACGO nội tiếpNên CAG=COG cùng chắn cung CG)Mà 12CAG COF= góc nột tiếp và góc tâm cùng chắn cung CF)12COG COF=> =Nên OG là tia phân giác CF Oc)Xét CGO và CFB cóCGO= CBF cùng bằng góc )Doc24.vnOCG=FCB(= OAG)Nên hai tam giác đồng dạng.d)Gọi là giao điểm CO và AE.Ta có là trọng tâm CAB (CO và AE là trung tuyến)13 3ROD OC=> =Do đó theo định lý Pitago ta tính được: 103RAD =Mà AOD đồng dạng FB (g-g)2221010 53( )2 36 1818 18 3.S .5 5AODAFBAFB ADORSADS AB RRS R æ öç ÷ç ÷=> =ç ÷ç ÷è ø=> =Doc24.vn