Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập lịch sử thế giới lớp 12 chương IV (2)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-10-06 08:39:34 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 272 | Lượt Download: 0 | File size: 0.015337 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Chương IV
MĨ,TÂY ÂU,NHẬT BẢN (1945-2000)
Câu 1:Nguyên nhân dẫn đến chính sách đối ngoại của Mĩ bị thất bại ở nhiều
nước sau Chiến tranh thế giới thứ hai là:
A. Xu thế tất yếu của thời đại,phong trào giải phóng dân tộc sau Chiến
tranh thế giới thứ hai dâng cao.
B. Một mình Mĩ không thể thực hiện được chiến lược toàn cầu.
C. Các đồng minh của Mĩ là Nhật Bản,Tây Âu không tán thành mục tiêu
của chính sách đối ngoại.
D. Sự lớn mạnh của phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới,sự
sai lầm trong chính sách đối ngoại cụ thể của Mĩ.
Câu 2: Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc và trật tự hai cực Ianta tan rã,mục
tiêu trong chính sách đối ngoại của Mĩ là gì?
A. Thúc đẩy dân chủ thế giới.
B. Can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
C. Tìm cách vươn lên chi phối,lãnh đạo thế giới,muốn thiết lập trật
tự thế giới đơn cực.
D. Đơn phương sắp đặt và chi phối trật tự thế giới mới.
Câu 3:Vụ khủng bố ngày 11-9-2000 đã tác động như thế nào đến chính sách
của nước Mĩ?
A.
B.
C.
D.

Mĩ tăng cường an ninh nội địa.
Mĩ tăng cường hợp tác với các nước đồng minh trên thế giới.
Mĩ điều chỉnh chính sách đối với các nước Hồi giáo.
Nước Mĩ rất dễ bị tổn thương và dẫn đến sự thay đổi quan trọng
chính sách đối nội,đối ngoại khi bước vào thế kỉ XX.

Câu 4: Sự đối đầu Xô-Mĩ trong Chiến tranh lạnh đã ảnh hưởng gì đến nước
Mĩ?
A. Mĩ vươn lên chi phối toàn bộ quan hệ quốc tế.
B. Mĩ trở thành cực duy nhất lãnh đạo thế giới.
C. Làm suy giảm vị thế của Mĩ,trong khi Tây Âu và Nhật Bản có điều
kiện vươn lên.
D. Mĩ mất dần vai trò chi phối các nước đồng minh ở Tây Âu và Nhật
Bản.
Câu 5:Mĩ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh trong bối cảnh lịc
sử nào?

A. Các cuộc xung đột trên thế giới ngày càng gia tăng,hai nước Mĩ và Liên
Xô cần hợp tác giải quyết xung đột.
B. Sự đối đầu Xô-Mĩ làm suy giảm vị thế của Mĩ,trong khi Tây Âu và
Nhật Bản có điều kiện vươn lên,xu thế đối thoại và hoà hoãn ngày
càng chiếm ưu thế trên thế giới.
C. Chủ nghĩa khủng bố đe doạ hoà bình thế giới đặt ra yêu cầu hai nước
Mĩ và Liên Xô cần hợp tác để chống khủng bố.
D. Nhiều vấn đề có tính toàn cầu như dịch bệch,ô nhiễm môi
trường.....đòi hỏi Mĩ và Liên Xô hợp tác để giải quyết.
Câu 6: Trong thập kỉ 90 của thế kỉ XX,chính sách đối ngoại của Mĩ đã có
những thay đổi căn bản. Chính sách nào thể hiện sự thay đổi căn bản đó?
A.
B.
C.
D.

Ngăn đe thực tế.
Đối đầu trực tiếp.
Phản ứng nhanh.
Cam kết và mở rộng.

Câu 7: Vì sao Mĩ thực hiện chiến lược toàn cầu?
A.
B.
C.
D.

Mĩ có sức mạnh về quân sự
Mĩ có thế lực về kinh tế.
Mĩ khống chế các nước đồng minh và các nước xã hội chủ nghĩa.
Mĩ có tham vọng làm bá chủ thế giới.

Câu 8:Vì sao năm 1972,Mĩ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc và
thăm Liên Xô?
A. Mĩ muốn bình thường hoá quan hệ với Trung Quốc và Liên Xô.
B. Mĩ thực hiện chính sách hoà hoãn với Trung Quốc và Liên Xô để
chống lại phong trào cách mạng của các dân tộc.
C. Mĩ muốn thay đổi chính sách đối ngoại với các nước xã hội chủ nghĩa.
D. Mĩ muốn kết nạp thêm các nước đồng minh để chống lại các nước
thuộc địa.
Câu 9: Nguyên nhân nào dẫn đến sự suy yếu của nền kinh tế Mĩ?
A. Sự vươn lên cạnh tranh của Tây Âu và Nhật Bản.
B. Kinh tế Mĩ không ổn định do vấp phải nhiều cuộc suy thoái,khủng
hoảng.
C. Do theo đuổi tham vọng bá chủ thế giới.
D. Tình trạng phân hoá giàu nghèo quá chênh lệch trong các tầng lớp xã
hội.
Câu 10:Chiêu bài mà Mĩ sử dụng để can thiệp vào công việc nội bộ của các
nước khác để ra trong “ Chiến lược cam kết và mở rộng” là:

A.
B.
C.
D.

Tự do và tín ngưỡng.
ủng hộ độc lập dân tộc.
thúc đẩy dân chủ.
Chống chủ nghĩa khủng bố.