Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Câu hỏi trắc nghiệm môn Lịch sử lớp 12 - Bài 6, 7 (Có đáp án)

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-17 15:25:19
Nội dung
Doc24.vnS GD&ĐT KIÊN GIANGỞTR NG THPT TH NH ĐÔNGƯỜ Ạ(Đ có trang) ÔN BÀI VÀ BÀI NĂM 2016 2017Ề ỌMÔN CH SỊ 12Th gian làm bài:ờ 45 Phút 67H tênọ :...................................................... báo danhố ............... Câu 1: Nhật Bản và Tây Âu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính vào thời kìnào ?A 1973 đn 1991ế 1950 đn 1973ể 1945 đn 1950ế 1991 đn nayếCâu 2: Tổng thống Mĩ đầu tiên sang thăm Việt Nam là:A Bush Clint nơ Kennđiơ Nichx nơCâu 3: “Chính sách th c” và “Chi toàn u” qu Mĩ th ng nự ượ ầ ềnh đâuấ ?A Cu­ba Tri Tiênề Lào Vi NamệCâu 4: Thời gian thành lập khối thị trường chung Châu Âu EEC)A Thang 3­1957 Thang 1­1949 Thang 3­1958 Thang 5­1955Câu 5: Nh đâu sau CTTG­II công nghi Tây Đc đc ph và phát tri nhanhờ ệ ượ ểchóng ?A Nh quân hóa kinh sau chi tranhờ .B Nh trung xu và trung cao đờ ộC Nh ng ng thành khoa c­kĩ thu tờ ậD Nh Mĩ cho vay và đu vào Tây Đc 50 Mácờ ầ ỉCâu 6: Kh quân NATO do Mĩ đu còn là kh gìố ầ ầ ?A Kh Tây Nam Đi Tây ngố ươ Kh Đông Đi Tây ngố ươC Kh Nam Đi Tây ngố ươ Kh Đi Tây ngố ươCâu 7: Đc đi nh kinh Mĩ sau CTTG­II là gìặ ổ ?A Kinh phát tri nhanh, nh ng không đnh vì th ng xuyên ra nh ng cu suyế ổ ườ ộthoái .B trí kinh Mĩ ngày càng gi sút trên toàn th gi iị ớC Mĩ các Tây Âu và Nh nh tranh quy li tị ướ ệ .D chênh ch giàu nghèo ngày càng nự ệ .Câu 8: Lí do nào là chủ yếu khiến Mĩ và các nước phương Tây dồn sức Việntrợ cho Tây Đức nhanh chóng phục hồi và phát triển kinh tế sau chiến tranh ?A thúc đy quá trình hòa bình hóa Đcể ướ .B Tây Đc có th so Đông Đcể .C bi Tây Đc thành “L ng xung kích” kh NATO, ch ng Liên Xôể ượ ốvà các XHCNướ .D A, B, đúngCâu 9: ng th ng Mĩ sang thăm Vi Nam đu tiên vào năm nàoổ ệ ầ ?1Mã 067ềDoc24.vnA 1990 1991 1992 1993 .Câu 10: Nguyên nhân đn suy kinh Mĩẫ ?A Kinh Mĩ không đnh do ph nhi cu suy thoái, kh ng ho ngế ổ .B lên nh tranh Tây Âu và Nh nự ươ ảC Do theo đu tham ng bá ch th gi iổ .D giàu nghèo quá chênh ch trong các ng xã iự ệ ầ .Câu 11: Sau khi nước Đức phát xít đầu hàng, bốn nước nào sau đây đã phânchia ãnh thổ nước Đức thành bốn khu vực để chiếm đóng và kiểm soát ?A Mĩ, Anh, Pháp, Nh tậ Liên Xô, Mĩ, Anh, PhápC Mĩ, Liên Xô, Trung Qu c, Nh nố Liên Xô, Trung Qu c, Mĩ, Anhố .Câu 12: Thành công Mĩ trong chính sách đi ngo là gìủ ?A Th hi đc góp ph quan tr ng trong vi thúc đy aự ệ ượ ầ ệ ổ ủCNXH Liên Xôở .B đc nhi kh quân (NATO, SEATOậ ượ CENTO…)C Th hi nhi chi qua các đi ng th ngự ệ ượ ổ .D A,B đúng .Câu 13: Th ng nh qu Mĩ trong