Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập Địa lý lớp 11 - Bài 11: Khu vực Đông Nam Á (Tiết 2)

d2f6b88a8e2ae17c958db256759a9b14
Gửi bởi: ngọc nguyễn vào ngày 2018-01-06 11:10:53 || Kiểu file: PDF Lượt xem: 241 | Lượt Download: 0 | File size: 0 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

CÂUHỎITRẮCNGHIỆMVÀBÀITẬPĐỊALÍ11Bài11.KHUVỰCĐÔNGNAMÁ(tiếptheo)Tiết2.KINHTẾI.CÂUHỎIVÀBÀITẬPCâu1.TrìnhbàysựpháttriểnnôngnghiệpcủakhuvựcĐôngNamÁ.Câu2.TạisaotrongquátrìnhhiệnđạihóacôngnghiệpcácnướcĐôngNamÁlạichútrọngpháttriểnsảnxuấtcácmặthàngxuấtkhẩu?Câu3.Dựavàohìnhsau,nhậnxétxuhướngthayđổicơcấuGDPcủamộtsốnướcĐôngNamÁ.Câu4.Chobảngsốliệusau:Bảng11.1.LượngkháchdilịchquốctếđếncácnướcASEAN(1992-2002)(Triệulượtngười)Năm1992199419961997199820002002Kháchdulịchquốctế21,825,330,931,029,739,144,0VẽbiểuđồthíchhợpthểhiệnsốlượtkháchdulịchquốctếđếncácnướcASEANgiaiđoạn1992-2002vàgiảithíchnguyênnhân.Câu5.QuốcgianàosauđâycótỉtrọngngànhdịchvụchiếmtỉlệcaonhấttrongtổngGDP:a.TháiLan.c.Xin-ga-po.b.Ma-lai-xi-a.d.In-đô-nê-xi-a.Câu6.HainướccósảnlượngđiệncaonhấtĐôngNamÁlà:a.TháiLanvàBru-nây.c.TháiLanvàIn-đô-nê-xi-a.b.TháiLanvàXin-ga-po.d.TháiLanvàViệtNam.Câu7.CôngnghiệpcácnướcĐôngNamÁđangpháttriểntheohướng:a.Chútrọngpháttriểnsảnxuấtcácmặthàngxuấtkhẩu.b.Đầutưpháttriểncôngnghiệpnặng.c.Đẩymạnhpháttriểncácngànhcôngnghiệpkhaithác.d.Đầutưxâydựngcơsởhạtầng.Câu8.CâylươngthựcchínhđượctrồngởcácnướcĐôngNamÁlà:a.Lúamì.c.Ngô.b.Lúagạo.d.Lúamạch.Câu9.MộtsốbiểuhiệnquantrọngchứngtỏngànhdịchvụcủacácnướcĐôngNamÁđangđượcpháttriểntheohướnghiệnđạihóalà:a.Cơsởhạtầngtừngbướcđượchiệnđại.b.Giaothông,thôngtinliênlạcđượccảithiệnvànângcấp.c.Hệthốngngânhàng,tíndụngđượcpháttriểnvàhiệnđại.d.Tấtcảcácýtrên.II.HƯỚNGDẪNTRẢLỜICâu1.ĐặcđiểmnềnnôngnghiệpcácnướcĐôngNamÁĐôngNamÁcónềnnôngnghiệpnhiệtđớipháttriểnmạnh.-Lúagạolàcâylươngthựcchính.Sảnlượnglúacủacácnướctrongkhuvựckhôngngừngtăng,từ103triệutấnnăm1985lên161triệutấnnăm2004.In-đô-nê-xi-acósảnlượngcaonhấtkhuvực,TháiLanvàViệtNamlànhữngnướcxuấtkhẩugạolớnnhấttrênthếgiới.-KhuvựcĐôngNamÁpháttriểnmạnhcáccâycôngnghiệpnhiệtđới.CaosưđượctrồngnhiềuởTháiLan,Ma-lai-xi-avàViệtNam.CàphêvàhồtiêuđượctrồngnhiềunhấtởViệtNam,sauđólàIn-đô-nê-xi-a.Ngoàira,khuvựcĐôngNamÁcònlànơicungcấpchothếgiớicácsanphảmtừnhiềulợicâylấydầu,câylấysợi.