Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập lớp 11 bài 11 (tiếp 1)

Gửi bởi: Trần Thị Minh Hằng vào ngày 2019-09-09 13:37:39 || Kiểu file: DOCX Lượt xem: 280 | Lượt Download: 0 | File size: 0.014748 Mb

Nội dung tài liệu Xem trước tài liệu

Link tài liệu:
Tải xuống

Các tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

TUẦN 20 Thứ ngày 21 tháng năm 2011DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁCI.KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚP AB BC ACS a, cùng đơn vị đo ) (S a* Khái niệm tam giác vuông, cân đều, vuông cân.II. BÀI TẬP1. Vẽ đường cao của các tam giác sau:2. Vẽ tất cả các đường cao của tam giác sau.3. a. Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 16m và chiều cao 5m. b. Tính diện tích tam giác ABC biết đáy là 30,5dm và chiều cao 30cm. c.Tính diện tích tam giác vuông biết cạnh đáy là 5cm và 20dm. d. Tính diện tích tam giác có đáy là 10cm và chiều cao bằng 3/5 đáy.4. Biết diện tích hình chữ nhật ABCD là 2400 cm 2Tính diện tích tam giác MDC GiảiCD 2400 25 15 60 CMS MDC (60 25) 750 cm 2* Bổ sung kiến thức AB EF IAB CNIM AB Ca hA BCDM25cm 15cm1. Trong tam giác cân, hai chiều cao hạ xuống cạnh bằng nhau thì bằng nhau.2. Hai tam giác có bằng nhau khi chúng có đáy bằng nhau hoặcchung đáy0 và chiều cao bằng nhau( hoặc chung chiều cao)3. Hai tam giác có bằng nhau, đáy bằng nhau thì hai chiều cao tương ứng với hai đáy đó cũng bằng nhau.4. Hai tam giác có bằng nhau, chiều cao bằng nhau thì hai đáy tương ứng với hai chiều cao đó cũng bằng nhau.5. Hai tam giác có bằng nhau nếu chúng có phần diện tích chung và các phần còn lại của chúng bằng nhau. S* chung S1 S2 ) ABC DBC6. S1 S2 khi a1 a2 h2 h1BÀI TẬP5. Cho tam giácABC có 150 cm 2. Nếu kéo dài đáy BC về phíaB cm thì diện tích sẽ tăng thêm 37,5 cm Tính đáy BC của tam giác.Giải Từ hạ AH vuông góc CD, AH chính là chiều cao chung của tam giác ABC và ABD. AH dài là (37,5 x2 15(cm)Đáy BC là: (150 x2 15 =20(cm)5 ’. Cho tam giác MNP có 200 dm 2. Nếu kéo dài đáy NP( về phía P) dm thì sẽ tăng thêm 40dm 2. Tính đáy NP BAC1 DABHCD537,56. Tam giác ABC có BC 321cm, biết rằng nếu kéo dài BC thêm 4cm thì sẽ tăng thêm 54 cm 2. Tính SABC.=6 ’. Một thửa đất tam giác có =10m. Hỏi nếu kéo dài đáy thêm 4m thì diện tích tăng thêm 2.6 ’’ Một thửa đất hình tam giác có đáy là 25m. Nếu kéo dài đáy thêm 5m thì diện tích sẽ tăng thêm 50 2. Tính thửa đất ban đầuTUẦN 22 Thứ ngày 10 tháng năm 2011DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC (tiếp )7. Cho tam giác ABC vuông A, có cạnh AB= 24cm, AC= 32cm. Điểm nằm trên cạnh AC. Từ kẻ MN // AB cắt BC tại N. MN 16 cm. Tính MA GiảiMA =NKTính MA thì ta phải tính NK -> SANB mà SANB SABC SACN7 ’. Một thửa đất