quá trình th hi “chi toànấ ệ ược u” là iầ ?A Th ng cách ng Vi Nam 1975ắ ệ .B Th ng cách ng TQ 1949ắ ạC Th ng cách ng Cu­ba 1959ắ .D Th ng cách ng giáo I­ran 1979ắ .Câu 14: Đi ng th ng nào Mĩ li “Chi toàn u” ph cách ngờ ổ ượ ầ ?A Ai­xen­hao Giôn­x nơ Ken­n ­đi Tru­manCâu 15: Trong kho ng hai th niên đu sau CTTG­II, đã xu hi trung tâm kinh tài chínhả ầ ệ ếnào ?A Trung tâm kinh tài chính Mĩ và Tây ÂuếB Mĩ là trung tâm kinh tài chính duy nh th gi iế .C Trung tâm kinh tài chính Mĩ và Nh nế ảD Trung tâm kinh tài chính Mĩ, Nh n, Tây Âuế Câu 16: Nh ng thành ch khoa c­kĩ thu Mĩ là gìữ ?A xu đc nh ng vũ khí hi điả ượ ệ .B Ch ra công xu i, ngu năng ng i, li iế ượ ệ .C Th hi “Cu cách ng xanh” trong nông nghi p, giao thông, thông tin liên c, chinhự ệ ệ ạph vũ tr …ụ ụD A,B,C đúngCâu 17: Đng ti chung châu Âu ­rô (EURO) đc ra đi vào th gian nàoồ ượ ?A 1999 1993 2002 1957 .Câu 18: Khối thị trường chung châu (EEC) ra đời vào năm nào?A 1955 1956 1954 1957Câu 19: nào đa con ng lên Trăng đu tiên (7­1969)ướ ườ ầ ?A Nh tậ Trung Qu cố Liên Xô MĩCâu 20: Trong các liên minh quân đây, liên minh nào không ph do Mĩ nênự ướ ?2Doc24.vnA SEATO NATO VACSAVA A,B,C đúng .Câu 21: Ba trung tâm kinh tế tài chính lớn của thế giới hình thành vào thậpniên 70 của thế kỉ XX là:A Mi Đc Nh nứ Mi Liên Xô Nh nậ .C Mi Tây Âu Nh nậ Mi Anh Phap .Câu 22: dung “Chi toàn u” Mĩ nh tiêu nàoộ ượ ầ ?A Đàn áp phong trào GPDT, kh ng ch các đng minh Mĩố ướ .B Ngăn ch n, đy lùi ti tiêu di các XHCNặ ệ ướ .C Thi th ng tr trên toàn th gi iế .D A,B,C đúng .Câu 23: nào kh đu cu cách ng khoa c­kĩ thu th haiướ ầ ầ ?A Pháp Mĩ Anh Nh tậ .Câu 24: Nguyên nhân nào không đi ki cho kinh Mĩ phát tri trong và sauạ ệ ểCTTG­II ?A Ti hành chi tranh xâm và nô ch các cế ượ ướ .B Không chi tranh tàn pháị ếC trung xu và caoậ .D Đc yên xu và bán vũ khí cho các tham chi nượ ổ ướ .Câu 25: Cộng hòa dân chủ Đức sáp nhập vào Cộng hoà Liên bang Đức vào thờigian nào ?A 03­11­1990 03­10­1990 03­09­1990 03­12­1990 .Câu 26: Cộng hòa Liên bang Đức gia nhập NATO năm nào ?A 1956 1957 1955 1954 .Câu 27: Nguyên nhân cơ bản quyết định sự phát triển của nền kinh tế Mĩ sauchiến tranh thế giới thứ II?A vao thanh cach ng khoa ki thu t, đi ch nh ly xu t,ự ấc ti ki thu nâng cao năng su lao đng ộB Đi ki nhiên va xa thu ệ ợC Quân hoa kinh buôn ban vu khi, ph ng ti chi tranhự ươ ệ ếD trung xu va trung caoậ ảCâu 28: Với sự ra đời của kh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) 4-1949 tìnhhình châu Âu như thế nào ?A ra môt cu chi tranh iễ .B đnh và có đi ki phát tri nỔ ệ .C Có đi đu gay gi các nhauự ầ ướ .D Căng th ng đn ch đua vũ trang và thi nhi căn quân sẳ .Câu 29: Mĩ phát