-Câyănquảđượctrồnghầuhếtởcácnướctrongkhuvực.Ngànhchănnuôivẫnchưatrởthànhngànhchínhtrongngànhnôngnghiệp.Cácnướctrongkhuvựcpháttriểnmạnhvềchănnuôiđạigiasúcvànuôitrồngđánhbắtthủyhảisản.Câu2.TrongquátrìnhhiệnđạihóangànhcôngnghiệpcácnướcĐôngNamÁchútrọngpháttriểnsảnxuấtcácmặthàngxuấtkhẩuvìcáclídosau:-HầuhếtcácnướcĐôngNamÁtrướckialànướcthuộcđịanênnềnkinhtếcủacácnướcnàyđềulạchậu,phụthuộcvàonướcngoài.Sauchiếntranhthếgiớithứhai,cácnướctrongkhuvựcgiànhđượcđộclậpnhữngđiểmxuấtphátcủanềnkinhtếthấp,thiếuvốnvàcôngnghệ.-Quátrìnhcôngnghiệphóa,hiệnđạihóacôngnghiệpcủacácnướcĐôngNamÁđượcchiaranhiềugiaiđoạnđểphùhợpvớithựctiễn.GiaiđoạnnàycácnướcĐôngNamÁthựchiệnchiếnlượchướngraxuấtkhẩuđểthuhútđầutưnướcngoài,hiệnđạihóatrangthiếtbị,chuyểngiaocôngnghệvàđàotạokĩthuậtcholaođộng,chútrọngpháttriểncácmặthànghướngraxuấtkhẩuđểtíchlũyvốnchobướctiếptheocủaquátrìnhcôngnghiệphóahiệnđạihóacủacácnước.Câu3.-NhậnxétQuabiểuđồtathấycơcấukinhtếcủamộtsốnướcĐôngNamÁcóựchuyểndịchtheohướnggiảmtỉtrọngcủakhuvựcI,tăngtỉtrọngcủakhuvựcIIvàkhuvựcIII,chuyểndịchtừnềnkinhtếnôngnghiệpsangnềnkinhtếcôngnghiệpvàdịchvụ.Tuynhiên,tốcđộchuyểndịchcònchậmvàcósựkhácnhaugiữacácnướctrongkhuvực:+Cácnướccótốcđộchuyểndịchnhanhhơn:ViệtNamvàCam-pu-chia.+Cácnướccótốcđộchuyểndịchchậmhơn:In-đô-nê-xi-avàPhi-lip-pin.+Trong4nướctrênthìViệtNamcótốcđộchuyểndịchcơcấukinhtếrõrệtnhất.-Giảithích:+Cácnướccósựchuyểndịchcơcấukinhtếtheohướnggiảmdầntỉtrọngcủangànhnôngnghiệp,tăngdầntỉtrọngcủangànhcôngnghiệpvàdịchvụlàdocácnướcnàyđãthựchiệnchiếnlượccôngnghiệphóa,hiệnđạihóavàhướngvềxuấtkhẩu.Tuynhiên,tốcđộchuyểndịchcơcấukinhtếcònchậmlàdoảnhhưởngcủakhủnghoảngtàichínhnăm1997ởchâuÁ,dịchSarhvàthiêntai,...+CácnướccótốcđộchuyểndịchcơcấukinhtếnhanhhơnnhưViệtNamvàCam-pu-chialàdocácnướcnàymớibướcvàoquátrìnhcôngnghiệphóavớinhữngchiếnlượcđúngđắnvàphùhợpvớitìnhhìnhcủathựctiễn.Câu4.Vẽbiểuđồđườnghoặcbiểuđồcộtvới:-Trụctung:thểhiệnsốlượtkháchdulịchquốctế(triệulượtkhách).-Trụchoành:thểhiệnthờigian(năm).Nhậnxétvàgiảithích:-SốlượtkháchdulịchquốctếđếnASEANngàycàngtăng,trongvòng10nămsốlượtkháchdulịchquốctếđếnASEANtănghơn2lần(sốliệuchứngminh).Năm1998sốlượtkháchdulịchquốctếđếnASEANcósựgiảmhơnsovớinăm1997(sốliệuchứngminh).-SốlượtkháchdulịchquốctếđếnASEANngàycàngtănglàdokhuvựcASEANcónhiềuthắngcảnhđẹpvàcónguồntàinguyêndiulịchnhânvănđadạng,phongphúvàđặcsắc.Cácnướctrongkhuvựcđãquantâmđầutưquyhoạchpháttriểndulịchtừthậpniên70đếnnay,ngànhdulịchtrởthànhkinhtếmũinhọn,cóvitríquantrọngtrongcơcấukinhtếcủacácnướcASEAN.Năm1998,sốlượtkháchdulịchquốctếđếnASEANthấphơnnăm1997làdohậuquảcủacuộckhủnghoảngtiềntệchâuÁmàtâmđiểmlàởkhuvựcĐôngNamÁ.Đápánphầntrắcnghiệmkháchquan:5c,6c,7a,8b,9d.