hình tam giác vuông có đáy là cạnh kề với góc vuôngvà dài 24 m. Nay người ta lấy bớt 4m chiều cao phần giáp với đáy đẻ làm đường, mép đường mới // với đáy trước đây của tam giác. Biết chiều cao trước đây của thửa đất là 16m. Tính còn lại của thửa đất ?8. Cho tam giác ABCvuông A. AB 28 cm, AC 36 cm. là mộtđiểm trên AC và cách 9cm. Từ kẻ đường // AB, đường này cắt BC tại N. Tính MN ?GiảiMuốn tính MN phải tính SACN. Mà SACN SABC SANBNK =MA9. Tam giác ABC có AB 50 cm, nếu kéo dài BC thêm một đoạn CD 30 cm thì ta được tam giác ABD có cạnh AB=AD và tam giác ACD có chiều cao tương ứng cạnh AD 18 cm. Tìm SABC biết chu vi tam giác ABD 180 cm. AH là đường cao của tam giác ABC; ACD ABDĐể tính SABC có cách (AH xBC 2-SABD SACD. Tìm AH )Giải MA BCNK9 16cmMA BCNK36928?24cm32cmAVì AB =AD =50cm -> BD 180-(50+50) =80 (cm)->BC 80-30=50 (cm)->SACD 50 X18 450(cm )AH (450 x2 30 30(cm) -> SABC (30 x50 ): 750 (cm 2)10. Cho HCN ABCD có AB 48 cm, AD 36 cm. Biết AM 1/3 AB, ND 1/2 AN. Tính SMNC ?11. Cho ABC. Trên BC lấy điểm M, trên AB lấyđiểm sao cho BM MC và AN NB. Nối Am và CN cát nhau tại O. Biết AM 24 cm. Tính OA ?GiảiTa chứng minh: S1 S2 S3 S4->S3 S4 2/3 S1 S2 S3 -> OA 2/3 AM-> OA 16 cm.12. Cho tam giác ABC có BC 10 cm. Gọi là trung điểm AB, là trung đim AC. Tính MN ?GiảiS1 S2 1/2 SBNCBK NH -> MN Bc cmS2 SBNC TUẦN 23 BCH D305018MA BCDNAB CNM 123 424cmAB CM NH12Thứ 2,6 ngày 14,18 tháng năm 2011DIỆN TÍCH HÌNH THANGI. KIẾN THỨC CẦN GHI NHỚCó các loại hình thang :Hình thang vuông có cạnh bên vuông góc với hai đáy của hình thang. Hình thang vuông có góc vuông.Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.Còn lại là hình thang thường. Đường thẳng giữa hai đáy hình thang và vuông góc hai đáy là chiều cao thang. Mọi chiều cao đều bằng nhau.-S (a 2--> (S 2) a+b )-a (S hII. BÀI TẬPBài tập 1,2,3,4 sgk tr 94 2, (sgk tr95 )VD Cho hình thang ABCD như hình vẽ.So sánh SACD và SBCD SDAB và SCAB SAID và SBICSACD SBCD Vì cùng bằng 1/2 (a h)SDAB SCABSAID SBIC Vì SACD SBCD- SDIC chungBÀI TẬP ỨNG DỤNG1. Hình dưới đây có mấy hình thang hình 2. Cho hình thang ABCD. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại I. So sánh diện tích tam giác ADC và tgiác BDC DAB và CAB; AID và BIC Hoặc tìm các cặp tam giác có diện tích bằng nhau )GiảiXét tam giác ADC và BDC có Đáy DC chung và có chiều cao là ahbABCD IA BCHDBAIchiều cao hình thang SADC SBDCCác cặp tam giác khác chứng minh tương tự.2a. Cho hình thang ABCD có AB 27 cm CD 48 cm. Nếu kéo dài đáy nhỏ về phía thêm cm thì của hình tăng thêm 40 cm 2. Tính SABCD ?GiảiTừ hạ CH BE. CH vừa là đường cao tgiác CBE vừa là đường cao thang ABCD.CH 40 x2 16(cm)SABCD (27 48) x16 600(cm )2b Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB 15 cm, đáy lớn CD 20 cm. Điểm trên AB và cách 5cm. Nối MC. Tính SAMCD biết SMBC 50 cm 2.3. Một hình thang có tổng đáy bằng 32 cm, tổng cạnh bên bằng 18 cm. Tính 32 18 50 cm )4 Một hình thang có hiệu đáy bằng 12 cm, đáy bé bằng 3/5 đáy lớn, đáy lớn 3/2 chiều cao. Tính thang đó ?GiảiĐáy bé Đáy lớn Đáy bé 18 cm. Đáy lớn 30 cm -> 30 =20 cm. Shthang =5. Tính SABED DE 13 =8S 13 8) 73,5(cm 2)5b. Cho hình thang ABCD vuông và có đáy nhỏ AB CD. Hãy chia hình thang ABCD thành tgiác có bằng nhau. Có mấy cách chia ?TUẦN 24 CDA BCE HD482740cmABCD 7cm13cm5cmThứ ngày 21 tháng năm 2011DIỆN TÍCH HÌNH THANG tiếp)6. Một hình thang vuông có đáy bé bằng 3/5 đáy lớn và chiều cao bằng 23 cm. Người ta mở rộng hình thang bằng cách kéo dài đáy bé cho bằng đáy lớn để được hình chữ nhật, sau khi mở rộng diện tích hình thang tăng thêm207 cm 2. Tính hình thang lúc đầu ?GiảiChiều cao (207 x2 23 =18 (cm)Hiệu số phần bằng nhau 2phần) -> đáy bé, đáy lớn -> S.7. Một miếng đất hình thang có diện tích 1053 2. Biết rằng nếu tăng đáy bé thêm thì đuopwcj hình thang mới có diện tích 1107 2. Tính độ dài mỗi đáy miếng đất ?GiảiSBCE 1107 1053 54 (m 2)Tam giác BCE có đáy BE 4m và chiều cao bằng chiều cao hình thangh 54 27 (m)Tổng hai đáy là 1053 27 78 (m)Đáy bé là: 78 -4 37 (m) Bài toán tổng hiệu.Đáy lớn 37 41(m)8. Một hình thang vuông có diện tích 120 cm 2, hiệu hai đáy bằng cm, cạnh bên không vuông góc với đáy có độ dài 10 cm, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Hỏi hình thang có chu vi cmTUẦN 25 BCD EThứ ngày 02 tháng năm 2011DIỆN TÍCH HÌNH THANG tiếp)9. Cho hình thang ABCD có diện tích 1105 cm 2, đáy lớn 47 cm, đáy bé 38 cm. Đoạn thẳng BD chia hình thang thành tam giác ABD và BCD. Tính mỗi tam giác ?10. Có một miếng đất hình thang, bạn An ước lượng đáy lớn của nó 32m,bạn Bình lại ước lượng đáy lớn của nó 37 m, cả bạn đều ước lượng sai. Nếu ước lượng như bạn An thì miếng đất giảm 36 2, còn nếu ước lượng như bạn Bình thì miếng đất tăng 24 2. Tính đáy lớn của hình thang ?GiảiGọi miếng đất hình thang đó là ABCD. Bạn An ước lượng đáy lớn củamiếng đất là đoạn DM. Bạn Bình ước lượng đáy lớn là đoạn DN.Ta có SBMN 36 24 60(m 2)MN 37-32 =5 (m)Chiều cao của tgiác BMN cũng là chiều cao của tgác BMC là: 60 x2 24(m)MC (36 x2 24 (m).11. Cho hình thang ABCD có đáy nhỏ AB 18 cm, đáy lớn CD 24 cm. Điểm trên AB và cách là cm. Từ kẻ đường // với cạnh bên BC cắt CD tại N. Tính SAMND, biết SABCD 420 cm 2.GiảiVì MN // BC -> NMBC là hình bình hành. MB =NC =18 :3 (cm)AM 18 12 (cm)DN 24 18 (cm)Chiều cao hình thang ABCD cũng chính là chiều cao thang AMND là :( 420 (18 24 20 (cm)SAMND 12 18 20 300 (cm 2) ACBDM NA BCNDTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.