tri nhanh chóng sau CTTG­II nh vào cách làm ăn nh th nàoể ?A Mĩ giàu lên nh buôn bán vũ khí cho các tham chi nờ ướ .B Tài nguyên thiên nhiên phong phú .C trung xu và caoậ .D Áp ng các thành cách ng kho kĩ thu tụ .Câu 30: Tên gọi khác của Khối thị trường chung châu (EEC) là gì ?A ng đng kinh châu Âuộ Liên minh châu Âu .3Doc24.vnC A, đúng A, saiCâu 31: Mĩ phát động cuộc chiến tranh lạnh chống Liên Xô và các nướcXHCN vào thời gian nào ?A 2/1945 4/1949 7/1947 3/1947 Câu 32: Th đi nào kinh Mĩ không còn chi th tuy đi trong kinh tờ ệ ếth gi iế ?A Nh ng năm 60 th XXữ Nh ng năm 80 th XXữ ỉC Nh ng năm 90 th XXữ Nh ng năm 70 th XXữ ỉCâu 33: “Kế hoạch Mác-san” (1948) còn được gọi là ?A ho ch ph ng kinh các Tây Âuế ướ ho ch khôi ph châu Âuế .C ho ch ph ng châu Âuế .D ho ch ph ng kinh tê châu Âuế .Câu 34: Nguyên nhân nào là nguyên nhân thúc đy cho phát tri kinh các Tâyẩ ướÂu ?A Các Tây Âu đã áp ng nh ng thành cu cách ng khoa thu tướ ậB Vai trò qu lí và đi ti nhà cả ướC Các Tây Âu đã ng các bên ngoàiướ ộD Nh đc vi tr Mĩ thông qua ho ch Mac­sanậ ượ ệ .Câu 35: Chi tranh th gi th hai đã làm cho kinh nào gi sút vế ướ ầ ềcông nghi và nông nghi pệ ầ ệ ?A Pháp Anh Đcứ Nh tậCâu 36: Đi gi ng nhau trong chính sách đi ngo các đi ng th ng Mĩ là gìể ổ ?A Th hi “Chi toàn hóa”ự ệ ượ ầB Xác tr th gi có cho Mĩậ .C Th hi “Ch nghĩa ch tr ng”ự ệ ốD Chu ti hành “Chi tranh ng c”ẩ ổ .Câu 37: “Chính sách th c” Mĩ là gìự ?A Thành các kh quân sậ Ch đua vũ trang Liên Xôạ ớC Chính sách vào nh Mĩự Chính sách xâm thu đaượ ịCâu 38: Các thành viên đầu tiên của Khối thị trường chung châu (EEC)gồm ?A Anh, Pháp, Đc, I­ta­li­a, Hà Lanứ ỉB Pháp, Đc, Hà Lan, I­ta­li­a, Đào Nhaứ ồC Anh, Pháp, Đc, Hà Lan, Tây Ban Nha ỉD Pháp, Đc, I­ta­li­a, Hà Lan, Luc­xem­buaứ Câu 39: Nguyên nhân nào sau đây là nguyên nhân nh đa kinh Mĩ phátơ ủtri nh sau CTTG­IIể ?A Nh quân hóa kinh thu đc nhi nhu trong chi tranhờ ượ .B Nh trình trung xu và trung caoờ .C vào nh ng thành khoa c­kĩ thu th gi iự .D Nh tài nguyên thiên nhiên phong phúờ .Câu 40: sao Liên minh châu Âu đc xem là ch liên minh khu nh hànhạ ượ ổ ấ4Doc24.vntinh ?A GDP chi GDP th gi iế .B thành viên ch này lên đn 27 cố ổ ướ .C Đây là ch liên gi các thành viên không ch kinh ti mà còn trongổ ướ ệc lĩnh chính tr đi ngo iả .Câu 41: Lí do Mĩ đạt được nhiều thành tựu rực về khoa học-kĩ thuậtA Chinh sach Mi đc bi quan tâm phat tri khoa c­ ki thu t, coi đây la trung tâm chi nặ ệ ếl phat tri đt ượ ướB Mi la kh đu cach ng khoa c­ ki thu th haiướ ầ ầ ứC Mi ch la mua ng phat minhủ ằD Nhi nha khoa trên th gi đa sang Mi, nhi phat minh khoa đc nghiênề ược va ng ng Miứ .Câu 42: Cu cách ng khoa c­kĩ thu th hai