Thông báo: Doc24.vn vừa cập nhật lên phiên bản mới, dữ liệu người dùng được tích hợp với các trang olm.vn, hoc24.vn và bingbe.com
Bạn hãy dùng email để đăng nhập vào hệ thống. Nếu tài khoản chưa có thì đăng ký lại bằng email này.
Nếu gặp các lỗi phát sinh vui lòng liên hệ: 0986 557 525 hoặc email: haductho@gmail.com

Câu hỏi trắc nghiệm Lịch sử lớp 12: Đường lối kháng chiến chống Pháp

Gửi bởi: dethikiemtra vào ngày 2017-01-20 08:08:32
Nội dung
CÁC DẠNG CÂU HỎI VỀ “ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP”Câu 1. Những năm đầu toàn quốc kháng chiến chống Pháp là thời gian nào?a. 1946 1950 b. 1930 1931 c.1936 1939 d. 1939 1945Câu 2. Sau hiệp định sơ bộ 6/3/1946 Pháp mở cuộc tấn công ta đâu?a. Nam Bộ và nam trung Bộ c. Bắc Bộb. Tây Nam Bộ d. Bắc Trung BộCâu 3. Tại Bắc Bộ hạ tuần tháng 11/1946 Pháp khiêu khích và tấn công ta đâu?a. Lạng Sơn c. Hải Phòng và Lạng Sơnb. Hải Phòng d. Hà Nội, Hải Phòng và Lạng Sơn.Câu 4. Pháp chiếm đóng cơ quan Bộ Tài Chính gây tàn sát phố yên Ninh và hàng Bún làthuộc tỉnh và Thành phố nào?a. Hà Nam c. Yên báib. Hà Nội d. Bắc NinhCâu 5. Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu vàothời gian nào?a. 20/12/1946 c. 18/12/1946b. 19/12/1946 d. 17/12/1946Câu 6. Tối hậu thư Pháp gửi cho chính phủ ta 18/12/1946 nếu ra không chấp nhận điềukiện của Pháp đưa ra chúng sẽ đánh ta vào ngày nào?a. 20/12/1946 c. 21/12/1946b. 19/12/1946 d.22/12/1946Câu 7. Ngày 12/12/1946 Ban thường vụ Trung Ương Đảng đã ra chỉ thị nào?a. Toàn dân b. Toàn diệnc. Trường kì d. Toàn dân kháng chiếnCâu 8. Hội nghị ngày 18-19/12/1946 Hội nghị ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương mởrộng họp tại đâu?a. Hà Đông b. Hà Tây c. Hà Nam d. Hà BắcCâu 9. Hội nghị trong ngày 18-19/12/1946 có tên là gì?a. Hội nghị TW 8b. Hội nghị TW 6c. Hội nghị bất thường Ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương mở rộngd. Đại hội VICâu 10. Hội nghị Ban thường vụ TW ĐCS Đông Dương 18-19/12/1946 có quyết định gì?a. Phát động cả nước kháng chiếnb. Phát động thi đua yêu nướcDoc24.vnc. Phát động lao động sản xuất giỏid. Phát động tất cả ủng hộ chính phủ HCM.Câu 11. Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ vì:a. Cuộc đàm phán tại hội nghị Phongtenoblo bị thất bạib. Pháp tấn công Nam, Trung Bộc. Pháp gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ và giao quyền kiểm soátthủ đo cho chúngd. Pháp khiêu khích ta tại Hải Phòng Câu 12. Kháng chiến toàn quốc bùng nổ vào thời gian nào sau đây?a. 19/12/1946 b. 20/12/1946 c. 30/12/1946 d. 8/3/1946Câu 13. Văn kiện nào trình bầy đầy đủ nhất đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp:a. Lời kêu gọi kháng chiến chống Pháp của Hồ Chí Minhb. Chỉ thị toàn dân kháng chiến của ban thường vụ Trung ương Đảngc. Một số bài viết trên báo sự thật của đồng chí Trường Chinhd. Tác phẩm “Trường kì kháng chiến nhất định thắng lợi” của Trường Chinh Câu 14. Cuộc chiến đấu chống Pháp của nhân dân ta tại Hà Nội diễn ra trong:a. 60 Ngày đêm b. 30 ngày đêmc. 12 Ngày đêm d. 20 ngày đêmCâu 15. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi là do ai viết?a. Trường Chinh c. Lê Duẩnb. Nguyễn Văn Cừ d. Hồ Chí MinhCâu 16. Tác phẩm kháng chiến nhất định thắng lợi được viết vào thời gian nào?a. 10/1947 c. 11/1947b. 9/1947 d. 12/1947Câu 17. Chọn văn kiện lịch sử quan trọng nói về đường lối kháng chiến của Đảng trongkháng chiến chống Pháp?a. Chỉ thị toàn dân kháng chiến c. Kháng chiến nhất đinh thắng lợib. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến d. Tất cả các đáp án trênCâu 18. Các văn kiện chỉ thị toàn dân kháng chiến, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến,kháng chiến nhất định thắng lợi có vai trò gì?a. Chỉ ra đường lối kháng chiến chống Phápb. Chỉ ra nghĩa cách mạng tháng 10 Ngac. Chỉ ra nghĩa cách mạng tháng Việt Nam.d. Chỉ ra nghĩa của đường lối kháng chiến chống MĩCâu 19. Nội dung của đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng là?a. Toàn dânb. Toàn diệnDoc24.vnc. Trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tếd. Tất cả các đáp án trên. Câu 20. oàn dân kháng chiến là như thế nào?a. Toàn thể nhân dân không phân biệt già trẻ gái trai đều tham gia kháng chiến.b. Toàn thể anh chị em trong gia đình tham gia kháng chiếnc. Toàn thể dân Bắc Ninh tham gia kháng chiếnd. Toàn thể dân theo đạo phật tham gia kháng chiếnCâu 21. Trường kì kháng chiến là gì?a. Toàn bộ nhân dân tham gia kháng chiếnb. Kháng chiến không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trên lĩnh vực chính trị, kinh tếc. Dựa vào sức mình là chính nhưng vẫn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tếd. Đánh giặc lâu dài.Câu 22. Câu nói “Đem sức ta mà giải phóng cho ta” mang nghĩa gì?a. Toàn bộ nhân dân tham gia kháng chiếnb. Kháng chiến không chỉ trên lĩnh vực quân sự mà còn trên lĩnh vực chính trị, kinh tếc. Dựa vào sức mình là chính nhưng vẫn tranh thủ sự ủng hộ của quốc tếd. Đánh giặc lâu dài.Câu 23. Phương châm chiến lược của cuộc kháng chiến chống háp là:a. Toàn dânb. Toàn diệnc. Trường kì và dựa vào sức mình là chínhd. Cả đều sai.ĐÁP ÁNCâu số Đáp án Câu số Đáp án01 14 A02 15 A03 16 A04 17 B05 18 D06 19 A07 20 D08 21 A09 22 B10 23 D11 C12 ADoc24.vn13 DDoc24.vnTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.