Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11 - Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (Tiết 3)

35376337636362306163633838313930653839363834316434613835623866313563656135333265623638383736356438366461373364636264303532386563
Gửi bởi: Tuyển sinh 247 vào 10:11 AM ngày 1-03-2017 || Kiểu file: DOC Lượt xem: 2459 | Lượt Download: 177 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Tải xuống


Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ BÀI TẬP ĐỊA LÍ 11Bài 11. KHU VỰC ĐÔNG NAM (tiếp theo)Tiết 3. HIỆP HỘI CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM (ASEAN)I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPCâu 1. Trình bày các mục tiêu chính của hiệp hội các nước Đông Nam (ASEAN).Câu 2. Lấy ví dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợplí là một trong những thách thức của ASEAN. Các biện pháp khắc phục tình trạng trên.Câu 3. Cho bảng số liệu:Bảng 11.2. Tốc độ tăng GDP của các nước qua các năm (đơn vị:%) Năm Nước 1996 1997 1999 2001 2003Lào 6,89 6,91 7,28 5,76 5,90Ma-lai-xi-a 10,00 7,32 6,14 0,32 5,20Xin-ga-po 7,71 8,51 6,42 -2,37 1,09Thái Lan 5,90 -1,37 4,45 2,14 6,75Việt Nam 9,34 8,15 4,71 6,93 7,24Qua bảng số liệu hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng kinh tế của một số nước ASEANqua các năm.Câu 4. Hãy nối tên quốc gia với năm ra nhập ASEAN của một số quốc gia Đông NamÁ:1. Việt Nam a. 19672. Căm-pu-chia b. 19943. Mi-an-ma c. 19954. Bru-nây d. 19975. Thái Lan e. 1999Câu 5. Mục tiêu nào sau đây là mục tiêu khái quát mà các nước ASEAN cần đạt được?a. Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hoà bình, ổn định và phát triển đồng đều.b. Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hoá, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nướcthành viên.c. Xây dựng ASEAN thành một khu vực hoà bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hoáphát triển.Doc24.vnd. Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEANvới các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.Câu 6. Thách thức lớn nhất hiện nay đối với các nước ASEAN là:a. Trình độ phát triển còn chênh lệch.b. Vẫn còn tình trạng đói nghèo.c. Phát triển nguồn nhân lực.d. Đào tạo nhân tài.Câu 7. Là thành viên của ASEAN, Việt Nam có cơ hội:a. Hợp tác với các nước trong khu vực về kinh tế.b. Hợp tác về văn hoá, giáo dục.c. Hợp tác về khoa học công nghệ, an ninh.d. Tất cả các trên.Câu 8. Mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam sang các nước trong khu vực ASEAN là:a. Lúa gạo. c. Than.b. Xăng dầu. d. Hàng điện tử.Câu 9. Mặt hàng nào sau đây, Việt Nam không phải nhập từ các nước ASEAN:a. Phân bón. c. Một số hàng điện tử, tiêu dùng.b. Thuốc trừ sâu. d. Dầu thô.Câu 10. Những thách thức mà Việt Nam khi ra nhập ASEAN là:a. Sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế, công nghệ.b. Sự khác biệt về chính trị.c. Sự bất đồng về ngôn ngữ.d. Tất cả các trên.II. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜICâu 1. Các mục tiêu chính của ASEAN:- Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nướcthành viên.- Xây dựng Đông Nam thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, vănhóa, xã hội phát triển.Doc24.vn- Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEANvới các nước, khối nước hoặc các tổ chức quốc tế khác.- Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định cùng phát triển.Câu 2. Các nước Đông Nam là những nước giàu tài nguyên thiên nhiên, nhưng việckhai thác tài nguyên thiên nhiên đây đây chưa hợp lí và còn nhiều bất cập như: việckhai thác khoáng sản chủ yếu để xuất khẩu thu ngoại tệ song do trình độ còn hạn chế nêngây ra sự lãng phí tài nguyên, công nghệ khai thác còn lạc hậu và thức kém gây nhiễmmôi trường. Việc phá rừng nhiều nước để lấy gỗ xuất khẩu, làm nương rẫy,... đã làmchất lượng và diện tích rừng nhiều nơi suy giảm. Các nước Đông Nam đều giáp biển,việc khai thác quá mức nguồn lợi ven bờ làm hủy diệt nhiều loại sinh vật, phá rừng ngậpmặn để nuôi trồng thủy hải sản làm hủy hoại môi trường sinh thái.- Chính sách sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường:+ Khai thác tài nguyên rừng đi đôi việc trồng rừng và tu bổ rừng. Cần đầu tư cácphương tiện hiện đại trong việc khai thác tài nguyên khoáng sản nhằm sử dụng tiết kiệmnguồn tài nguyên này và hạn chế nhiễm môi trường.+ Tăng cường đầu tư phương tiện để đánh bắt xa bờ. Cấm đánh bắt bằng nhữngphương tiện có tính hủy diệt, đánh bắt cá trong mùa sinh sản,.. .+ Trồng rừng ngập mặn để bảo vệ môi trường sinh thái ven biển.+ Tuyên truyền về thức bảo vệ môi trường đến mọi tầng lớp dân cư trong xã hội.Câu 3. Các nước Đông Nam có độ tăng trưởng kinh tế chưa thật sự vững chắc vàđồng đều các quốc gia lấy số liệu chứng minh ). Sở dĩ các nước Đông Nam có tốc độ tăng trưởng kinh tế không ổn định và ởmức thấp như Thái Lan, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a trong thời gian trên là do bị ảnh hưởngnặng nề của các cuộc khủng hoảng tài chính khu vực năm 1997, ảnh hưởng của dịchSarh và cúm gia cầm,... các yếu tố này ảnh hưởng đến ngành du lịch, hoạt động thu hútđầu tư nước ngoài, thị trường tài chính.Một số nước có tốc độ tang trưởng kinh tế cao và ổn định hơn: Lào, Việt Nam làdo xuất phát điểm của nền kinh tế thấp khi có chiến lược phát triển kinh tế phù hợp thì cótốc độ tăng trưởng kinh tế cao.Doc24.vnĐáp án phần trắc nghiệm khách quan: (1-c, 2-e, 3-d, 4-b, 5-a), 5a, 6d, 7d, 8a, 9d,10dDoc24.vn