đu vào kho ng th gian nàoộ ầ ầ ?A Sau CTTG­II(1939­1945) Sau CTTG­I (1914­1919)C Gi nh ng năm 40 th XXữ Nh ng năm đu th XXữ ầ .Câu 43: Để nhận được viện trợ của Mĩ sau Chiến tranh thế giới lần hai, cácnước Tây Âu phải tuân theo những điều kiện nào do Mĩ đặt ra ?A Đm các quy do cho ng lao đngả ườ .B Ti hành qu hóa các xí nghi n, thu quan đôi hàng hóa aế ệ ủMĩ .C Không đc ti hành qu hóa các xí nghi p, thu quan đi iươ ệ hàng hóaMĩ, nh ng ng ng ra kh chính phạ ườ .D hàng hóa Mĩ tràn ng th tr ng Tây Âuể ườ .Câu 44: Mĩ tr thành trung tâm kinh tài chính duy nh trong th gian nàoở ?A 1945­1975ừ 1945­1950ừ 1950­1980ừ 1918­1945ừCâu 45: Khối quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mĩ lập ra 4-1949 nhằm:A Ch ng Liên Xô, Trung Qu và Vi Namố ệ .B Ch ng phong trào gi phóng dân trên thê gi iố .C Ch ng các XHCN và phong trào gi phóng dân trên th gi iố ướ .D Ch ng Liên Xô và các XHCN Đông Âuố ướ Câu 46: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa tư bản còn gọi là gì ?A Ch nghĩa hi điủ ệ Ch nghĩa đc quy nủ .C Ch nghĩa lũng đo nhà củ ướ Ch nghĩa do nh tranhủ Câu 47: Sau CTTG­II, kinh Anh sau các nào trong kh TBCNề ướ ?A Mĩ, Nh t, Hà Lan, Phápậ Mĩ, Nh t, Tây Đc, Trung Qu cậ ốC Mĩ, Nh t, Tây Đc, Phápậ Mĩ, Nh t, Pháp, Liên XôậCâu 48: Sau CTTG­II, hai đng nào thay nhau quy Anhả ầ ?A Đng Tả do và đng thả Đng Qu đi và đng thả .C Đng ng hòa và đng Dân chả Đng th và Công đngả ảCâu 49: Tên “Liên minh châu Âu” (EU) đc ng chính th vào th gian nàoọ ượ ?A Thang 3­1958 Thang 1­1949 Thang 5­1955 Thang 1­1993 Câu 50: Ghi đúng (Đ) ho sai (S) vào các câu sau tiêu “chi toàn u” Mĩặ ượ ầ ?A Đàn áp phong trào GPDT, phong trào công nhân và phong trào hòa bình dân ch th gi iủ .5Doc24.vnB Lôi kéo các trong th gi ch ng Liên Xô và các XHCNướ ướ .C Kh ng ch nô ch các đng minh Mĩố ướ .D Ngăn ch n, đy lùi, ti tiêu di các XHCNặ ệ ướ .E Thành các kh quân kh th gi chu chi tranh ng c, tiêu di cácậ ổ ện XHCNướ .Câu 51: Ghi đúng (Đ) ho sai (S) vào các câu sau đây khi nói nguyên nhân phát tri kinhặ ểt Pháp sau CTTG­II, nh là 1950­1973ế ?A Nh cu cách ng khoa c­kĩ thu haiờ ầ .B Nh tài nguyên thiên nhiên phong phúờ .C Vai trò đi ti kinh Nhà có hi quề ướ ệ .D Chính sách nhà ra th tr ng châu Âu và th gi iở ướ ườ .E Giá nh nguyên li các Tây Âu rậ ệ ướ ẻF Nh thu nhu trong CTTG­IIờ ậCâu 52: sau CTTG­II đn nay, Mĩ là trung tâm kinh tài chính duy nh th gi iừ .