Cộng đồng chia sẻ tri thức Doc24.vn

Câu hỏi ôn tập - Câu 8 (Sách giáo khoa trang 62)

Lý thuyết

Câu hỏi

Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp :

a) Cùng mẫu

b) Không cùng mẫu

Hướng dẫn giải

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Câu hỏi ôn tập chương 3 trang 62 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Các câu hỏi cùng bài học