Đúng hay sai ?A Đúng SaiCâu 53: Hãy các đi ng th ng Mĩ theo đúng trình th gianắ ổ ?1 Bu­sơ2 Clin­t nơ3 Tru­man4 Ri­gân5 Ních­x nơ6 Giôn­x nơ7 Ken­n ­điơ8 Ai­xen­haoCâu 54: Đánh (X) vào ướ đây cho phù các Pháp, Anh, Đc sauớ ướ ứChi tranh th gi th haiế ?N dungộ Pháp Anh Đcứ1) Sau Chi tranh th gi th hai, th ngế ệ ốthu đa ng độ ổ2) Sau Chi tranh th gi th hai, đt bế ướ ịchia thành hai qu gia đi theo ch kinh ­ắ ếxã hôi khác nhau3) Sau Chi tranh th gi th hai, nh “vi nế ệtr kinh Mĩ, đa kinh phát tri nhanhợ ể4) Tháng 1946, Qu hi thông quaố ếhi pháp i, thi ng hòa th tế ư5) Th hi chính sách đi ngo theo Mĩ nhự ệ ư“hình và bóng”6Doc24.vn6) Cùng Mĩ và Tây Âu thành kh liênớ ốminh chính tr ­quân ch ng Liên Xô, cácị ạn xã ch nghĩa Đông Âu và phong tràoướ ủcông nhân châu ÂuCâu 55: Hãy đi li vào ch tr ng các câu sau đây nói Kh th tr ng chung châu Âuề ệ ườ ?A Th gian thành pờ .......................................................................................................................B thành viên khi thành pố ..............................................................................................C tiêu kinh ..........................................................................................................................D Tên hi nayọ ệ ..........................................................................................................................­­­H t­­­ếS GD&ĐT KIÊN GIANGỞTR NG THPT TH NH ĐÔNGƯỜ Ạ( có trang ÔN BÀI VÀ BÀI ĐÁP ÁN NĂMỀ ẬH 2016 2017ỌMÔN CH SỊ 12Th gian làm bàiờ 45 Phút Ph đáp án câu tr nghi m: ệ7Doc24.vn1 11 21 31 41 B2 12 22 32 42 C3 13 23 33 43 C4 14 24 34 44 B5 15 25 35 45 D6 16 26 36 46 A7 17 27 37 47 C8 18 28 38 48 D9 19 29 39 49 D10 20 30 40 B50 A­ Đ; B­ S; C­ Đ; D­ Đ; E­ S; 51 A­ Đ; B­ S; C­ Đ; D­ Đ; E­ S; F­ S; 52 A­ Đ; B­ S; 53 1­B 2­F 3­D 4­A 5­G 6­C 7­E 8­H Câu 54: Đánh (X) vào ướ đây cho phù các Pháp, Anh, Đc sauớ ướ ứChi tranh th gi th haiế ?N dungộ Pháp Anh Đcứ1) Sau Chi tranh th gi th hai, th ngế ệ ốthu đa ng độ ổ x2) Sau Chi tranh th gi th hai, đt bế ướ ịchia thành hai qu gia đi theo ch kinh ­ắ ếxã hôi khác nhau x3) Sau Chi tranh th gi th hai, nh “vi nế ệtr kinh Mĩ, đa kinh phát tri nhanhợ x4) Tháng 1946, Qu hi thông quaố ếhi pháp i, thi ng hòa th tế x5) Th hi chính sách đi ngo theo Mĩ nhự ệ ư“hình và bóng” x6) Cùng Mĩ và Tây Âu thành kh liênớ ốminh chính tr ­quân ch ng Liên Xô, cácị ạn xã ch nghĩa Đông Âu và phong tràoướ ủcông nhân châu Âu xCâu 55: Hãy đi li vào ch tr ng các câu sau đây nói Kh th tr ng chung châu Âuề ệ ườ ?A Th gian thành p: 25­3­1957B thành viên khi thành p: m: CHLB Đc, Pháp, I­ta­li­a, Hàướ ỉLan, Lúc­xăm­bua .C tiêu kinh Phát tri nhanh chóng kinh ng ng nh ng thành uể ựkhoa kĩ thu hi đi vào xu t, th hi có hi nh tranh kinh ,ọ ếtài chính, th ng các ngoài kh i, đc bi Mĩ và Nh nươ ướ ả8Doc24.vnD Tên hi nay: ệ Liên minh châu Âu (EU)9Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.